Dutch

Detailed Translations for verdrietig from Dutch to Spanish

verdrietig:


Translation Matrix for verdrietig:

NounRelated TranslationsOther Translations
desgraciado bastaard; buitenechtelijk kind; drommel; ellendeling; etter; etterbak; galbak; hork; kinkel; klier; kreng; lelijkerd; lomperd; mispunt; ongelukkige; proleet; schlemiel; schoft; schurk; slemiel; slungel; smeerlap; stakker; stuk ongeluk; stumper; sukkel; vlegel; watje; zielenpiet
melancólico melancholicus
miserable ellendeling; galbak; hork; kinkel; klier; kreng; lomperd; mispunt; proleet; schoft; schurk; smeerlap; stuk ongeluk; vlegel
pesimista pessimist; pessimisten; zwartkijker; zwartkijkers
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abatido mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bankroet; bedrukt; beroerd; deplorabel; ellendig; failliet; futloos; gedrukt; geruineerd; geslagen; lamlendig; lijzig; log; loom; lusteloos; mat; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; slap; terneergeslagen
afligido mismoedig; mistroostig; neerslachtig; rouwig; teneergeslagen; treurig; verdrietig akelig; bedrukt; beroerd; deerlijk; ellendig; gedrukt; godgeklaagd; helaas; hemeltergend; jammer; jammer genoeg; mismoedig; moedeloos; naar; sneu; spijtig; ten hemel schreiend; terneergeslagen; zeer ergerlijk
apenado rouwig; treurig; verdrietig akelig; bedrukt; beroerd; ellendig; gedrukt; helaas; jammer; jammer genoeg; mismoedig; moedeloos; naar; sneu; spijtig; terneergeslagen
deplorable mismoedig; mistroostig; neerslachtig; rouwig; teneergeslagen; treurig; verdrietig armzalig; bar; bedonderd; bedrukt; beklagenswaardig; belazerd; beroerd; betreurenswaardig; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; ernstig; gedrukt; godgeklaagd; grauw; hemeltergend; jammer; jammerlijk; karig; kwalijk; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; mistroostig; moedeloos; onbevredigend; onfortuinlijk; ongelukkig; ontoereikend; onvoldoende; pover; rampzalig; schamel; schraal; sneu; somber; spijtig; stakkerig; teleurstellend; ten hemel schreiend; terneergeslagen; triest; troosteloos; van bedenkelijke aard; vreugdeloos; week; zeer ergerlijk; zielig; zwak
deprimido mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; depressief; gedeprimeerd; gedrukt; grauw; mineur; mismoedig; mistroostig; moedeloos; pessimistisch; somber; terneergeslagen; triest; troosteloos; vreugdeloos
desalentado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; terneergeslagen
desanimado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; beroerd; deplorabel; ellendig; futloos; gebelgd; gedrukt; lamlendig; landerig; lijzig; log; loom; lusteloos; mat; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; misnoegd; moedeloos; ontevreden; pessimistisch; slap; terneergeslagen; verstoord; vervelend
desconsolado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; terneergeslagen
desgraciado rouwig; treurig; verdrietig betreurenswaardig; deerlijk; godgeklaagd; hemeltergend; jammer; jammerlijk; naar; naargeestig; onbevredigend; onfortuinlijk; ongelukkig; ontoereikend; onvoldoende; onvolwaardig; onzalig; rampspoedig; schandalig; schandelijk; sneu; somber; spijtig; teleurstellend; ten hemel schreiend; verfoeilijk; vol tegenslag; zeer ergerlijk
desolado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig afgezonderd; akelig; bedrukt; beroerd; desolaat; eenzaam; ellendig; gedrukt; grauw; helaas; jammer; jammer genoeg; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; niet te troosten; ontroostbaar; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; triest; troosteloos; verlaten; vreugdeloos; zielsbedroefd
disgustado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; boos; gebelgd; gedrukt; giftig; kwaad; mismoedig; moedeloos; nijdig; terneergeslagen; verbolgen; vertoornd
dolorido rouwig; treurig; verdrietig pijnlijk; zeer
doloroso rouwig; treurig; verdrietig aangrijpend; aanstootgevend; aanstotelijk; gevat; hartbrekend; hartverscheurend; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; pijnlijk; schandalig; schandelijk; scherpzinnig; schrander; slim; smartelijk; snedig; stekend; uitgeslapen; verdrietig makend; verfoeilijk; zeer; zeer doend
entristecido bedroefd; droef; droevig; verdrietig helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig
