Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. overdenking:


Dutch

Detailed Translations for overdenking from Dutch to French

overdenking:

overdenking [de ~ (v)] noun

  1. de overdenking (overpeinzing; meditatie; gepeins)
    la méditation; la contemplation; la considération; la réflexion
  2. de overdenking (overweging; afweging)
    la considération; la réflexion

Translation Matrix for overdenking:

NounRelated TranslationsOther Translations
considération afweging; gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing; overweging aanbidden; aanzien; achtbaarheid; achting; afwegen; beraad; bespiegeling; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; hoogachting; inachtneming; niveau; ontzag; ontzien; overdenking met commentaar; overwegen; prestige; respect; status; verering; verheerlijking; verheffen; waardering
contemplation gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing aanschouwen; beschouwelijkheid; bespiegelen; bespiegeling; bezinning; contemplatie; heroverweging; observeren; overdenking met commentaar; zien
méditation gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing bespiegeling; bezinning; gemijmer; gepeins; heroverweging; mijmering; overdenking met commentaar
réflexion afweging; gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing; overweging afspiegeling; begrip; bespiegeling; bezinning; conceptie; denkbeeld; echo; gedachte; geluidsweerkaatsing; gemijmer; gepeins; getob; gezichtspunt; heroverweging; idee; inkeer; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; mijmering; notie; oordeel; opinie; opvatting; overdenking met commentaar; reflectie; spiegelbeeld; standpunt; tobben; visie; weergalm; weerklank; zienswijze

Related Words for "overdenking":

  • overdenkingen