Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. subsidie:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for subsidie from Dutch to Spanish

subsidie:

subsidie [de ~ (v)] noun

  1. de subsidie (tegemoetkoming; toelage)
    la subvención; la asignación; la compensación; la concesión

Translation Matrix for subsidie:

NounRelated TranslationsOther Translations
asignación subsidie; tegemoetkoming; toelage aanwijzing; compensatie; geheugentoewijzing; instructie; tegemoetkoming; toewijzing; voorschrift
compensación subsidie; tegemoetkoming; toelage arbeidsloon; bezoldiging; compensatie; compenseren; contraprestatie; gage; herstelbetaling; honorarium; indemnisatie; indemniteit; loon; salaris; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; soldij; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; tevredenstelling; traktement; uitbetalingen bij schade; verdienste; vergoeden; vergoeding; wedde; wederdienst
concesión subsidie; tegemoetkoming; toelage akkoord; compensatie; concessie; fiat; gegevensverstrekking; goedkeuring; goedvinden; gunning; permissie; tegemoetkoming; toestemming; verstrekking
subvención subsidie; tegemoetkoming; toelage compensatie; sociale bijstand; subsidiëring; tegemoetkoming

Related Words for "subsidie":


Related Definitions for "subsidie":

  1. geld van de overheid om mensen en bedrijven te steunen1
    • deze vereniging krijgt subsidie1

Wiktionary Translations for subsidie:

subsidie
noun
  1. door de overheid beschikbaar gestelde fondsen bedoeld om een prijs te verlagen of een bepaalde uitgave aantrekkelijker te maken

Cross Translation:
FromToVia
subsidie subvención; subsidio subsidy — financial support
subsidie subvención subventionsecours d’argent, subside exiger ou accordé pour subvenir dans un cas pressant à une dépense imprévue de l’État.