Dutch

Detailed Translations for net from Dutch to French

net:

net [de ~ (m)] noun

 1. de net (netwerk)
  le réseau; le filet; la chaîne; le treillis; l'antenne
 2. de net (televisiekanaal)
  la chaîne; l'antenne

Translation Matrix for net:

NounRelated TranslationsOther Translations
antenne net; netwerk; televisiekanaal antenne; spriet; voelhoren; voelspriet
chaîne net; netwerk; televisiekanaal aaneengeschakelde ringen om iemand mee vast te binden; aaneenschakeling; boei; halsketting; halssieraad; halssnoer; keten; ketting; kettinkje; kluister; schering; sneeuwketting; snoer; tekenreeks
filet net; netwerk beheer; bestuur; bies; directie; draad; elektriciteitsdraad; filet; filetstuk; garen; geleiding; haasfilet; haasje; hechtdraad; kabel; kabelleiding; leiding; sliert; slingervormig ding; snoer; snoertje; strook; tennisnet; tongriem; valnet
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
réseau net; netwerk elektriciteitsnet; hoogspanningsnet; lichtnet; netwerk
treillis net; netwerk afrastering; grendels; hekwerk; omheining; omrastering; raster; rastering; rasterwerk; rooster; schutting
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- exact; laatst; nauw; precies
AdverbRelated TranslationsOther Translations
- nauwelijks; onlangs; zojuist
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
- pas
ModifierRelated TranslationsOther Translations
consciencieusement accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; bindend; conscientieus; consciëntieus; dwingend; exact; fundamenteel; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
consciencieux accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; bindend; consciëntieus; dwingend; exact; fundamenteel; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
correct juist; krek; net; precies beschaafd; correct; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; foutloos; gepast; goed; hebbelijk; juist; juiste; keurig; kies; loepzuiver; manierlijk; naar behoren; netjes; onberispelijk; onbesproken; ordentelijk; perfect; precies; respectabel; volmaakt; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk; zedig
correctement juist; krek; net; precies correct; goed; juist; precies
de justesse net; nog maar pas op het nippertje; rakelings; ternauwernood
exact accuraat; juist; krek; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; bindend; conscientieus; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; klemmend; kloppend; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; uitgerekend; voorzichtig; waar; zorgvuldig
exactement juist; krek; net; precies accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; zorgvuldig
il y a un instant daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet
juste daarnet; juist; krek; net; pas; precies; zojuist; zonet aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; correct; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; goed; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; kloppend; knorrig; korzelig; krap; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; uitgerekend; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zorgvuldig
justement juist; krek; net; precies juist; kloppend; precies; terecht; uitgerekend; waar
minutieusement accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
minutieux accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
propre kuis; net; rein; schoon beleefd; beschaafd; brandschoon; fatsoenlijk; gekuist; gemanierd; gereinigd; hygienisch; hygiënisch; karakteristiek; kenmerkend; keurig; kuis; maagdelijk; netjes; onbevlekt; onschuldig; proper; puur; rein; schoon; smetteloos; tekenend; typerend; typisch; vlekkeloos; voorkomend; welgemanierd; wellevend; welopgevoed; zindelijk; zorgvuldig; zuiver
précis accuraat; juist; krek; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; bindend; conscientieus; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; juist; klemmend; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; omlijnd; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; trefzeker; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
précisément juist; krek; net; precies accuraat; bindend; conscientieus; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; juist; klemmend; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; zorgvuldig
récemment daarnet; juist; net; nog maar pas; pas; zojuist; zonet kortelings; kortgeleden; laatst; laatstelijk; onlangs; pas; recentelijk
scrupuleusement accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; conscientieus; consciëntieus; gewetensvol; klemmend; met klem; met nadruk; met zorg; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; scrupuleus; secuur; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
scrupuleux accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; conscientieus; consciëntieus; gewetensvol; integer; klemmend; met klem; met nadruk; met zorg; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onbesproken; onkreukbaar; precies; rechtschapen; scrupuleus; secuur; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
soigneusement accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; correct; gedetailleerd; goed; grondig; juist; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
soigneux accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; bindend; conscientieus; consciëntieus; dwingend; exact; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
soigné accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; beleefd; beschaafd; chic; consciëntieus; elegant; esthetisch; geciviliseerd; gecultiveerd; gemanierd; gewetensvol; grondig; keurig; met zorg; modieuze verfijning; nauwlettend; netjes; onderhouden; ontwikkeld; proper; scrupuleus; smaakvol; stijlvol; verfijnd; verzorgd; voorkomend; voorzichtig; wellevend; welopgevoed; zorgvuldig
tout juste net; nog maar pas amper; bijna geen; eng; haast geen; krap; met weinig ruimte; nauw; nauwelijks; op het nippertje; rakelings; ternauwernood
tout à l'heure daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet aanstonds; direct; juist; later; naderhand; straks; terstond; weldra; zo; zo meteen; zojuist; zometeen; zonet; zoëven
vigilant accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig aandachtig; ad rem; alert; hoede; oplettend; opmerkzaam; paraat; slagvaardig; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend; wakker; zorgvuldig
à l'instant daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet dadelijk; direct; juist; momenteel; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; tegenwoordig; zo meteen; zojuist; zonet; zoëven

