Summary


Dutch

Detailed Translations for permissie from Dutch to Spanish

permissie:

permissie [de ~ (v)] noun

  1. de permissie (goedkeuring; toestemming; akkoord; goedvinden; fiat)
    la permisión; la aprobación; la autorización; el permiso; la concesión; el otorgamiento; el consentimiento; la sanción

Translation Matrix for permissie:

NounRelated TranslationsOther Translations
aprobación akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming akkoord; autorisatie; bekrachtiging; bijval; content; fiat; genoegen; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; halen; instemmen met; instemming; machtiging; ratificering; sanctie; tevredenheid; toelating; toestemming; volmacht; vrijbrief; welbevinden
autorización akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming accoord; akkoord; autorisatie; bekrachtiging; bevestiging; bevoegd zijn; bevoegdheid; fiat; geven van volmacht; goedkeuring; instemming; lastbrief; lastgeving; licentie; machtiging; mandaat; procuratie; toestemming; vergunning; volmacht; vrijbrief; welbevinden
concesión akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming compensatie; concessie; gegevensverstrekking; gunning; subsidie; tegemoetkoming; toelage; verstrekking
consentimiento akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming accoord; akkoord; autorisatie; believen; bereidverklaring; bijstand; content; fiat; gegevensverstrekking; genoegen; goeddunken; goedkeuring; hulp; instemming; maatschappelijke hulpverlening; machtiging; ondersteuning; steun; tevredenheid; toestemming; verklaring van bereidheid; verstrekking; volmacht; vrijbrief; welbevinden
otorgamiento akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming gegevensverstrekking; verstrekking
permisión akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming
permiso akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming afspraak; akkoord; autorisatie; fiat; gegevensverstrekking; goedkeuring; instemming; licentie; machtiging; overeenkomst; regeling; schikking; snipperdag; toestemming; vakantie; vergunning; verlof; verlofbrief; verlofjaar; verloftijd; verstrekking; volmacht; vrijbrief
sanción akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming afstraffing; bestraffing; boete; kastijding; penalty; sanctie; straf; tuchtiging

Related Words for "permissie":

  • permissies

Wiktionary Translations for permissie:

permissie
noun
  1. toestemming, vergunning, verlof

Cross Translation:
FromToVia
permissie aprobación approval — permission
permissie autorización; permiso autorisationaction d’autoriser.
permissie licencia; permiso; autorización; licenciatura licencepermission.
permissie permiso permispermission écrire.