Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. kwalijk:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for kwalijk from Dutch to French

kwalijk:


Translation Matrix for kwalijk:

NounRelated TranslationsOther Translations
mal bezwaar; chagrijn; ergernis; grief; het klagen; inspanning; klacht; last; leed; moeite; ongemak; ongerief; pijn; pijn doen; soesa; zeer; zeer doen; ziekte
sérieux ernst; gedegenheid; grondigheid; serieusheid
ModifierRelated TranslationsOther Translations
fâcheux erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard bitter; boos; furieus; giftig; helaas; jammer; jammer genoeg; kwaad; nijdig; onverkwikkelijk; rampspoedig; razend; sneu; spijtig; spinnijdig; stuitend; toornig; vertoornd; vol tegenslag; woedend; woest; zeer boos; ziedend
grave erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard bitter ernstig; deftig; eerbiedwaardig; ernstig; plechtig; plechtstatig; serieus; statig; vol ernst; waardig; werkelijk menend; zeer plechtig
inquiétant erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard angstaanjagend; angstwekkend; benard; benauwd; eng; ernstig; griezelig; hachelijk; kritiek; onrustbarend; ontstellend; penibel; schrikaanjagend; schrikwekkend; verontrustend; vreesaanjagend; vreeswekkend; zorgelijk; zorgwekkend
mal erg; ernstig; kwalijk; snood; van bedenkelijke aard bedorven; gemeen; kwaadwillig; leed aandoend; menstruerend; met slechte intentie; min; onaanvaardbaar; onacceptabel; ongepast; ongesteld; onkies; onvertogen; rot; rottig; slecht; vals; vergaan; verkeerd; verrot
mauvais erg; ernstig; kwalijk; snood; van bedenkelijke aard arm; donker; dubieus; duister; gemeen; giftig; glibberig; inferieur; kwaadaardig; kwaadwillig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; met slechte intentie; min; minderwaardig; niet lekker; niet smakelijk; obscuur; ondermaats; ondeugdelijk; onedel; ongepast; onguur; onkies; onvertogen; slecht; tweederangs; vals; venijnig; verdacht; verkeerd; zwak
sérieux erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard degelijk; deugdelijk; ernstig; gedegen; heel erg; serieus; van goede hoedanigheid; vol ernst; werkelijk menend
vil kwalijk; snood achterbaks; banaal; bedriegelijk; donker; doortrapt; dubieus; duister; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; grof; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; min; nagemaakt; obscuur; onecht; onedel; onguur; onwaar; plat; platvloers; schunnig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; triviaal; uitgekookt; vals; verdacht; vuig; vunzig
vilement kwalijk; snood

Related Words for "kwalijk":

  • kwalijkheid, kwalijker, kwalijkere, kwalijkst, kwalijkste, kwalijke

Related Definitions for "kwalijk":

  1. bezwaarlijk, moeilijk1
    • ik kon kwalijk doorgaan met mopperen toen hij zo moest lachen1
  2. wat niet had mogen gebeuren1
    • dat is een kwalijke zaak1

Wiktionary Translations for kwalijk:

kwalijk
adjective
  1. défavorable ; qui cause une impression défavorable.

Related Translations for kwalijk