Dutch

Detailed Translations for ervoor from Dutch to French

ervoor:


Translation Matrix for ervoor:

NounRelated TranslationsOther Translations
devant frontaanzicht; gevel; pui; voorgevel; voorzijde
OtherRelated TranslationsOther Translations
en avant voorop
ModifierRelated TranslationsOther Translations
au commencement daarvoor; ervoor; voor leidend; vooraan; voorin; voorop
c'est pourquoi daarvoor; ervoor; voor daarom; daartoe; derhalve; deswege; hierom; om deze reden; vandaar; vandaar dat; zodoende
devant daarvoor; ervoor; voor leidend; voor; vooraan; voorin; voorop
en avant daarvoor; ervoor; voor aanvoerend; dominant; eerste; gezaghebbend; leidend; maatgevend; toonaangevend; vooraan; vooraanstaande; voorin; voorop; voorover; vooruit; voorwaarts
en premier lieu daarvoor; ervoor; voor aanvoerend; behalve dat; bovenal; bovendien; daarbij; daarenboven; dominant; eerste; gezaghebbend; leidend; maatgevend; op de eerste plaats; ten eerste; toonaangevend; vooraan; vooraanstaande; vooral; vooreerst; voorin; voorop
en tête daarvoor; ervoor; voor aan het hoofd; aanvoerend; dominant; eerste; gezaghebbend; leidend; maatgevend; toonaangevend; vooraan; vooraanstaande; voorin; voorop
en échange daarvoor; ervoor; voor
pour cela daarvoor; ervoor; voor daarom; daartoe; derhalve; deswege; hiertoe; hiervoor; om dit; tot het genoemde; vandaar; vandaar dat; zodoende
sur le devant daarvoor; ervoor; voor aanvoerend; dominant; eerste; gezaghebbend; leidend; maatgevend; toonaangevend; vooraan; vooraanstaande; voorin; voorop
à cet effet daarvoor; ervoor; voor daartoe; hiertoe; hiervoor; tot het genoemde
à l'avant daarvoor; ervoor; voor aanvoerend; dominant; eerste; gezaghebbend; leidend; maatgevend; toonaangevend; vooraan; vooraanstaande; voorin; voorop
à l'entrée daarvoor; ervoor; voor leidend; vooraan; voorin; voorop
à la place daarvoor; ervoor; voor