Dutch

Detailed Translations for vlotheid from Dutch to Spanish

vlotheid:

vlotheid [de ~ (v)] noun

 1. de vlotheid (vlugheid; snelheid; vaart; )
  la marcha; la velocidad; la prisa; la rapidez; la fluidez; el afán; el celo; el ritmo; la agilidad; el esmero; la soltura; la celeridad; la ligereza; la premura; la prontitud; el apresuramiento

Translation Matrix for vlotheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
afán gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid aandrang; aandrift; ambitie; begeerte; begeren; begerige ijver; drang; drift; eerzucht; gauwigheid; gehaastheid; geploeter; gezwoeg; graagte; gretigheid; haast; haastigheid; heftig verlangen; hevig verlangen; ijl; impuls; instinct; lust; neiging; noeste vlijt; overijling; smachten; spoed; verlangen; wens; wensen; zucht
agilidad gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid behendigheid; beweeglijkheid; drukte; handigheid; kunst; kunstgreep; kunstje; kwiekheid; lenigheid; levendigheid; opgewektheid; soepelheid; souplesse; truc; vrolijkheid
apresuramiento gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid bespoediging; gauwigheid; gehaastheid; gejaagdheid; haast; haastigheid; ijl; overhaasting; overijling; spoed; urgentie; verhaasting
celeridad gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gang; kwiekheid; rijsnelheid; snelheid; spoed; tempo; vaart
celo gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid band; bronst; gauwigheid; kleefband; krolsheid; loopsheid; plakband; tape; tochtigheid
esmero gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid bedachtzaamheid; behoedzaamheid; bezonnenheid; correctheid; juistheid; nauwlettendheid; preciesheid; stiptheid; voorzichtigheid; waakzaamheid; zorgvuldigheid
fluidez gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid spreekvaardigheid; vloeibaarheid; vloeiendheid
ligereza gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid kwiekheid; lichtheid; lichtvaardigheid
marcha gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid actie; beloop; beweging; ceremonie; doorgang; doorloop; doping; gang; gangpad; gebaar; gehaastheid; haast; haastigheid; heengaan; ijl; lichaamsbeweging; omhaal; opmars; optocht; overijling; passage; pep; pepmiddel; plechtigheid; plichtpleging; processie; protestbijeenkomst; publieke betoging; rijsnelheid; ronde; snelheid; spoed; staatsie; stoet; tempo; tournee; vaart; vertrekken; vliegreis; vliegtocht; vlucht; voortgang; wandelsport
premura gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gauwigheid; gehaastheid; haast; haastigheid; ijl; overijling; spoed
prisa gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gang; gauwigheid; kwiekheid; overhaasting; rijsnelheid; snelheid; spoed; tempo; urgentie; vaart; vlugheid
prontitud gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gang; gehaastheid; haast; haastigheid; ijl; kwiekheid; overijling; rijsnelheid; snelheid; spoed; tempo; vaart
rapidez gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gang; gauwigheid; gehaastheid; haast; haastigheid; ijl; kwiekheid; overijling; rijsnelheid; snelheid; spoed; tempo; vaart
ritmo gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid cadans; gang; rijsnelheid; ritme; snelheid; spoed; tempo; vaart
soltura gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid ongedwongenheid
velocidad gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gang; in volle vaart; kwiekheid; rijsnelheid; schakelinrichting; schielijkheid; snelheid; spoed; tempo; vaart; versnelling

Related Words for "vlotheid":


vlotheid form of vlot:

vlot [het ~] noun

 1. het vlot (houtvlot)
  la almadía; la balsa

Translation Matrix for vlot:

