Dutch

Detailed Translations for eerst from Dutch to French

eerst:


Translation Matrix for eerst:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- aanvankelijk
ModifierRelated TranslationsOther Translations
au début aanvankelijk; eerst
auparavant aanvankelijk; eerst eerder; eerstens; eertijds; ex; geweest; gewezen; tevoren; toenmalig; van tevoren; vantevoren; vooraf; voordien; voorheen; voormaals; voormalig; voormalige; voortijds; vorige; vroeger; vroegere
d'abord aanvankelijk; eerst aanstaande; aanvoerend; aleer; alvoor; alvorens; dominant; eer; eerste; eerstvolgend; gezaghebbend; leidend; maatgevend; ten eerste; toonaangevend; voor; vooraan; vooraanstaande; voordat; vooreerst; voorin; voorop
initial aanvankelijk; eerst initieel
initialement aanvankelijk; eerst

Related Words for "eerst":


Synonyms for "eerst":


Antonyms for "eerst":


Related Definitions for "eerst":

 1. in het begin1
  • eerst was ik erg verlegen1
 2. vóór alle anderen1
  • Joop mag eerst op de schommel1

Wiktionary Translations for eerst:


Cross Translation:
FromToVia
eerst première; premier first — numeral first
eerst pour le moment zunächst — vor einer zeitlicher oder abstrakter Reihenfolge

eerst form of eer:

eer [de ~ (m)] noun

 1. de eer (eergevoel; trots)
  l'honneur; la fierté; l'orgueil; la gloire; la réputation; le sentiment d'honneur
 2. de eer (verering; hulde)
  l'hommage; la vénération; l'adoration

Translation Matrix for eer:

NounRelated TranslationsOther Translations
adoration eer; hulde; verering aanbidden; aanbidding; eerbied; eerbiedigen; prijzen; roemen; verafgoding; verering; verheerlijken; verheerlijking; verheffen
fierté eer; eergevoel; trots fierheid; hoogmoedigheid; hovaardigheid; trots
gloire eer; eergevoel; trots fierheid; fonkelen; fonkeling; glitter; glorie; schittering; sprankelen; trots
hommage eer; hulde; verering aanbidden; eerbetoon; eerbewijs; eerbied; eerbiedigen; huldebetoon; huldeblijk; huldiging; prijs; prijzen; roemen; verering; verheerlijken; verheerlijking; verheffen
honneur eer; eergevoel; trots achten; buiging; degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; eerbaarheid; eerbetoon; ere; eren; fatsoen; fatsoenlijkheid; fierheid; fonkelen; fonkeling; gepastheid; glitter; keurigheid; kiesheid; lintje; netheid; schittering; sprankelen; trots
orgueil eer; eergevoel; trots aanmatiging; arrogantie; fierheid; hooghartigheid; hoogmoedigheid; hovaardigheid; hovaardij; ijdelheid; ijdeltuiterij; inbeelding; trots; verwaandheid; wuftheid; zelfverheffing
réputation eer; eergevoel; trots aanzien; achting; bekendheid; faam; naam; niveau; reputatie; reputaties; roep
sentiment d'honneur eer; eergevoel; trots fierheid; trots
vénération eer; hulde; verering aanbidden; aanbidding; achting; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; ontzag; ontzien; prijzen; respect; roemen; verering; verheerlijken; verheerlijking; verheffen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
avant de aleer; alvoor; alvorens; eer; voor; voordat
d'abord aleer; alvoor; alvorens; eer; voor; voordat aanstaande; aanvankelijk; aanvoerend; dominant; eerst; eerste; eerstvolgend; gezaghebbend; leidend; maatgevend; ten eerste; toonaangevend; vooraan; vooraanstaande; vooreerst; voorin; voorop
préalablement aleer; alvoor; alvorens; eer; voor; voordat tevoren; van tevoren; vantevoren; vooraf

Related Words for "eer":


Related Definitions for "eer":

 1. voordat1
  • het duurde lang eer de bus kwam1
 2. wat je een goede naam geeft, waarom je bewonderd wordt1
  • de directeur ontving mij, dat was een hele eer1

Wiktionary Translations for eer:

eer
noun
 1. aanzien, roem
eer
noun
 1. sentiment d’une dignité morale, estimer plus haut que tous les biens, et qui porter certaines personnes à des actions loyales, nobles et courageux.
 2. Ce qu’il y a de mieux
 3. Ce qui est meilleur.
 1. Traductions à trier suivant le sens.
 2. -

Cross Translation:
FromToVia
eer gloire glory — honour and valour
eer honneur honour — token of praise or respect

Related Translations for eerst