Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. standvastig:


Dutch

Detailed Translations for standvastig from Dutch to Spanish

standvastig:


Translation Matrix for standvastig:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
firme onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend beslist; besluitvaardig; breed; degelijke; doortastend; ferm; fiks; flink; fors; gedecideerd; geheid; hecht; kordaat; krachtdadig; krachtig; onbuigzaam; ongetwijfeld; onverzettelijk; resoluut; robuust; solide; stabiel; sterk; stevig; stevig gebouwd; stijfkoppig; stug; taai; uit de kluiten gewassen; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; zeker
inquebrantable onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend bikkelhard; ferm; fiks; flink; halsstarrig; hardhoofdig; keihard; koppig; onbreekbaar; onbuigzaam; onverzettelijk; onwrikbaar; stevig; stijfhoofdig; stijfkoppig
intrépido ferm; kordaat; standvastig beslist; dapper; doortastend; ferm; flink; koelbloedig; kordaat; krachtdadig; krachtig; moedig; moreel sterk; onversaagd; onverschrokken; zonder angst; zonder vrees
irrefutable onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend ferm; fiks; flink; onomstotelijk; ontegenzeggelijk; onweerlegbaar; stevig; vast en zeker
resuelto ferm; kordaat; standvastig beslist; besluitvaardig; dapper; doelbewust; doortastend; drastisch; ferm; flink; gedecideerd; geheid; heldhaftig; heroïsch; kloek; kordaat; krachtdadig; krachtig; moedig; moreel sterk; ongetwijfeld; onverschrokken; resoluut; sterk; stout; stoutmoedig; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; zeker

Related Words for "standvastig":

  • standvastigheid, standvastiger, standvastigere, standvastigst, standvastigste, standvastige