NounRelated TranslationsOther Translations
almadía houtvlot; vlot
balsa houtvlot; vlot
de prisa gehaastheid; haast; haastigheid; ijl; overijling; spoed
fluido het toestromen; het toevloeien; instroming; instroom; nat; nattigheid; rivier; stroom; toestroom; vloeistof; vocht; vochtigheid
gracioso deugniet; gek iemand; guit; rakker; snaak; stinkerd
guapo knapperd
mono aap
progre hippe vogel
rápido exprestrein; sneltrein
AdverbRelated TranslationsOther Translations
fácilmente grif; grifweg; met gemak; vlot eenvoudig; gemakkelijk; licht; makkelijk; niet moeilijk; simpel
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
de moda modieus
ModifierRelated TranslationsOther Translations
a flote flitsend; hip; modieus; snel; trendy; vlot
a la moda flitsend; hip; modieus; snel; trendy; vlot courant; gangbaar; gebruikelijk; gewoon; mondain; werelds
a todo andar rap; snel; vlot; vlug aanstonds; direct; gauw; haastig; ijlings; terstond
aceleradamente flitsend; hip; rap; snel; trendy; vlot; vlug
aprisa flitsend; hip; rap; snel; trendy; vlot; vlug gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; ijlings; jachtig
bonito flitsend; hip; snel; trendy; vlot aanbiddelijk; aangenaam; aanlokkelijk; aantrekkelijk; aantrekkelijke; aardig; aimabel; attent; attractief; begeerenswaardig; behulpzaam; bekoorlijk; bevallig; charmant; fraai; geestig; geinig; gevat; goed ogend; goedaardig; goedhartig; grappig; hulpvaardig; knap; koddig; komiek; komisch; lachwekkend; leuk; lollig; mooi; plezierig; schattig; scherpzinnig; schoon; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; verrukkelijk; voorkomend; vriendelijk; welgemaakt; welgevallig; zachtaardig
con celeridad flitsend; hip; rap; snel; trendy; vlot; vlug
con rapidez rap; snel; vlot; vlug dringend; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent
con soltura flitsend; hip; modieus; snel; stromend; trendy; vliedend; vloeiend; vlot
de aquí a poco rap; snel; vlot; vlug
de moda flitsend; hip; modieus; snel; trendy; vlot courant; gangbaar; gebruikelijk; gevraagd; gewoon; in de mode; mondain; werelds
de prisa flitsend; hip; rap; snel; trendy; vlot; vlug gehaast; gejaagd; gestressed; haastend; haastig; in alle haast; in allerijl; inderhaast; jachtig
dentro de poco rap; snel; vlot; vlug afzienbaar; alras; binnenkort; dra; eerstdaags; gauw; spoedig; weldra
deprisa rap; snel; vlot; vlug
desenvuelto flitsend; stromend; vliedend; vloeiend; vlot gratis; kittig; kosteloos; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; pro deo; stoutmoedig; voor niets; vrijmoedig; vrijpostig; zonder kosten
despabilado flitsend; hip; snel; trendy; vlot bij de pinken; clever; gehaaid; geslepen; gewiekst; gis; goochem; kien; leep; schrander; slim; sluw; uitgeslapen
diligente grif; grifweg; met gemak; vlot actief; bedreven; bedrijvig; bezig; consciëntieus; flink aanpakkend; gewetensvol; grondig; grondig aanpakkend; ijverig; krachtig; met een krachtige uitwerking; met zorg; nijver; noest; onvermoeibaar; scrupuleus; stevig aanpakkend; vlijtig; zorgvuldig
en breve rap; snel; vlot; vlug afzienbaar; binnenkort; directe; eenvoudigweg; in het kort; kortom; kortweg; later; straks; weldra; zometeen
entretenido flitsend; hip; snel; trendy; vlot aangenaam; aimabel; bekoorlijk; charmant; fijn; humoristische; jolig; lekker; leuk; plezierig; prettig; sfeervol; tijdrovend; uiig; uitgelaten
fluido stromend; vliedend; vloeiend; vlot
gracioso flitsend; hip; snel; trendy; vlot aanlokkelijk; aantrekkelijk; aanvallig; aardig; aimabel; attractief; bekoorlijk; bengelachtig; bevallig; charmant; chic; dolletjes; elegant; enig; esthetisch; geraffineerd; goddelijk; gracieus; grappig; guitig; heerlijk; hemels; humoristisch; humoristische; kluchtig; knap; koddig; komiek; komisch; kwajongensachtig; leuk; leuke; lief; modieuze verfijning; mooi; olijk; ondeugend; paradijselijk; prettig; schalkachtig; schalks; schelmachtig; schelms; sierlijk; smaakvol; snaaks; spotachtig; stijlvol; verfijnd; verrukkelijk; zalig
guapo flitsend; hip; modieus; snel; trendy; vlot aanlokkelijk; aantrekkelijk; aimabel; attractief; bekoorlijk; bevallig; charmant; clever; fraai; goed ogend; kien; knap; leuk om te zien; leuk van uiterlijk; mooi; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen; uitlokkend; uitnodigend; verleidelijk; verlokkend; verzoekend; welgevallig
inesperado rap; snel; vlot; vlug abrupt; eensklaps; ineens; klakkelings; ongedacht; onverhoeds; onverhoopt; onvermoed; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
moderno flitsend; hip; snel; trendy; vlot actueel; bijdetijds; contemporain; eigentijds; hedendaags; hedendaagse; in de mode; modern; nieuwerwets; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend
mono flitsend; hip; modieus; snel; trendy; vlot aardig; afzonderlijk; aimabel; alleenstaand; alleraardigst; allerliefst; apart; bekoorlijk; charmant; dolletjes; dottig; eenmalig; enig; gescheiden; leuk; lief; losstaand; op zich; op zichzelf staand; popperig; schattig; separaat; snoezig; sympathiek; uniek; vertederend; vrijstaand
perspicaz rap; snel; vlot; vlug bevattelijk; bij de pinken; bijdehand; clever; gis; goedleers; goochem; intelligent; kien; pienter; scherp; schrander; slim; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vlijmend; vlijmscherp; vlug van begrip
progre flitsend; hip; modieus; snel; trendy; vlot
prontamente rap; snel; vlot; vlug
pronto grif; grifweg; met gemak; rap; snel; vlot; vlug abrupt; af; afgedaan; afgelopen; alras; directe; dra; eensklaps; eerstdaags; gauw; gereed; geëindigd; haastig; ijlings; ineens; klaar; later; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; over; plots; plotseling; plotsklaps; spoedig; straks; uit; voltooid; voorbij; vroeg; vroegtijdig; weldra; zometeen
rápidamente flitsend; grif; grifweg; hip; met gemak; rap; snel; trendy; vlot; vlug aanstonds; direct; directe; dra; dringend; eerstdaags; gauw; haastig; ijlings; klemmend; met spoed; onverwijld; spoedeisend; spoedig; terstond; urgent; weldra
rápido flitsend; grif; grifweg; hip; met gemak; rap; snel; trendy; vlot; vlug dra; dringend; eerstdaags; gauw; haastig; ijlings; klemmend; met spoed; rap; snelzeilend; spoedeisend; spoedig; urgent; vingervlug; weldra
sin vacilar grif; grifweg; met gemak; vlot
veloz rap; snel; vlot; vlug
velozmente rap; snel; vlot; vlug hard; hardop; keihard; luid; met hoge snelheid
ágil rap; snel; vlot; vlug actief; beweeglijk; dynamisch; energiek; lenig; levendig; rap; soepel; vingervlug

