Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. uitbetalingen bij schade:


Dutch

Detailed Translations for uitbetalingen bij schade from Dutch to Spanish

uitbetalingen bij schade:

uitbetalingen bij schade [znw.] noun

  1. uitbetalingen bij schade (schadevergoeding; indemnisatie; schadeloosstelling; )
    la compensación; el rescate; el restablecimiento; la recuperación; la corrección
  2. uitbetalingen bij schade (schade-uitkeringen; schadevergoedingen)

Translation Matrix for uitbetalingen bij schade:

NounRelated TranslationsOther Translations
compensación herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding arbeidsloon; bezoldiging; compensatie; compenseren; contraprestatie; gage; honorarium; indemniteit; loon; salaris; soldij; subsidie; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; tevredenstelling; toelage; traktement; verdienste; vergoeden; wedde; wederdienst
corrección herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding correctie; herbouwing; herstel; herstelling; rectificatie; reparatie; restauratie; verbetering
indemnizaciones schade-uitkeringen; schadevergoedingen; uitbetalingen bij schade herstelbetalingen; schadeloosstellingen; smartengelden; vergoedingen
recuperación herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding beter worden; beterschap; genezing; gezond worden; heling; herbouwing; herexamen; herstel; herstelling; reparatie; restauratie
rescate herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding afkoop; afkoopsom; afkopen; indemniteit; inlossing; loskoping; losprijs; terugkoop
restablecimiento herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding beterschap; herbouwing; restauratie

Related Translations for uitbetalingen bij schade