Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. aansporing tot plicht:


Dutch

Detailed Translations for aansporing tot plicht from Dutch to French

aansporing tot plicht:

aansporing tot plicht [znw.] noun

  1. aansporing tot plicht (aanmaning; herinnering)
    la sommation; l'avertissement; l'exhortation; l'avis; la prière instante

Translation Matrix for aansporing tot plicht:

NounRelated TranslationsOther Translations
avertissement aanmaning; aansporing tot plicht; herinnering convocatie; gebaar; geste; informatie; kennisgeving; maning; mededeling; sein; signaal; teken; vermaning; verwittiging; waarschuwing; wenk
avis aanmaning; aansporing tot plicht; herinnering aankondiging; aankondigingen; aanschrijving; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gewag; gezichtspunt; gezindheid; houding; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
exhortation aanmaning; aansporing tot plicht; herinnering aanzet; animering; opwekking; prikkel; vermaan; vermaning; waarschuwing; wekroep
prière instante aanmaning; aansporing tot plicht; herinnering aanmaning; dringend verzoek; maning
sommation aanmaning; aansporing tot plicht; herinnering aanschrijving; aanwijzing; aanzegging; bevel; bevelschrift; commando; consigne; deurwaardersexploot; dwangbevel; instructie; kennisgeving; maning; opdracht; order; sommatie; taak; vermaning; voorschrift; waarschuwing
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
avertissement waarschuwing

Related Translations for aansporing tot plicht