Dutch

Detailed Translations for stiekem from Dutch to French

stiekem:

stiekem adj

 1. stiekem (geniepig; achterbaks; doortrapt; )
 2. stiekem (heimelijk; in het geniep; bedekt; )
 3. stiekem (achterbaks; in het geniep; snood; gluiperig; geniepig)
 4. stiekem (doortrapt; gemeen; achterbaks; )
 5. stiekem (in het geheim; geheim; heimelijk; )

Translation Matrix for stiekem:

NounRelated TranslationsOther Translations
bas kniekous; kous
clandestin onderduiker
faux falsificatie; verkeerde; vervalsing; zeis
fourbe gluiperds
hypocrite draaier; gladjanus; gluiperd; huichelaar; huichelaarster; hypocriet; schijnheilige; veinzer
malin bij de pinken zijn; doortraptheid; gewiekstheid; gladheid; kei; listigheid; slimme vos; slimmerd; sluwheid; snoodheid
méchant eikel; hond; klootzak; lul; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap; stouterd
rusé doortraptheid; gewiekstheid; gladheid; goochemheid; leperd; leperik; listigheid; schranderheid; sluwheid; snoodheid; uitgeslapenheid
secret discretie; geheim; geheimhouding; geheimzinnigheid; heimelijkheid; kiesheid; mysterie; stiekemheid; verborgenheid; verholenheid
sournois gladjanus; gluiperd; gluiperds
traître landverrader; verklapper; verlinker; verrader
vilain jongen; rakker
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
caché bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verholen; verstolen cryptisch; geluidloos; geruisloos; in 't geniep; onderhuids; ongemerkt; ongezien; onopgemerkt; sluimerend; stil; stilletjes; verbloemd; verborgen; verborgen aanwezig zijn; verdekt; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; zachtjes
furtif achterbaks; bedekt; doortrapt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; slinks; snood; steels; stiekem; verholen; verstolen heimelijk; in het geheim; in het geniep; onopgemerkt; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; tersluiks
- achterbaks
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bas achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt banaal; bedriegelijk; diep; gedempt; gefingeerd; gemeen; grof; halfluid; laag; laag liggend; laag-bij-de-grond; laaghangend; laaghartig; lomp; nagemaakt; niet hoog; onecht; onedel; onwaar; plat; platvloers; ploertig; schunnig; triviaal; vals; vunzig
bassement achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt banaal; bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; grof; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; nagemaakt; onecht; onedel; onwaar; plat; platvloers; ploertig; schunnig; triviaal; vals; vunzig
clandestin achterbaks; bedekt; doortrapt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; slinks; snood; steels; stiekem; verholen; verstolen clandestien; geluidloos; geruisloos; heimelijk; illegaal; in 't geniep; in het geheim; in het geniep; onder de grond; onderaards; ondergronds; ongemerkt; ongeoorloofd; ongezien; onopgemerkt; onrechtmatig; onwetmatig; onwettelijk; onwettig; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; stil; stilletjes; tersluiks; verbloemd; verboden; verboden bij de wet; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; wederrechtelijk; zachtjes
clandestinement achterbaks; bedekt; doortrapt; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geniep; listig; slinks; snood; steels; stiekem; verholen; verstolen clandestien; heimelijk; illegaal; in het geheim; in het geniep; onder de grond; onderaards; ondergronds; onderhands; ongeoorloofd; onrechtmatig; onwetmatig; onwettelijk; onwettig; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; stilletjes; tersluiks; verbloemd; verboden; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; wederrechtelijk
dissimulé achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem heimelijk; huichelachtig; in het geheim; in het geniep; onoprecht; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; tersluiks
en cachette achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem clandestien; heimelijk; in het geheim; in het geniep; onder de grond; onderaards; ondergronds; onderhands; ongeoorloofd; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; stilletjes; tersluiks; verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen
en catimini geheim; heimelijk; in het geheim; in het geniep; steels; stiekem; verstolen
en secret achterbaks; doortrapt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; slinks; snood; steels; stiekem; verstolen heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; tersluiks
en traître achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem gevaarlijk; trouweloos; vals; verraderlijk
faux achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem bedriegelijk; bedrieglijk; ernaast; fout; foutief; gedwongen; gefingeerd; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; gemeen; huichelachtig; illusoir; kunstmatig; kwaadwillig; met slechte intentie; mis; misleidend; nagemaakt; niet echt; onaanvaardbaar; onacceptabel; ondergeschoven; onecht; onharmonisch; onjuist; onnatuurlijk; onoprecht; onwaar; onwaarachtig; slecht; ten onrechte; vals; verkeerd
fieffé achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
fourbe achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals
