Dutch

Detailed Translations for profaan from Dutch to Spanish

profaan:


Translation Matrix for profaan:

NounRelated TranslationsOther Translations
laico leek; oningewijde
profano leek; oningewijde
ModifierRelated TranslationsOther Translations
blásfemo blasfemisch; godslasterend; godslasterlijk; ontheiligend; profaan
irreverente aards; blasfemisch; godslasterend; godslasterlijk; ontheiligend; profaan; seculair; wereldlijk; werelds
laico aards; profaan; seculair; wereldlijk; werelds goddeloos; niet religieus; ongelovig; ongoddelijk; ongodsdienstig; onkerkelijk
mundano aards; profaan; seculair; wereldlijk; werelds courant; gangbaar; gebruikelijk; gewoon; mondain; werelds
profano blasfemisch; godslasterend; godslasterlijk; ontheiligend; profaan; wereldlijk goddeloos; ondeskundig; ongewijd; ongoddelijk; ongodsdienstig; onheilig
sacrílego blasfemisch; godslasterend; godslasterlijk; ontheiligend; profaan
secular aards; profaan; seculair; wereldlijk; werelds eeuwenoud
telúrico aards; profaan; seculair; wereldlijk; werelds
terrenal aards; profaan; seculair; wereldlijk; werelds
terrestre aards; profaan; seculair; wereldlijk; werelds

Related Words for "profaan":

  • profane