Related Words for "net":


Synonyms for "net":


Antonyms for "net":


Related Definitions for "net":

 1. nog maar korte tijd (geleden)1
  • hij is net in dienst bij die baas1
 2. zonder afwijkingen naar boven of beneden1
  • ik eet net zoveel als jij1
 3. aantal wegen of kanalen die elkaar kruisen1
  • er loopt een net van wegen door de polder1
 4. schoon en verzorgd1
  • Joop is een nette jongen1
 5. televisiezender1
  • op het eerste net is een mooie film1
 6. van garen geknoopt voorwerp met gaten1
  • hij gebruikt een net om te vissen1

Wiktionary Translations for net:

net
Cross Translation:
FromToVia
net réseau grid — electricity delivery system
net juste; simplement just — only, simply, merely
net venir de just — recently
net net; ordonné neat — tidy, free from dirt
net filet net — device for catching fish, butterflies etc.
net réseau net — interconnecting system
net convenable; exact; juste; propre proper — following the established standards of behavior or manners

Related Translations for netFrench

Detailed Translations for net from French to Dutch

net:

net adj

 1. net (nette)
 2. net
  netto
 3. net (proprement; propre; clair; bien)
 4. net (bien rangé; soigné; propre; )
 5. net (sans équivoque; reconnaissable; compréhensible; )
 6. net (propre; décent; ordonné)
 7. net (hygiénique; propre; pure; )
 8. net (évident; manifestement; vivant; )
 9. net (univoque; évident; sans équivoque; )
 10. net (sèchement; sec)
  sec
 11. net (compréhensible; clair; clairement; manifestement; évident)
 12. net (direct; évident; perpendiculaire; )
 13. net (vif; coupant; aigu; )
 14. net (pur; authentique; nature; chaste)

Translation Matrix for net:

