Dutch

Detailed Translations for vlugheid from Dutch to Spanish

vlugheid:

vlugheid [de ~ (v)] noun

  1. de vlugheid
    la prisa; la rápidez
  2. de vlugheid (snelheid; vlotheid; vaart; )
    la marcha; la velocidad; la prisa; la rapidez; la fluidez; el afán; el celo; el ritmo; la agilidad; el esmero; la soltura; la celeridad; la ligereza; la premura; la prontitud; el apresuramiento

Translation Matrix for vlugheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
afán gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid aandrang; aandrift; ambitie; begeerte; begeren; begerige ijver; drang; drift; eerzucht; gauwigheid; gehaastheid; geploeter; gezwoeg; graagte; gretigheid; haast; haastigheid; heftig verlangen; hevig verlangen; ijl; impuls; instinct; lust; neiging; noeste vlijt; overijling; smachten; spoed; verlangen; wens; wensen; zucht
agilidad gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid behendigheid; beweeglijkheid; drukte; handigheid; kunst; kunstgreep; kunstje; kwiekheid; lenigheid; levendigheid; opgewektheid; soepelheid; souplesse; truc; vrolijkheid
apresuramiento gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid bespoediging; gauwigheid; gehaastheid; gejaagdheid; haast; haastigheid; ijl; overhaasting; overijling; spoed; urgentie; verhaasting
celeridad gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gang; kwiekheid; rijsnelheid; snelheid; spoed; tempo; vaart
celo gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid band; bronst; gauwigheid; kleefband; krolsheid; loopsheid; plakband; tape; tochtigheid
esmero gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid bedachtzaamheid; behoedzaamheid; bezonnenheid; correctheid; juistheid; nauwlettendheid; preciesheid; stiptheid; voorzichtigheid; waakzaamheid; zorgvuldigheid
fluidez gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid spreekvaardigheid; vloeibaarheid; vloeiendheid
ligereza gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid kwiekheid; lichtheid; lichtvaardigheid
marcha gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid actie; beloop; beweging; ceremonie; doorgang; doorloop; doping; gang; gangpad; gebaar; gehaastheid; haast; haastigheid; heengaan; ijl; lichaamsbeweging; omhaal; opmars; optocht; overijling; passage; pep; pepmiddel; plechtigheid; plichtpleging; processie; protestbijeenkomst; publieke betoging; rijsnelheid; ronde; snelheid; spoed; staatsie; stoet; tempo; tournee; vaart; vertrekken; vliegreis; vliegtocht; vlucht; voortgang; wandelsport
premura gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gauwigheid; gehaastheid; haast; haastigheid; ijl; overijling; spoed
prisa gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gang; gauwigheid; kwiekheid; overhaasting; rijsnelheid; snelheid; spoed; tempo; urgentie; vaart
prontitud gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gang; gehaastheid; haast; haastigheid; ijl; kwiekheid; overijling; rijsnelheid; snelheid; spoed; tempo; vaart
rapidez gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gang; gauwigheid; gehaastheid; haast; haastigheid; ijl; kwiekheid; overijling; rijsnelheid; snelheid; spoed; tempo; vaart
ritmo gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid cadans; gang; rijsnelheid; ritme; snelheid; spoed; tempo; vaart
rápidez vlugheid
soltura gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid ongedwongenheid
velocidad gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gang; in volle vaart; kwiekheid; rijsnelheid; schakelinrichting; schielijkheid; snelheid; spoed; tempo; vaart; versnelling

Related Words for "vlugheid":


Wiktionary Translations for vlugheid:


Cross Translation:
FromToVia
vlugheid presteza; alacridad alacrity — promptness
vlugheid rapidez; velocidad speed — rapidity
vlugheid dirección; señas adresseindication, désignation, soit du destinataire, soit de la destination où il falloir aller ou envoyer.
vlugheid agilidad; destreza; acierto habiletéfacilité, disposition, qualité qui rend propre à faire certaines choses, à réussir dans certaines actions, en particulier en utilisant ses mains.
vlugheid prisa hâte — Extrême promptitude, vivacité, rapidité avec laquelle on fait quelque chose.
vlugheid velocidad; prisa rapiditécélérité, grande vitesse.

