Dutch

Detailed Translations for vreselijk from Dutch to French

vreselijk:

vreselijk adj

 1. vreselijk (ontzettend; verschrikkelijk)
 2. vreselijk (schrikaanjagend; verschrikkelijk; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend)
 3. vreselijk (schrikbarend; ontzettend; schrikwekkend; ijzingwekkend)
 4. vreselijk (gruwelijk; verschrikkelijk; afgrijselijk; afschuwelijk)

Translation Matrix for vreselijk:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- afschuwelijk; verschrikkelijk
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abominable afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afzichtelijk; angstaanjagend; bar slecht; barbaars; beestachtig; bruut; erg boosaardig; foeilelijk; gevaarlijk; inhumaan; monsterlijk; oerlelijk; onmenselijk; schandalig; verfoeilijk; wreed
affligeant ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk bedroevend; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; diepdroevig; excessief; extreem; godgeklaagd; heel erg; hemeltergend; hogelijk; indroevig; ten hemel schreiend; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer; zeer ergerlijk
affolant ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk
affreusement afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bruut; inhumaan; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
affreux afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotelijk; afstotend; afzichtelijk; angstaanjagend; barbaars; beestachtig; bruut; foeilelijk; gedrochtelijk; gevaarlijk; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; misvormd; monsterlijk; oerlelijk; onaantrekkelijk; onmenselijk; walgelijk; wanstaltig; weerzinwekkend; wreed
atroce afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotelijk; afstotend; angstaanjagend; barbaars; beestachtig; bruut; gevaarlijk; inhumaan; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
atrocement afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bruut; inhumaan; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
attristant ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk bedroevend; smartelijk; verdrietig makend
consternant ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk angstwekkend; onrustbarend; ontstellend; verontrustend; zorgelijk; zorgwekkend
criant ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk godgeklaagd; hemeltergend; joelend; schreeuwend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk
déplorable ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk beklagenswaardig; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; erbarmelijk; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; jammerlijk; rampspoedig; stakkerig; ten zeerste; uitermate; uiterst; vol tegenslag; zeer; zielig
déshonorant ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk beledigend; gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel
détestable afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afzichtelijk; foeilelijk; lelijk; monsterlijk; oerlelijk; onooglijk; schandalig; verfoeilijk
détestablement afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afzichtelijk; foeilelijk; lelijk; monsterlijk; oerlelijk; onooglijk; verfoeilijk
effrayant ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk angstaanjagend; angstwekkend; beangstigend; bliksems; dreigend; eng; geducht; gevaarlijk; godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; vervaarlijk; vreeswekkend; zeer ergerlijk
effroyable ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk angstaanjagend; angstwekkend; geducht; gevaarlijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; vervaarlijk; vreeswekkend
effroyablement ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk angstwekkend; bliksems; geducht; godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; vervaarlijk; vreeswekkend; zeer ergerlijk
exécrable afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afzichtelijk; foeilelijk; monsterlijk; oerlelijk; schandalig; schandelijk; verfoeilijk; vervloekt; verwenst
haïssable afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk
horrible afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afzichtelijk; angstaanjagend; angstwekkend; dreigend; eng; foeilelijk; geducht; gevaarlijk; monsterlijk; oerlelijk; vervaarlijk; vreeswekkend
horriblement afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afzichtelijk; foeilelijk; monsterlijk; oerlelijk
inouï ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk godgeklaagd; hemeltergend; onbehoorlijk; onbetamelijk; onfatsoenlijk; ongehoord; ongepast; onwelvoegelijk; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk; zondig
lamentable afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk armzalig; bar; bedonderd; beklagenswaardig; belazerd; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; hokkerig; jammerlijk; knudde; meelijwekkend; miserabel; rampzalig; stakkerig; zielig
misérablement ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk armelijk; armoedig; bedonderd; belazerd; beroerd; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; lamlendig; meelijwekkend; miserabel
odieusement afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk gemeen; hatelijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; schandalig; stekelig; verfoeilijk; vijandig
odieux afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk banaal; gemeen; hatelijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; schandalig; stekelig; verfoeilijk; vijandig; vuig
pitoyable ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk armzalig; bar; bedonderd; beklagenswaardig; belazerd; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; droog; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; jammerlijk; karig; mager; meelijwekkend; miserabel; pover; rampzalig; schamel; schraal; schriel; stakkerig; zielig
pitoyablement ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk bedonderd; belazerd; deerlijk; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; meelijwekkend; miserabel
révoltant ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk misselijk; naar; onpasselijk; onverkwikkelijk; onwel; stuitend
terrible afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bruut; gaaf; inhumaan; mieters; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; schitterend; schromelijk; tof; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
terriblement ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk bliksems; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; verdraaid; verduiveld
terrifiant ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk angstaanjagend; angstwekkend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; dreigend; eng; geducht; gevaarlijk; griezelig; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; schrikaanjagend; schrikwekkend; vervaarlijk; vreesaanjagend; vreeswekkend; wreed
vachement ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; nagemaakt; onecht; onedel; onwaar; vals
épouvantable afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk angstaanjagend; angstwekkend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; fantastisch; formidabel; geducht; geweldig; griezelig; in hoge mate; inhumaan; knudde; monsterlijk; onmenselijk; prachtig; schrikaanjagend; schrikwekkend; vervaarlijk; vreesaanjagend; vreeswekkend; wreed

Related Words for "vreselijk":

 • vreselijkheid, vreselijker, vreselijkere, vreselijkst, vreselijkste, vreselijke

Synonyms for "vreselijk":


Antonyms for "vreselijk":


Related Definitions for "vreselijk":

 1. heel erg akelig1
  • ik vond het vreselijk op school1
 2. heel erg of heel veel1
  • heb jij ook zo'n vreselijke dorst?1

Wiktionary Translations for vreselijk:

vreselijk
adjective
 1. bijzonder erg, schrikwekkend
vreselijk
Cross Translation:
FromToVia
vreselijk atroce atrocious — evil, cruel
vreselijk funeste; extrême; sinistre dire — evil in great degree
vreselijk éprouvant; navrant harrowing — causing pain or distress
vreselijk terrible; redoutable fürchterlicherschreckend, grauenhaft