Related Words for "vlot":


Antonyms for "vlot":


Related Definitions for "vlot":

 1. geheel van aan elkaar gebonden planken of stammen1
  • met een vlot ging hij de rivier af1
 2. gemakkelijk in de omgang1
  • mijn nicht is een vlotte meid1
 3. leuk en modern1
  • wat een vlot jasje draag je!1
 4. wat snel of gemakkelijk verloopt1
  • ik werd vlot geholpen in die winkel1

Wiktionary Translations for vlot:

vlot
noun
 1. een drijvende constructie
adjective
 1. gemakkelijk, eenvoudig, zonder veel problemen

Cross Translation:
FromToVia
vlot bueno; ingenioso; bonito; chulo nifty — good, useful
vlot balsa raft — flat, floating structure
vlot fácilmente; en seguida; pronto readily — showing readiness
vlot balsa; almadía; armadía Floß — aus zusammengebundenem schwimmfähigem Material, wie Baumstämmen, Luftkissen o. ä., hergestelltes einfaches durch die Strömung getriebenes Wasserfahrzeug zum Transport von Lebewesen oder Material; heutzutage überwiegend zu touristischen Zwecken verwendet
vlot libre libre — Qui a le pouvoir de faire ce qu’il vouloir, d’agir ou de ne pas agir.
vlot liso; lisa lisse — Sans aspérité ni rayure.
vlot balsa; armadía radeauassemblage de pièces de bois qui lier ensemble et qui forment une sorte de plancher flottant.