Dutch

Detailed Translations for verschrikkelijk from Dutch to Spanish

verschrikkelijk:


Translation Matrix for verschrikkelijk:

NounRelated TranslationsOther Translations
bárbaro barbaar; bruut; onmens; woesteling; wreedaard
miserable ellendeling; galbak; hork; kinkel; klier; kreng; lomperd; mispunt; proleet; schoft; schurk; smeerlap; stuk ongeluk; vlegel
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- afschuwelijk; vreselijk
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abominable afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk akelig; armzalig; atheïstisch; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; goddeloos; godloos; karig; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; naar; pover; rampzalig; schamel; schandalig; schandelijk; schraal; verfoeilijk
alarmante ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk angstwekkend; benard; benauwd; bliksems; dreigend; eng; ernstig; godgeklaagd; hachelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; kritiek; onrustbarend; ontstellend; ontzettend; penibel; schandalig; schandelijk; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verontrustend; vreselijk; zeer ergerlijk; zorgelijk; zorgwekkend
aterrador afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstaanjagend; angstwekkend; beangstigend; bliksems; eng; griezelig; ijzingwekkend; monsterlijk; onrustbarend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; verdraaid; verduiveld; verontrustend; vreesaanjagend; vreeswekkend; vreselijk; zorgelijk; zorgwekkend
atroz afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk barbaars; beestachtig; bruut; dierlijk; inhumaan; monsterlijk; moorddadig; moordzuchtig; onmenselijk; week; wreed; zwak
bárbaro ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk barbaars; beestachtig; bruut; godgeklaagd; hemeltergend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; schandalig; schandelijk; ten hemel schreiend; verfoeilijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
escalofriante afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk akelig; angstaanjagend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; gevaarlijk; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schemerig; schimmig; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; sinister; vreselijk; week; wreed; zwak
espantoso afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; eng; geducht; griezelig; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; wreed; zwak
espeluznante afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk akelig; angstaanjagend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; gevaarlijk; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; vreselijk; wreed
estremecedor afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk akelig; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; eng; griezelig; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; onrustbarend; ontstellend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; verontrustend; vreselijk; wreed; zorgelijk; zorgwekkend
grave ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk argwaan opwekkend; benard; benauwd; corpulent; dik; erg; ernstig; gemeen; gezet; hachelijk; heel erg; ingetogen; kritiek; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lijvig; onedel; penibel; schromelijk; serieus; stemmig; van bedenkelijke aard; verdacht; vol ernst; week; werkelijk menend; zorgelijk; zorgwekkend; zwaarlijvig; zwak
horrendo afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; geducht; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; weerzinwekkend; wreed; zwak
horrible afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; akelig; barbaars; beestachtig; beroerd; bruut; deplorabel; dreigend; ellendig; eng; gedrochtelijk; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; lamlendig; lelijk; meelijwekkend; miserabel; misvormd; monsterlijk; naar; naargeestig; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikbarend; schrikwekkend; somber; ten hemel schreiend; verfoeilijk; vreselijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
horroroso ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; angstaanjagend; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; gedrochtelijk; gevaarlijk; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; misvormd; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; vreselijk; walgelijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
infame ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk beroerd; deplorabel; eerloos; ellendig; gemeen; godgeklaagd; hemeltergend; infaam; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lamlendig; meelijwekkend; min; miserabel; naar; naargeestig; onedel; oneerbaar; ontaard; onzedelijk; onzedig; ploertig; schandalig; slecht; snood; somber; ten hemel schreiend; vals; verfoeilijk; zeer ergerlijk
miserable ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk armoedig; armzalig; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; flodderig; haveloos; lamlendig; lamzalig; luizig; meelijwekkend; miserabel; pover; rampzalig; rouwig; schamel; schooierig; sjofel; sjofeltjes; treurig; verdrietig; verlopen
temible ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk dreigend; eng; geducht; in hoge mate
temido ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk gevreesd
terrible afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; armzalig; bar; barbaars; beestachtig; bruut; deerniswekkend; dreigend; ellendig; eng; erbarmelijk; erg; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; rampzalig; schandalig; schandelijk; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verfoeilijk; vreselijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
terriblemente ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk achterbaks; bliksems; boefachtig; boosaardig; doortrapt; enorm; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gigantisch; gluiperig; godgeklaagd; hemeltergend; immens; in zeer hoge mate; leep; listig; onwijs; reusachtig; schandalig; schandelijk; schromelijk; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; ten hemel schreiend; uitgekookt; vals; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; week; zeer ergerlijk; zwak
terrorífico afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk angstaanjagend; dreigend; eng; gevaarlijk; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; vreselijk; zeer ergerlijk
tremendo afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk aanmerkelijk; aanzienlijk; angstwekkend; beduidend; behoorlijk; betoverend; bliksems; dreigend; eng; enorm; extravagant; flink; fors; geducht; gigantisch; godgeklaagd; groot; groots; grootschalig; hard; hardvochtig; heel erg; heel groot; hemeltergend; ijzingwekkend; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; luisterrijk; magnifiek; onbarmhartig; ongenadig; onmetelijk; ontzettend; overmatig; prachtig; reusachtig; reuze; riant; schandalig; schandelijk; schitterend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verregaand; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak

Related Words for "verschrikkelijk":

  • verschrikkelijkheid, verschrikkelijker, verschrikkelijkere, verschrikkelijke

Synonyms for "verschrikkelijk":


Antonyms for "verschrikkelijk":


Related Definitions for "verschrikkelijk":

  1. heel erg akelig1
    • het was verschrikkelijk weer1
  2. heel erg of heel veel1
    • we hebben verschrikkelijk gelachen1

Wiktionary Translations for verschrikkelijk:

verschrikkelijk
adjective
  1. zo erg dat men er van schrikt

Cross Translation:
FromToVia
verschrikkelijk aborrecible; abominable abominable — hateful; detestable; loathsome
verschrikkelijk atroz; malvado atrocious — evil, cruel
verschrikkelijk atroz atrocious — abominable, disgusting
verschrikkelijk Maligno dire — evil in great degree
verschrikkelijk espantoso; horripilante ghastly — horrifyingly shocking
verschrikkelijk truculento gruesome — repellently frightful and shocking; horrific or ghastly
verschrikkelijk angustioso harrowing — causing pain or distress
verschrikkelijk atroz heinous — totally reprehensible
verschrikkelijk terrible; horrible schrecklich — (Angst und) Schrecken, Entsetzen auslösend
verschrikkelijk horrible; horroroso affreux — Qui causer ou qui est propre à causer de la frayeur, de l’effroi.

Related Translations for verschrikkelijk