lamentable mismoedig; mistroostig; neerslachtig; rouwig; teneergeslagen; treurig; verdrietig akelig; armoedig; armzalig; bar; bedonderd; bedrukt; belazerd; beroerd; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; excessief; extreem; flodderig; gedrukt; haveloos; heel erg; hogelijk; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; moedeloos; naar; naargeestig; onfortuinlijk; ongelukkig; pover; rampzalig; schamel; sjofel; sjofeltjes; somber; ten zeerste; terneergeslagen; uitermate; uiterst; verlopen; week; zeer; zwak
lastimoso rouwig; treurig; verdrietig akelig; beklagend; beroerd; chagrijnig; deplorabel; ellendig; gemelijk; humeurig; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; knorrig; lastige; meelijwekkend; miserabel; naar; naargeestig; negatief; nukkig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd; somber; zeurderig
melancólico mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; droefgeestig; gedrukt; grauw; melancholiek; melancholisch; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naargeestig; somber; terneergeslagen; triest; troosteloos; vreugdeloos; weemoedig; zwaarmoedig
miserable rouwig; treurig; verdrietig armoedig; armzalig; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; flodderig; haveloos; lamlendig; lamzalig; luizig; meelijwekkend; miserabel; ontzettend; pover; rampzalig; schamel; schooierig; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; sjofel; sjofeltjes; verlopen; verschrikkelijk; vreselijk
mísero rouwig; treurig; verdrietig armoedig; armzalig; bar; bekaaid; deerniswekkend; dun; ellendig; er bekaaid afkomen; erbarmelijk; erg; flodderig; geen vet op de botten hebbende; haveloos; iel; mager; pover; rampzalig; schamel; schraal; schriel; sjofel; sjofeltjes; verlopen
penoso rouwig; treurig; verdrietig akelig; benard; benauwd; beroerd; bezwaarlijk; corpulent; diepdroevig; dik; ellendig; ernstig; gevaarlijk; gevat; gezet; hachelijk; indroevig; kritiek; lastig; lastige; lijvig; met bezwaren; moeizaam; naar; penibel; pijnlijk; risicovol; riskant; scherp; scherpzinnig; schrander; slim; smartelijk; snedig; stekend; uitgeslapen; verdrietig makend; vlijmend; vlijmscherp; zeer doend; zorgelijk; zorgwekkend; zwaarlijvig
pesimista mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; terneergeslagen
plañidero rouwig; treurig; verdrietig jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig
quejoso rouwig; treurig; verdrietig jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; klagerig; lamenterend; weeklagend
quejumbroso rouwig; treurig; verdrietig beklagend; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; lamenterend; negatief; weeklagend; zeurderig
sombrío mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig aan een ziekte lijdend; akelig; bedrukt; beroerd; donker; dreigend; dubieus; duister; ellendig; eng; gedrukt; glibberig; grauw; grauwkleurig; griezelig; grijs; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; louche; luguber; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; obscuur; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; pessimistisch; sinister; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdacht; vreugdeloos; wollig; ziek; zwartgallig
triste bedroefd; droef; droevig; mismoedig; mistroostig; neerslachtig; rouwig; teneergeslagen; treurig; verdrietig aan een ziekte lijdend; armzalig; bar; bedroevend; bedrukt; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; droefgeestig; druilerig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; gedrukt; grauw; helaas; jammer; jammer genoeg; meelijwekkend; melancholisch; melancholische; miezerig; miserabel; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naargeestig; onfortuinlijk; ongelukkig; pessimistisch; rampzalig; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; triest; troosteloos; vreugdeloos; week; ziek; zwaarmoedig; zwak
trágico rouwig; treurig; verdrietig catastrofaal; deerlijk; dramatisch; ellendig; fataal; fnuikend; funest; helaas; jammer; jammer genoeg; noodlottig; onfortuinlijk; ongelukkig; rampspoedig; rampzalig; schandalig; schandelijk; sneu; spijtig; tragisch; verfoeilijk
tétrico mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig akelig; bedrukt; beroerd; dreigend; duister; ellendig; gedrukt; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; louche; luguber; mismoedig; moedeloos; naar; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; sinister; sneu; spijtig; terneergeslagen; verdacht; wollig

Related Words for "verdrietig":

  • verdrietigheid, verdrietigst, verdrietigste, verdrietige

Related Translations for verdrietig