Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. spinnig:


Dutch

Detailed Translations for spinnig from Dutch to French

spinnig:


Translation Matrix for spinnig:

NounRelated TranslationsOther Translations
sec droge
ModifierRelated TranslationsOther Translations
acerbe bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig bitter; bitter van smaak; bitterachtig; fel; giftig; grievend; hanig; honend; krenkend; kwaad; kwetsend; nijdig; pinnig; schamper; scherp; smadelijk; smadend; smalend; snibbig; spottend; vinnig; vlijmend; vlijmscherp; woedend; zeer boos
aigre bits; kattig; pinnig; spinnig bitter; bitter teleurgesteld; fel; galachtig; grimmig; hanig; honend; pinnig; rins; schamper; scherp; smadelijk; smadend; smalend; snibbig; spottend; verbeten; verbitterd; vinnig; vlijmend; wrang; wrangig; zurig; zuur; zuur smakend
cassant bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig breekbaar; broos; bros; fragiel; gammel; krakkemikkig; kwetsbaar; teer; wankel; zwak
hargneuse bits; kattig; pinnig; spinnig gebelgd; gekwetst; misnoegd; verontwaardigd; verstoord
hargneux bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig aangebrand; bitter; boos; chagrijnig; furieus; gebelgd; gekwetst; gemelijk; gepikeerd; geprikkeld; geërgerd; geïrriteerd; giftig; humeurig; katterig; knorrig; kregelig; kribbig; kwaad; misnoegd; nijdig; nukkig; nurks; ontevreden; ontstemd; pissig; prikkelbaar; razend; sikkeneurig; slecht gehumeurd; spinnijdig; toornig; verbolgen; verontwaardigd; verstoord; vertoornd; woedend; woest; wrevelig; zeer boos; ziedend
sec bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig bar; dor; droge; droog; droogjes; onbegroeid; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; pezig; regenarm; schraal; schriel; sec; verdord; verlept; verwelkt; zenig

Related Words for "spinnig":

  • spinnige