Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. op hetzelfde moment:


Dutch

Detailed Translations for op hetzelfde moment from Dutch to Spanish

op hetzelfde moment:

op hetzelfde moment adj

  1. op hetzelfde moment

Translation Matrix for op hetzelfde moment:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
al mismo tiempo op hetzelfde moment alsmede; alsook; dadelijk; direct; evenals; eveneens; evenzeer; gelijk; gelijktijdig; mede; meteen; onmiddellijk; ook; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd; terstond; terwijl; terzelfder tijd; tevens; tezelfdertijd

Related Translations for op hetzelfde moment