Dutch

Detailed Translations for cruciaal from Dutch to French

cruciaal:


Translation Matrix for cruciaal:

NounRelated TranslationsOther Translations
capital aandelenkapitaal; belangrijkste geldbedrag; financiële middelen; fortuin; geldmiddelen; geldvoorraad; grote som geld; hoofdsom; kapitaal
cardinal hoofdtelwoord; kardinaal; kardinaalvogel
central binnenste; centrale; hoofdbureau; middelste
critique aanmerking; beoordeling; bespreking; boekbespreking; commentaar; criticus; kritiek; opmerking; recensent; recensie
ModifierRelated TranslationsOther Translations
capital cruciaal; heel belangrijk
cardinal cruciaal; kardinaal; voornaamst
central cruciaal; kardinaal; voornaamst centraal; in het centrum
critique cruciaal; kardinaal; voornaamst bedenkelijk; benard; benauwd; betwist; delicaat; dubieus; ernstig; essentieel; hachelijk; kritiek; kritisch; kwestieus; lastig; moeilijk; netelig; niet makkelijk; noodzakelijk; omstreden; ongemakkelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; onrustbarend; penibel; precair; problematisch; twijfelachtig; van levensbelang; verdacht; verontrustend; vitaal; wezenlijk; zorgelijk; zorgwekkend; zwaar
crucial cruciaal; elementair; essentieel; heel belangrijk; kardinaal; noodzakelijk; vereist; voornaamst essentieel; fundamenteel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van levensbelang; vitaal; wezenlijk
décisif cruciaal; elementair; essentieel; kardinaal; noodzakelijk; vereist; voornaamst aanvoerend; afdoend; beslissend; definitieve; dominant; doorslaggevend; eerste; essentieel; gezaghebbend; leidend; maatgevend; meestens; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; overtuigend; overwegend; toonaangevend; van levensbelang; vitaal; vooraanstaande; wezenlijk
essentiel cruciaal; elementair; essentieel; kardinaal; noodzakelijk; vereist; voornaamst belangrijk; benodigd; door de behoefte vereist; essentieel; fundamenteel; grondig; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van belang; wezenlijk; zorgvuldig
fondamental cruciaal; elementair; essentieel; kardinaal; noodzakelijk; vereist; voornaamst belangrijk; essentieel; fundamenteel; grondig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; principieel; tot grondslag dienend; van belang; wezenlijk; zorgvuldig
indispensable cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist benodigd; broodnodig; door de behoefte vereist; essentieel; hard nodig; hoognodig; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk
très important cruciaal; heel belangrijk
vital cruciaal; kardinaal; voornaamst essentieel; levenskrachtig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van levensbelang; vitaal; wezenlijk
élementaire cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist belangrijk; van belang

Related Words for "cruciaal":

  • cruciale

Synonyms for "cruciaal":


Related Definitions for "cruciaal":

  1. zo belangrijk dat het alles verandert1
    • dat was een cruciaal moment in mijn leven1

Wiktionary Translations for cruciaal:

cruciaal
adjective
  1. beslissend, doorslaggevend

Cross Translation:
FromToVia
cruciaal décisif; important entscheidend — folgende Entwicklungen grundlegend bestimmend
cruciaal critique; critiquant kritisch — entscheidend, bedrohlich
cruciaal central; crucial; déterminant; essentiel pivotal — being of crucial importance; central, key