Dutch

Detailed Translations for lezing from Dutch to French

lezing:

lezing [de ~ (v)] noun

 1. de lezing (leesbeurt; voorlezing)
  l'exposé; la lecture; la conférence; le tour de lecture
 2. de lezing (spreekbeurt)
  l'exposé oral; la conférence; le discours
 3. de lezing (redevoering; speech; rede; )
  le discours; l'allocution
 4. de lezing (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  le point de vue; la conception; la prise de position; l'avis; l'opinion; la façon de penser; la perspective; la pensée; l'interprétation; le concept; la doctrine; l'idée; la notion; l'optique; la mentalité; la réflexion; l'intention; la conviction; la vision; l'exposé; la position
 5. de lezing (versie)
  la version; la lecture

Translation Matrix for lezing:

NounRelated TranslationsOther Translations
allocution lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht inleiding; introductie; proloog; voorbericht; voorwoord
avis denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gewag; gezindheid; herinnering; houding; informatie; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
concept denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling; notie
conception denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; bevattingsvermogen; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; inzicht; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; overtuiging; vaststaande mening; verstand
conférence leesbeurt; lezing; spreekbeurt; voorlezing beraadslaging; bijeenkomst; conferentie; congres; declamatie; essay; geloofsleer; inleiding; introductie; leer; leerstelling; leerstuk; lering; overleg; proloog; samenkomst; spreekbeurten; vergadering; verhandeling; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorwoord; werkstuk
conviction denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze confidentie; fiducie; geloof; gezindheid; mening; opinie; overtuigdheid; overtuiging; vaststaande mening; vertrouwen
discours lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht inleiding; introductie; oratie; proloog; spreekbeurten; toespraak; voorbericht; voorwoord
doctrine denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze leerstelsel; leersysteem
exposé denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; leesbeurt; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; voorlezing; zienswijze bericht; betoog; declamatie; essay; geloofsleer; geschiedenis; grondplan; inleiding; introductie; leer; leerstelling; leerstuk; lering; plattegrond; proloog; referaat; relaas; situatieschets; situatietekening; stadskaart; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; verhandeling; verslag; versvoordracht; vertelling; vertelsel; voorbericht; voordracht; voorwoord; werkstuk
exposé oral lezing; spreekbeurt
façon de penser denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze houding; instelling; mentaliteit
idée denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; hallucinatie; idee; kijk; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze; zinsbegoocheling
intention denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; bedoeling; beduidenis; beduiding; beogen; betekenis; doel; doeleinde; geest; geneigdheid; gerichtheid op; inhoud; intentie; inzet; moedwil; neiging; oogmerk; opzet; oriëntatie op; plan; pogen; strekking; streven; streven naar; tendens; teneur; toeleg; trachten; trend; voornemen
interprétation denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze descriptie; geloofsleer; iemand nadoen; imitatie; interpretatie; leer; leerstelling; leerstuk; lering; nabootsing; nadere beschrijving; navolging; omschrijving; tolken; uitbeelding; vertaling; vertolking
lecture leesbeurt; lezing; versie; voorlezing afspelen; geloofsleer; lectuur; leer; leerstelling; leerstuk; leesvoer; lering; lezen
mentalité denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze energie; geesteshouding; geestestoestand; geestkracht; houding; instelling; mentaliteit; wilskracht
notion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; inzicht; mentale voorstelling; notie; sjoege
opinion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; bewering; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; gezindheid; houding; idee; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; vaststaande mening; visie; zienswijze
optique denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aspect; benadering; benaderingswijze; bewering; denkbeeld; facet; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; kans; kijk; kijkkast; mening; oogpunt; oordeel; opinie; optica; optiek; opvatting; opzicht; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toekomst; visie; vooruitzicht; zienswijs; zienswijze
pensée denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; conceptie; denkbeeld; gedachte; gedachtegang; gedachteloop; idee; mentale voorstelling; notie; redenatie; redeneertrant
perspective denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze afwachting; denkbeeld; doorzicht; gezichtshoek; gezichtspunt; hoop; invalshoek; inzicht; kans; kijk; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; panorama; perspectief; standpunt; toekomst; vergezicht; verreikend uitzicht; verwachting; visie; vooruitzicht; zienswijs; zienswijze
point de vue denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aspect; begrip; benadering; benaderingswijze; benul; beschouwing; bewering; denkbeeld; facet; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; inzicht; kans; kijk; mening; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; optiek; opvatting; opzicht; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toekomst; uitzichtpunt; visie; vooruitzicht; zienswijs; zienswijze
position denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanname; ambt; baan; betrekking; bewering; dienstbetrekking; functie; gelid; gesteldheid; hiërarchie; houding; job; ligging; locatie; plaatsbepaling; positie; rang; rangorde; rechtspositie; staat; standpunt; standpuntbepaling; stelling; stellingname; thema; these; thesis; toestand; volgorde; werk; werkkring; werkplek
prise de position denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanname; bewering; gesteldheid; houding; positie; staat; standpunt; standpuntbepaling; stelling; stellingname; thema; these; thesis; toestand
réflexion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze afspiegeling; afweging; begrip; bespiegeling; bezinning; conceptie; denkbeeld; echo; gedachte; geluidsweerkaatsing; gemijmer; gepeins; getob; heroverweging; idee; inkeer; meditatie; mentale voorstelling; mijmering; notie; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing; overweging; reflectie; spiegelbeeld; tobben; weergalm; weerklank
tour de lecture leesbeurt; lezing; voorlezing
version lezing; versie build; versie
vision denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aangezicht; anamorfose; begrip; benul; beschouwing; blik; chimère; denkbeeld; drogbeeld; droombeeld; geest; geestverschijning; gelaat; gezicht; hallucinatie; hersenschim; illusie; inzicht; kijk; mening; mentale voorstelling; oogopslag; oordeel; opinie; opvatting; panorama; prospect; schim; spook; spookbeeld; spookverschijning; uitzicht; vergezicht; verschijning; visie; visioen; vue; zicht; zienswijze; zinsbegoocheling
ModifierRelated TranslationsOther Translations
exposé belicht; beschenen; bijgelicht; geopend; helder geworden; ontsloten; opengelegd; opgehelderd; opgetrokken; toegelicht; uitgelegd; verhelderd; verlicht
optique optisch

Related Words for "lezing":

 • lezingen

Wiktionary Translations for lezing:

lezing
Cross Translation:
FromToVia
lezing conférence; cours magistral lecture — a spoken lesson

Related Translations for lezing