Dutch

Detailed Translations for zonder omhaal from Dutch to Spanish

zonder omhaal:


Translation Matrix for zonder omhaal:

NounRelated TranslationsOther Translations
bruto barbaar; boerenkinkel; brutale kerel; bruut; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; oetlul; ongelikte beer; onmens; proleet; rabauw; sodemieter; vlegel; woesteling; wreedaard
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
inhábil klungelig; links
ModifierRelated TranslationsOther Translations
aturdido bot; kortaf; zonder omhaal aanmatigend; daas; doezelig; dof; dorps; geesteloos; getroffen; mat; met de mond vol tanden; met open mond; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; onthutst; ontsteld; overdonderd; overrompeld; overstuur; paf; perplex; respectloos; soezerig; sprakeloos; suf; verbaasd; verbijsterd; verblind; verbluft; verdwaasd; verstomd; versuft; verwonderd
brusco bot; kortaf; zonder omhaal abrupt; agressief; bits; bitter teleurgesteld; bruusk; eensklaps; fel; felle; gewelddadig; hanig; hard; hardhandig; ineens; kattig; kortaf; korzelig; meedogenloos; nors; onderdrukt; ongedacht; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvriendelijk; onzacht; opeens; opgekropt; pinnig; plots; plotseling; plotsklaps; ruw; scherp; schielijk; snauwend; snauwerig; snibbig; spinnig; verbeten; verbitterd; verkropt; vinnig; vlijmend; wreed; wrevelig
bruto bot; kortaf; zonder omhaal aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; agressief; banaal; barbaars; beestachtig; bot; bruto; bruut; dierlijk; dorps; gewelddadig; grof; inhumaan; laag-bij-de-grond; lomp; meedogenloos; monsterlijk; onbehouwen; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; onbewerkt; ongegeneerd; ongelikt; onmenselijk; onopgevoed; plat; platvloers; respectloos; ruw; schunnig; triviaal; vunzig; wreed
cruel bot; kortaf; zonder omhaal barbaars; beestachtig; bruut; emotieloos; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; inhumaan; liefdeloos; meedogenloos; monsterlijk; onbarmhartig; ongenadig; ongevoelig; onmenselijk; wreed; zielloos
desafilado bot; kortaf; zonder omhaal bot; grof; grofgebouwd; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; ongelikt; onopgevoed; onscherp; ruw
descortés bot; kortaf; zonder omhaal aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; boers; bot; hufterig; indiscreet; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschaamd; onbescheiden; onbeschoft; ongegeneerd; ongemanierd; onhebbelijk; onheus; onhoffelijk; onopgevoed; onvriendelijk; respectloos
desmañado bot; kortaf; zonder omhaal aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; bot; dorps; gebrekkig; klungelig; knullig; krukkig; lomp; onbeholpen; onbehouwen; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; onhandig; onopgevoed; respectloos; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelend; sukkelig
incivilizado bot; kortaf; zonder omhaal bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; ongelikt; onopgevoed
inhábil bot; kortaf; zonder omhaal aanmatigend; dorps; gebrekkig; klungelig; knullig; krukkig; onbeholpen; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; onhandig; respectloos; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelend; sukkelig
insolente bot; kortaf; zonder omhaal aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; arrogant; bot; dorps; hautain; honds; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ijdel; ingebeeld; lomp; neerbuigend; onbehouwen; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; onopgevoed; pretentieus; respectloos; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
mal criado bot; kortaf; zonder omhaal bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; ongelikt; onopgevoed
resumidamente kortweg; zonder omhaal
simplemente kortweg; zonder omhaal alledaags; domweg; doodgewoon; eenvoudig; eenvoudigweg; gemeen; gewoon; gewoonweg; gladweg; kortom; kortweg; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; niets bijzonders; onedel; ordinair; ronduit; simpelweg; zonder omwegen

Related Translations for zonder omhaal