Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. ongetwijfeld:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for ongetwijfeld from Dutch to Spanish

ongetwijfeld:


Translation Matrix for ongetwijfeld:

NounRelated TranslationsOther Translations
seguro assurantie; verzekering
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- absoluut; beslist; volkomen; volstrekt
OtherRelated TranslationsOther Translations
cierto iets; wat
ModifierRelated TranslationsOther Translations
cierto beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker bepaald; een zekere
efectivamente beslist; geheid; ongetwijfeld; vast en zeker; zeker 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; echt; effectief; heus; logisch; metterdaad; natuurlijk; onontkomelijk; reëel; uiteraard; vanzelfsprekend; waar; waarachtig; warempel; werkelijk; zeker; zonder twijfel
en efecto beslist; geheid; ongetwijfeld; vast en zeker; zeker daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; waarachtig; werkelijk
firme beslist; geheid; ongetwijfeld; vast en zeker; zeker beslist; besluitvaardig; breed; degelijke; doortastend; ferm; fiks; flink; fors; gedecideerd; hecht; kordaat; krachtdadig; krachtig; onbuigzaam; onverzettelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; resoluut; robuust; solide; stabiel; standvastig; sterk; stevig; stevig gebouwd; stijfkoppig; stug; taai; uit de kluiten gewassen; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; volhardend
indudable beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker duidelijk; eenduidig; herkenbaar; ondubbelzinnig; onloochenbaar; onmiskenbaar
resuelto beslist; geheid; ongetwijfeld; vast en zeker; zeker beslist; besluitvaardig; dapper; doelbewust; doortastend; drastisch; ferm; flink; gedecideerd; heldhaftig; heroïsch; kloek; kordaat; krachtdadig; krachtig; moedig; moreel sterk; onverschrokken; resoluut; standvastig; sterk; stout; stoutmoedig; vastberaden; vastbesloten
seguro beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker absoluut; bedrijfszeker; beproefd; beslist; deugdelijk; probaat; risicoloos; ronduit; stellig; veilig; vertrouwend; vertrouwende; voorwaar; zeker
sin duda alguna beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker absoluut; beslist; ontegenzeggelijk; ronduit; stellig; zeker
sin dudar beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
sin falta beslist; geheid; ongetwijfeld; vast en zeker; zeker

Synonyms for "ongetwijfeld":


Antonyms for "ongetwijfeld":


Related Definitions for "ongetwijfeld":

  1. zonder beperkingen, helemaal1
    • zij heeft ongetwijfeld het goede antwoord gegeven1

Wiktionary Translations for ongetwijfeld:


Cross Translation:
FromToVia
ongetwijfeld sin duda undoubtedly — without doubt