NounRelated TranslationsOther Translations
kuis nettoyage; purification; épuration
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
aanschouwelijk clair; clairement; concret; manifestement; net; palpable; qui s'adresse à vue; vivant; évident
begrijpelijk clair; clairement; compréhensible; manifestement; net; évident clair; clairement; compréhensible; d'une façon compréhensible; de façon intelligible; généralement compréhensible; intelligible
direct direct; net; perpendiculaire; perpendiculairement; vertical; verticalement; évident aussitôt; avant peu; bientôt; carrément; d'ici peu; dans un instant; dans une minute; direct; directement; en ligne droite; en même temps; immédiat; immédiatement; perpendiculaire; perpendiculairement; presque; prochain; prochainement; prompt; promptement; rapidement; sans délai; sans détours; simultané; sous peu; sur l'heure; sur-le-champ; tantôt; tout de suite; tout droit; tout à l'heure; vite; à bref délai; à l'instant
duidelijk clair; clairement; compréhensible; concret; de façon univoque; direct; identifiable; manifestement; net; palpable; perceptible; perpendiculaire; perpendiculairement; qui s'adresse à vue; reconnaissable; sans équivoque; univoque; vertical; verticalement; vivant; évident clair; clair comme de l'eau de roche; clair comme le jour; clair et net; clairement; compréhensible; concret; d'une façon compréhensible; d'une façon palpable; de façon intelligible; de toute évidence; distinct; flagrant; généralement compréhensible; intelligible; limpide; lucide; manifeste; perceptible; perceptiblement; saisissable; sensible; tangible; éclaircissant; évident
eenduidig clair; clairement; de façon univoque; manifestement; net; sans équivoque; univoque; évident
fel acerbe; aigre; aigrement; aigu; avec virulence; coupant; cuisant; dur; fervent; fin; intense; net; passionné; perspicace; perçant; piquant; pointu; rigide; rigoureusement; rigoureux; rude; strictement; sévère; sévèrement; tranchant; vif; violent ardemment; ardent; avec ferveur; brûlant; de feu; enflammé; enthousiaste; fervent; fort; fortement; intense; intensément; mordant; passionné; vif; violemment; violent; vive; vivement; véhément; âpre
gekuist bien; clair; net; propre; proprement chaste; chastement; pudique; pudiquement; pur; purement; rendu chaste; rendu pudique
hanig acerbe; aigre; aigrement; aigu; avec virulence; coupant; cuisant; dur; fervent; fin; intense; net; passionné; perspicace; perçant; piquant; pointu; rigide; rigoureusement; rigoureux; rude; strictement; sévère; sévèrement; tranchant; vif; violent agressif; arrogant; macho
helder clair; clairement; compréhensible; manifestement; net; évident clair; clair comme le jour; clair et net; clairement; compréhensible; d'une façon compréhensible; de façon intelligible; de toute évidence; généralement compréhensible; intelligible; limpide; sans nuages; évident
herkenbaar clair; clairement; compréhensible; de façon univoque; identifiable; manifestement; net; perceptible; reconnaissable; sans équivoque; univoque; évident audible; de toute évidence; distinct; identifiable; manifeste; palpable; perceptible; perceptiblement; reconnaissable; tangible; visible; visiblement; évidemment; évident
keurig avec soin; bien rangé; net; nettoyé; ordonné; propre; rangé; soigné approprié; convenable; convenablement; correct; décent; estimable; honorable; impeccable; irréprochable; respectable
kuis hygiénique; hygiéniquement; net; nettement; propre; proprement; pure; purement authentique; chaste; chastement; décent; honnête; honnêtement; honorable; innocemment; innocent; intact; nature; propre; pudique; pudiquement; pur; purement; vertueux; vierge; virginal
netto net
onbelast net; nette exempt d'impôts
ondubbelzinnig clair; clairement; de façon univoque; manifestement; net; sans équivoque; univoque; évident clair; prononcé; sans équivoque; évidemment; évident
onmiskenbaar clair; clairement; compréhensible; de façon univoque; identifiable; manifestement; net; perceptible; reconnaissable; sans équivoque; univoque; évident clair; indéniable; manifeste; prononcé; sans équivoque; évidemment; évident
pinnig acerbe; aigre; aigrement; aigu; avec virulence; coupant; cuisant; dur; fervent; fin; intense; net; passionné; perspicace; perçant; piquant; pointu; rigide; rigoureusement; rigoureux; rude; strictement; sévère; sévèrement; tranchant; vif; violent acerbe; aigre; cassant; hargneuse; hargneux; sec
