Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. kennisneming:


Dutch

Detailed Translations for kennisneming from Dutch to French

kennisneming:

kennisneming [de ~ (v)] noun

  1. de kennisneming
    le faire-part; l'avis; la communication

Translation Matrix for kennisneming:

NounRelated TranslationsOther Translations
avis kennisneming aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gewag; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
communication kennisneming aangifte; aankondigen; aankondiging; aansluiting; aanzeggen; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; gewag; informatie; informeren; inzage; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; opheldering; oproeping; publicatie; publikatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verbinding; verklaring; vermelding; verwittiging
faire-part kennisneming aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; opheldering; oproeping; proclamatie; rouwkaart; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verkondiging; verwittiging