Dutch

Detailed Translations for tegemoetkoming from Dutch to Spanish

tegemoetkoming:

tegemoetkoming [de ~ (v)] noun

  1. de tegemoetkoming (compensatie)
    la compensación; la indemnización; la subvención; la prima; el abono; la concesión; la dotación; la asignación; el resarcimiento; la sobrepaga
  2. de tegemoetkoming (subsidie; toelage)
    la subvención; la asignación; la compensación; la concesión

Translation Matrix for tegemoetkoming:

NounRelated TranslationsOther Translations
abono compensatie; tegemoetkoming abonnement; beer; gier; grote man; intekening; jaarkaart; mest; meststof; subscriptie; tegen prestatie opwegende actie; tegenprestatie; vloeibare mest
asignación compensatie; subsidie; tegemoetkoming; toelage aanwijzing; geheugentoewijzing; instructie; toewijzing; voorschrift
compensación compensatie; subsidie; tegemoetkoming; toelage arbeidsloon; bezoldiging; compensatie; compenseren; contraprestatie; gage; herstelbetaling; honorarium; indemnisatie; indemniteit; loon; salaris; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; soldij; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; tevredenstelling; traktement; uitbetalingen bij schade; verdienste; vergoeden; vergoeding; wedde; wederdienst
concesión compensatie; subsidie; tegemoetkoming; toelage akkoord; concessie; fiat; gegevensverstrekking; goedkeuring; goedvinden; gunning; permissie; toestemming; verstrekking
dotación compensatie; tegemoetkoming bemanning
indemnización compensatie; tegemoetkoming boetedoening; boetstraf; indemniteit; regeling; schaderegeling; smartengeld; tevredenstelling; vereffening; vergoeding; vergoedingen
prima compensatie; tegemoetkoming bijbetaling; bonus; extra beloning; extraatje; premie; tantième; toeslag; verzekeringspremie
resarcimiento compensatie; tegemoetkoming vergoedingen
sobrepaga compensatie; tegemoetkoming
subvención compensatie; subsidie; tegemoetkoming; toelage sociale bijstand; subsidiëring

Related Words for "tegemoetkoming":