Dutch

Detailed Translations for kennisgeving from Dutch to French

kennisgeving:

kennisgeving [de ~ (v)] noun

 1. de kennisgeving (aanzegging; aanschrijving)
  la notification; la dénonciation; la déclaration; la convocation; l'avis; la sommation; l'exploit d'huissier
 2. de kennisgeving (mededeling; verwittiging; convocatie)
  la communication; l'avis
 3. de kennisgeving (verwittiging; informatie; convocatie; mededeling)
  l'avertissement; le renseignement; la communication; l'avis; l'appel; la mise au courant; le faire-part
 4. de kennisgeving (informeren; aankondigen; kennisgeven; aanzeggen; konde doen)
  l'annonce; la communication; le faire-part
 5. de kennisgeving (proclamatie; bekendmaking; melding; )
  l'annonce; la promulgation; la proclamation; la publication; la notification; la parution publique; le décret; le faire-part
 6. de kennisgeving (deurwaardersexploot; sommatie; aanschrijving)
  la notification; la sommation; l'avis; la convocation; l'exploit d'huissier
 7. de kennisgeving

Translation Matrix for kennisgeving:

NounRelated TranslationsOther Translations
annonce aankondigen; aankondiging; aanzeggen; afkondiging; bekendmaking; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aangifte; aankondigen; aankondiging; advertentie; adverteren; afkondiging; annonce; annonceren; annoncering; bekendmaken; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; commercial; declaratie; gewag; journaal; mededeling; melden; melding; nieuws; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; reclame; reclameadvertentie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verklaring; vermelding; verwittiging
appel convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging appel; appèl; bekendmaking; bellen; bericht; beroep juridisch; beroep doen op; boodschap; convocatie; geroep; geschreeuw; gewag; inroeping; lokroep; loktoon; mededeling; melding; naamafroeping; opbellen; opgave; oproep; oproeping; relaas; roep; roepstem; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging; wegroepen; wekroep
avertissement convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging aanmaning; aansporing tot plicht; gebaar; geste; herinnering; maning; sein; signaal; teken; vermaning; waarschuwing; wenk
avis aanschrijving; aanzegging; convocatie; deurwaardersexploot; informatie; kennisgeving; mededeling; sommatie; verwittiging aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aansporing tot plicht; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; denkbeeld; gewag; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; interpretatie; inzicht; journaal; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
communication aankondigen; aanzeggen; convocatie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; verwittiging aangifte; aankondiging; aansluiting; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; gewag; inzage; kennisneming; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; opheldering; oproeping; publicatie; publikatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verbinding; verklaring; vermelding; verwittiging
convocation aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie bijeenroeping; convocatie; oproep; oproeping; roep
déclaration aanschrijving; aanzegging; kennisgeving aangeven; aangifte; aantekening; declaratie; factuur; getuigenis; getuigenverklaring; het uitspreken; inklaren; inklaring; inklaringspapier; melding; meningsuiting; nota; notitie; oordeelvelling; rekening; testimonium; uiting; uitlating; uitspraak; verklaring; vonnis
décret aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; bekendmaking; beslissing; besluit; besluiten; decreet; maatregel; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; raadsbesluit; regeringsbesluit; schikking; uitgave; uitgifte; uitvaardiging; voorziening
dénonciation aanschrijving; aanzegging; kennisgeving aanbrengen; aangeven; aangifte; declaratie; geklik; klikken; melding; overbrengen; verklaring
exploit d'huissier aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie
faire-part aankondigen; aankondiging; aanzeggen; afkondiging; bekendmaking; convocatie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging; verwittiging aangifte; aankondiging; bericht; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; kennisneming; mededeling; melding; opheldering; oproeping; rouwkaart; statement; toelichting; uitlegging; verklaring
mise au courant convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging
notification aankondiging; aanschrijving; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; deurwaardersexploot; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; sommatie; verkondiging aankondigen; bekendmaken; convocatie; melden; melding; nominatie; oproeping; voordracht
parution publique aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
proclamation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; bekendmaking; bepalen; beschikken; decreet; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitvaardiging; verordenen; voorschrijven
promulgation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
publication aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aankondiging; afkondiging; artikel; bekendmaking; bericht; boodschap; brokje; eindje; fragmentje; gewag; klein stukje; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; partje; proclamatie; publicatie; publiceren; publikatie; relaas; snippertje; stuk; stukje; tijding; uitgave; uitgeven; uitgifte; uitlegging; uitspraak; uitspreiding; verbreiding; vermelding; verwittiging
renseignement convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging informatie; inlichting
sommation aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie aanmaning; aansporing tot plicht; aanwijzing; bevel; bevelschrift; commando; consigne; dwangbevel; herinnering; instructie; maning; opdracht; order; taak; vermaning; voorschrift; waarschuwing
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
annonce aankondiging; advertentie
avertissement waarschuwing
information préalable kennisgeving

Related Words for "kennisgeving":

 • kennisgevingen

Wiktionary Translations for kennisgeving:

kennisgeving
noun
 1. indice qui nous aider à connaître certaines choses ou qui nous éclairer sur une personne.