Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. snibbig:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for snibbig from Dutch to Spanish

snibbig:


Translation Matrix for snibbig:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
acre fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bitter teleurgesteld; doordringend; felle; gevat; indringend; meedogenloos; puntig; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp; wreed
agresivo fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend aanvallend; agressief; bits; bitter teleurgesteld; felle; gebeten; gewelddadig; kattig; meedogenloos; offensief; onderdrukt; opgekropt; pinnig; spinnig; verbeten; verbitterd; verkropt; wreed
brusco bits; fel; hanig; kattig; onvriendelijk; pinnig; scherp; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig; vlijmend abrupt; agressief; bits; bitter teleurgesteld; bot; bruusk; eensklaps; felle; gewelddadig; hard; hardhandig; ineens; kattig; kortaf; korzelig; meedogenloos; nors; onderdrukt; ongedacht; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onzacht; opeens; opgekropt; pinnig; plots; plotseling; plotsklaps; ruw; schielijk; snauwend; spinnig; verbeten; verbitterd; verkropt; wreed; wrevelig; zonder omhaal
con brusquedad bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig
de forma arisca bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig
mordaz fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bijtend; bijtende; bitter teleurgesteld; doordringend; fel; felle; gemeen; grimmig; met sarcasme; onderdrukt; opgekropt; sarcastisch; scherp; verbeten; verbitterd; verkropt; vlijmend; vlijmscherp
seco bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig bruusk; dor; droge; droog; kortaf; nors; onzacht; opgedroogd; verdord
áspero bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig doordringend; geaccidenteerd; gevat; hees; hobbelig; indringend; koppig; oneffen; ongelijkmatig; onwillig; puntig; ruige; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpzinnig; schofterig; schor; schrander; slim; snedig; tegendraads; uitgeslapen; vlijmend; vlijmscherp; week; weerbarstig; weerspannig; zwak

Related Words for "snibbig":


Wiktionary Translations for snibbig:


Cross Translation:
FromToVia
snibbig afilado; agudo perçant — Qui percer, qui pénétrer.