proper avec soin; bien rangé; décent; net; nettoyé; ordonné; propre; rangé; soigné nettoyé; propre; proprement
regelrecht direct; net; perpendiculaire; perpendiculairement; vertical; verticalement; évident direct; directement; franchement; perpendiculaire; perpendiculairement; pur et simple; simplement; tout droit
rein hygiénique; hygiéniquement; net; nettement; propre; proprement; pure; purement authentique; chaste; chastement; immaculé; innocemment; innocent; intact; intègre; nature; propre; pudique; pudiquement; pur; purement; vierge; virginal
scherp acerbe; aigre; aigrement; aigu; avec virulence; coupant; cuisant; dur; fervent; fin; intense; net; passionné; perspicace; perçant; piquant; pointu; rigide; rigoureusement; rigoureux; rude; strictement; sévère; sévèrement; tranchant; vif; violent acerbe; acéré; aigu; avec insistance; coupant; criard; cuisant; de manière pénétrante; en flèche; en pointe; impressionnant; incisif; mordant; perçant; piquant; pointu; pénétrant; strident; suraigu; tranchant; tranchant comme une lame de rasoir; violent; âcre; âpre; épicé
schoon décent; hygiénique; hygiéniquement; net; nettement; ordonné; propre; proprement; pure; purement beau; bien; chouette; joli; nettoyé; propre; proprement; rangée
sec net; sec; sèchement
snibbig acerbe; aigre; aigrement; aigu; avec virulence; coupant; cuisant; dur; fervent; fin; intense; net; passionné; perspicace; perçant; piquant; pointu; rigide; rigoureusement; rigoureux; rude; strictement; sévère; sévèrement; tranchant; vif; violent acerbe; cassant; hargneux; sec
vinnig acerbe; aigre; aigrement; aigu; avec virulence; coupant; cuisant; dur; fervent; fin; intense; net; passionné; perspicace; perçant; piquant; pointu; rigide; rigoureusement; rigoureux; rude; strictement; sévère; sévèrement; tranchant; vif; violent acerbe; cassant; hargneux; sec
vlijmend acerbe; aigre; aigrement; aigu; avec virulence; coupant; cuisant; dur; fervent; fin; intense; net; passionné; perspicace; perçant; piquant; pointu; rigide; rigoureusement; rigoureux; rude; strictement; sévère; sévèrement; tranchant; vif; violent acerbe; coupant; cuisant; incisif; piquant; pointu; tranchant; tranchant comme une lame de rasoir
zindelijk décent; net; ordonné; propre
zorgvuldig avec soin; bien rangé; net; nettoyé; ordonné; propre; rangé; soigné ample; amplement; approfondi; attentif; attentivement; avec application; avec soin; avec vigilance; consciencieuse; consciencieusement; consciencieux; conservateur; dans le détail; de base; de façon détaillée; détaillé; en détail; en profondeur; essentiel; exact; exactement; fondamental; fondé; intense; intensif; intensivement; juste; minutieuse; minutieusement; minutieux; méticuleusement; méticuleux; prudent; précis; précisément; rigoureux; scrupuleusement; scrupuleux; soigneusement; soigneux; soigné; vigilant; à fond
zuiver bien; clair; hygiénique; hygiéniquement; net; nettement; propre; proprement; pure; purement authentique; chaste; chastement; impeccable; inaltéré; infaillible; innocemment; innocent; intact; nature; nettoyé; propre; proprement; pudique; pudiquement; pur; purement; sans faute; vierge; virginal
AdverbRelated TranslationsOther Translations
netjes avec soin; bien; bien rangé; clair; net; nettoyé; ordonné; propre; proprement; rangé; soigné approprié; avec raison; avec équité; bien élevé; bienséance; civilisé; comme il faut; convenable; convenablement; correct; courtois; cultivé; de bonne foi; décemment; décent; franc; franchement; honnête; honnêtement; poli; propre; rangée; respectable; sincère; séant; vertueusement; vertueux; équitable
netto net; nette
ModifierRelated TranslationsOther Translations
gereinigd bien; clair; net; propre; proprement
hygienisch hygiénique; hygiéniquement; net; nettement; propre; proprement; pure; purement
pure authentique; chaste; nature; net; pur
recht door zee direct; net; perpendiculaire; perpendiculairement; vertical; verticalement; évident
zuivere authentique; chaste; nature; net; pur

Synonyms for "net":


Wiktionary Translations for net:


Cross Translation:
FromToVia
net proper; schoon clean — not dirty
net net; puur neat — tidy, free from dirt
net netto net — remaining after expenses or deductions
net duidelijk deutlich — wahrnehmbar durch die Sinne

Related Translations for net