vlugheid form of vlug:


Translation Matrix for vlug:

NounRelated TranslationsOther Translations
de prisa gehaastheid; haast; haastigheid; ijl; overijling; spoed
rápido exprestrein; sneltrein
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
- snel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
a todo andar rap; snel; vlot; vlug aanstonds; direct; gauw; haastig; ijlings; terstond
aceleradamente rap; snel; vlot; vlug flitsend; hip; snel; trendy; vlot
aprisa rap; snel; vlot; vlug flitsend; gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; hip; ijlings; jachtig; snel; trendy; vlot
con celeridad rap; snel; vlot; vlug flitsend; hip; snel; trendy; vlot
con rapidez rap; snel; vlot; vlug dringend; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent
de aquí a poco rap; snel; vlot; vlug
de prisa rap; snel; vlot; vlug flitsend; gehaast; gejaagd; gestressed; haastend; haastig; hip; in alle haast; in allerijl; inderhaast; jachtig; snel; trendy; vlot
dentro de poco rap; snel; vlot; vlug afzienbaar; alras; binnenkort; dra; eerstdaags; gauw; spoedig; weldra
deprisa rap; snel; vlot; vlug
en breve rap; snel; vlot; vlug afzienbaar; binnenkort; directe; eenvoudigweg; in het kort; kortom; kortweg; later; straks; weldra; zometeen
inesperado rap; snel; vlot; vlug abrupt; eensklaps; ineens; klakkelings; ongedacht; onverhoeds; onverhoopt; onvermoed; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
perspicaz rap; snel; vlot; vlug bevattelijk; bij de pinken; bijdehand; clever; gis; goedleers; goochem; intelligent; kien; pienter; scherp; schrander; slim; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vlijmend; vlijmscherp; vlug van begrip
prontamente rap; snel; vlot; vlug
pronto rap; snel; vlot; vlug abrupt; af; afgedaan; afgelopen; alras; directe; dra; eensklaps; eerstdaags; gauw; gereed; geëindigd; grif; grifweg; haastig; ijlings; ineens; klaar; later; met gemak; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; over; plots; plotseling; plotsklaps; spoedig; straks; uit; vlot; voltooid; voorbij; vroeg; vroegtijdig; weldra; zometeen
rápidamente rap; snel; vlot; vlug aanstonds; direct; directe; dra; dringend; eerstdaags; flitsend; gauw; grif; grifweg; haastig; hip; ijlings; klemmend; met gemak; met spoed; onverwijld; snel; spoedeisend; spoedig; terstond; trendy; urgent; vlot; weldra
rápido rap; snel; vlot; vlug dra; dringend; eerstdaags; flitsend; gauw; grif; grifweg; haastig; hip; ijlings; klemmend; met gemak; met spoed; rap; snel; snelzeilend; spoedeisend; spoedig; trendy; urgent; vingervlug; vlot; weldra
veloz rap; snel; vlot; vlug
velozmente rap; snel; vlot; vlug hard; hardop; keihard; luid; met hoge snelheid
ágil rap; snel; vlot; vlug actief; beweeglijk; dynamisch; energiek; lenig; levendig; rap; soepel; vingervlug

Related Words for "vlug":


Synonyms for "vlug":


Antonyms for "vlug":


Related Definitions for "vlug":

  1. wat niet veel tijd kost1
    • ik heb vlug gegeten1

Wiktionary Translations for vlug:


Cross Translation:
FromToVia
vlug rápido fast — capable of moving with great speed
vlug rápidamente fast — with great speed
vlug rápido quick — moving with speed
vlug rápido quick — occurring in a short time
vlug rápido; rápidamente quickly — rapidly, fast
vlug rápido rapide — Qui se meut avec vitesse