Dutch

Detailed Translations for schadevergoeding from Dutch to Spanish

schadevergoeding:

schadevergoeding [de ~ (v)] noun

  1. de schadevergoeding (indemnisatie; schadeloosstelling; vergoeding; )
    la compensación; el rescate; el restablecimiento; la recuperación; la corrección
  2. de schadevergoeding

schadevergoeding adj

  1. schadevergoeding

Translation Matrix for schadevergoeding:

NounRelated TranslationsOther Translations
compensación herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding arbeidsloon; bezoldiging; compensatie; compenseren; contraprestatie; gage; honorarium; indemniteit; loon; salaris; soldij; subsidie; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; tevredenstelling; toelage; traktement; verdienste; vergoeden; wedde; wederdienst
corrección herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding correctie; herbouwing; herstel; herstelling; rectificatie; reparatie; restauratie; verbetering
recuperación herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding beter worden; beterschap; genezing; gezond worden; heling; herbouwing; herexamen; herstel; herstelling; reparatie; restauratie
rescate herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding afkoop; afkoopsom; afkopen; indemniteit; inlossing; loskoping; losprijs; terugkoop
restablecimiento herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding beterschap; herbouwing; restauratie
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
break-fix schadevergoeding
OtherRelated TranslationsOther Translations
daños y perjuicios schadevergoeding

Related Words for "schadevergoeding":


Related Translations for schadevergoeding