furtivement achterbaks; bedekt; doortrapt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; slinks; snood; steels; stiekem; verholen; verstolen heimelijk; in het geheim; in het geniep; onderhands; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; stilletjes; tersluiks
futé achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; gehaaid; geslepen; gevat; gewiekst; goochem; kien; leep; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; sluw; snedig; snugger; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen
félon achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals
hypocrite achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt gehuicheld; geveinsd; heimelijk; huichelachtig; in het geheim; in het geniep; onoprecht; op steelse wijze; schijnheilig; steels; steelsgewijze; tersluiks
malin achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt adrem; arglistig; bedachtzaam; berekenend; bij de pinken; bijdehand; clever; correct; doordacht; doortrapt; duivelachtig; duivels; fabelachtig; fantastisch; gaaf; gehaaid; geniaal; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; goochem; kien; krankzinnig; kwaadaardig; leep; link; listig; nadenkend; pienter; raadzaam; raak; reuze; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snugger; spits; spitsvondig; te gek; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; vernuftig; verstandig; waanzinnig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
minable achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt armoedig; armzalig; bar; bedonderd; belazerd; deerniswekkend; diep ongelukkig; droog; ellendig; erbarmelijk; erg; flodderig; haveloos; luizig; pover; rampzalig; schamel; schooierig; schraal; schriel; sjofel; sjofeltjes; verlopen
miteux achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt armoedig; flodderig; haveloos; pover; schamel; sjofel; sjofeltjes; verlopen
méchant achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt banaal; bar slecht; bedriegelijk; donker; dubieus; duister; duivelachtig; duivels; erg boosaardig; gefingeerd; gemeen; giftig; glibberig; grof; honds; kwaadaardig; kwaadwillig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; met slechte intentie; min; nagemaakt; obscuur; onecht; onedel; onguur; onwaar; pesterig; plat; platvloers; schunnig; serpentachtig; slecht; triviaal; vals; venijnig; verdacht; vunzig
perfide achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt arglistig; bedriegelijk; doortrapt; duivelachtig; duivels; gefingeerd; gemeen; geraffineerd; geslepen; giftig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; kwaadaardig; kwaadwillig; leep; link; listig; met slechte intentie; min; nagemaakt; onecht; ontrouw; onwaar; op steelse wijze; overspelig; perfide; slecht; slinks; sluw; steels; steelsgewijze; tersluiks; vals; venijnig
perfidement achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt bedriegelijk; duivelachtig; duivels; gefingeerd; heimelijk; in het geheim; in het geniep; kwaadaardig; nagemaakt; onecht; ontrouw; onwaar; op steelse wijze; overspelig; perfide; steels; steelsgewijze; tersluiks; vals
roué achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt duivelachtig; duivels; kwaadaardig
rusé achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt adrem; arglistig; berekenend; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; duivelachtig; duivels; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; goochem; kien; kwaadaardig; leep; link; listig; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snugger; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen
secret achterbaks; bedekt; doortrapt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; slinks; snood; steels; stiekem; verholen; verstolen cryptisch; geheimzinnig; geluidloos; geruisloos; gesloten; heimelijk; in 't geniep; in het geheim; in het geniep; mysterieus; onder de grond; onderaards; ondergronds; onderhuids; ongemerkt; ongezien; op steelse wijze; raadselachtig; sluimerend; steels; steelsgewijze; stil; stilletjes; taciturn; tersluiks; verbloemd; verborgen; verborgen aanwezig zijn; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; weinig spraakzaam; zachtjes; zwijgend; zwijgzaam
secrètement achterbaks; bedekt; doortrapt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; slinks; snood; steels; stiekem; verholen; verstolen heimelijk; in het geheim; in het geniep; onderhands; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; stilletjes; tersluiks
sournois achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; tersluiks
sournoisement achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig

Related Words for "stiekem":

 • stiekeme

Synonyms for "stiekem":


Antonyms for "stiekem":


Related Definitions for "stiekem":

 1. niet eerlijk, niet te vertrouwen1
  • die jongen is erg stiekem1
 2. wat anderen niet mogen weten of merken1
  • ik heb stiekem een sigaret gerookt1

Wiktionary Translations for stiekem:


Cross Translation:
FromToVia
stiekem secrètement secretly — in secret
stiekem furtivement; secrètement; silencieusement stiekumlandschaftlich, umgangssprachlich: ganz unbemerkt; kaum merklich; kaum wahrnehmbar; lautlos; heimlich

Related Translations for stiekem