Dutch

Detailed Translations for wel degelijk from Dutch to Spanish

wel degelijk:


Translation Matrix for wel degelijk:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
adecuado terdege; wel degelijk adequaat; billijk; correct; eerbiedwekkend; gepast; gepaste; geschikt; geschikte; geëigend; hebbelijk; indrukwekkend; juist; juiste; naar behoren; passend; passende; redelijk; schappelijk; toepasbaar
como corresponde terdege; wel degelijk adequaat; gepast; geschikt; hebbelijk; juist; naar behoren; passend
como es debido terdege; wel degelijk naar behoren
correcto terdege; wel degelijk beschaafd; chic; correct; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; elegant; esthetisch; fair; fatsoenlijk; foutloos; gepast; goed; juist; keurig; modieuze verfijning; netjes; netto; onbelast; onberispelijk; onbesproken; onvermengd; onversneden; open; oprecht; ordentelijk; perfect; precies; puur; rechtschapen; sec; smaakvol; stijlvol; verfijnd; volmaakt; welgemanierd; welopgevoed; zedig; zuiver
debidamente terdege; wel degelijk adequaat; gepast; geschikt; juist; naar behoren; passend
realmente beslist; echt; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker alledaags; daadwerkelijk; echt; eenvoudig; eerlijk; feitelijk; fideel; gemeen; gewend; gewoon; gewoonweg; heus; in feite; in werkelijkheid; jazeker; klinkklaar; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; metterdaad; niets bijzonders; onedel; openhartig; oprecht; ordinair; rechttoe; rondborstig; trouwhartig; voorwaar; waarlijk; werkelijk; zeker
verdaderamente beslist; echt; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker beslist; daadwerkelijk; echt; effectief; feitelijk; geheid; gemeen; gewis; gewoonweg; heus; in feite; in werkelijkheid; jazeker; klinkklaar; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; metterdaad; onedel; onvermengd; puur; rechttoe; regelrecht; reëel; ronduit; stellig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; welzeker; werkelijk; zeker; zuiver

Related Translations for wel degelijk