Dutch

Detailed Translations for aanschrijving from Dutch to French

aanschrijving:

aanschrijving [de ~ (v)] noun

  1. de aanschrijving (aanzegging; kennisgeving)
    la notification; la dénonciation; la déclaration; la convocation; l'avis; la sommation; l'exploit d'huissier
  2. de aanschrijving (deurwaardersexploot; sommatie; kennisgeving)
    la notification; la sommation; l'avis; la convocation; l'exploit d'huissier

Translation Matrix for aanschrijving:

NounRelated TranslationsOther Translations
avis aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aansporing tot plicht; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; denkbeeld; gewag; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
convocation aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie bijeenroeping; convocatie; oproep; oproeping; roep
déclaration aanschrijving; aanzegging; kennisgeving aangeven; aangifte; aantekening; declaratie; factuur; getuigenis; getuigenverklaring; het uitspreken; inklaren; inklaring; inklaringspapier; melding; meningsuiting; nota; notitie; oordeelvelling; rekening; testimonium; uiting; uitlating; uitspraak; verklaring; vonnis
dénonciation aanschrijving; aanzegging; kennisgeving aanbrengen; aangeven; aangifte; declaratie; geklik; klikken; melding; overbrengen; verklaring
exploit d'huissier aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie
notification aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie aankondigen; aankondiging; afkondiging; bekendmaken; bekendmaking; convocatie; kennisgeving; mededeling; melden; melding; nominatie; oproeping; proclamatie; verkondiging; voordracht
sommation aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie aanmaning; aansporing tot plicht; aanwijzing; bevel; bevelschrift; commando; consigne; dwangbevel; herinnering; instructie; maning; opdracht; order; taak; vermaning; voorschrift; waarschuwing

Related Words for "aanschrijving":