Summary


Dutch

Detailed Translations for met weinig ruimte from Dutch to French

met weinig ruimte:


Translation Matrix for met weinig ruimte:

NounRelated TranslationsOther Translations
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
ModifierRelated TranslationsOther Translations
avec peu d'espace eng; krap; met weinig ruimte; nauw
juste eng; krap; met weinig ruimte; nauw aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; correct; daarnet; degelijk; eerlijk; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; goed; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; kloppend; knorrig; korzelig; krek; logisch; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; pas; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; uitgerekend; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zojuist; zonet; zorgvuldig
petitement eng; krap; met weinig ruimte; nauw bekrompen; benepen; bourgeois; burgerlijk; burgermannetjesachtig; dunnetjes; eng; kleingeestig; kleinzielig; kneuterig; magertjes; nauw; petieterig; schraal; schraaltjes; smal; smalletjes; sobertjes; van geringe breedte
restreint eng; krap; met weinig ruimte; nauw aan een kant beschrijfbaar; begrensd; beperkt; dichtbij; eenzijdig; eng; geborneerd; gelimiteerd; in de buurt; nabij; nabijgelegen; nauw; smal; smalletjes; van geringe breedte; vlakbij
serré eng; krap; met weinig ruimte; nauw beklemd; bekneld; bekrompen; benepen; chagrijnig; dringend; eng; geklemd; kleingeestig; kleinzielig; klemgereden; klemgezet; klemmend; knorrig; korzelig; met spoed; nauw; nauwsluitend; nors; nurks; onbuigzaam; onverzettelijk; smal; smalletjes; spoedeisend; stijfkoppig; strak; stug; taai; urgent; van geringe breedte
tout juste eng; krap; met weinig ruimte; nauw amper; bijna geen; haast geen; nauwelijks; net; nog maar pas; op het nippertje; rakelings; ternauwernood
étroit eng; krap; met weinig ruimte; nauw bekrompen; eng; kleinburgerlijk; nauw; nauwsluitend; smal; smalletjes; strak; van geringe breedte
étroitement eng; krap; met weinig ruimte; nauw eng; nauw; nauwsluitend; smal; smalletjes; strak; van geringe breedte

Related Translations for met weinig ruimte