Dutch

Detailed Translations for trouw from Dutch to French

trouw:

trouw [de ~ (m)] noun

 1. de trouw (loyaliteit; getrouwheid; trouwhartigheid)
  la fidélité; la loyauté; l'intégrité; la franchise; l'honnêteté; la droiture
 2. de trouw (toewijding; devotie; overgave; )
  le dévouement; l'ardeur; la consécration; l'assiduité; l'application; la sollicitude; la fougue; la passion; le caractère passionné; l'ambition; l'attachement

Translation Matrix for trouw:

NounRelated TranslationsOther Translations
ambition devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; eerzucht; grootste streven; hoogste doel; ideaal; intentie; mikken op; pogen; streven; streven naar; trachten
application devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid aandrang; aanleggen; aanwenden; aanwending; ambitie; applicatie; arbeidzaamheid; behandeling; boordsel; doel; doeleinde; drang; eerzucht; galon; gebruik; hantering; ijver; ijverigheid; industrie; inzet; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; omzoming; oplegsel; passement; programma; streven; tak van nijverheid; toepassing; vlijt; vlijtigheid; werklust; werkzaamheid; zakelijke toepassing
ardeur devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid aandrang; aandrift; ambitie; animo; belangstelling; bevlogenheid; bezieling; daadkracht; doortastendheid; drang; drift; eerzucht; elan; energie; enthousiasme; esprit; fascinatie; felheid; fut; geboeidheid; gedrevenheid; geestdrift; genoegen; genot; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; heftigheid; hevigheid; hitte; ijver; ijverigheid; intensiteit; interesse; kracht; lust; momentum; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; onrustigheid; onstuimigheid; overgave; passie; pit; puf; temperament; turbulentie; uitbundigheid; uitgelatenheid; vlam; vlijt; vlijtigheid; vurigheid; vuur; warmte; wellust; werklust; werkzaamheid; woeligheid; zin
assiduité devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid ijver; ijverigheid; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; vlijt; vlijtigheid; werklust; werkzaamheid
attachement devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid aanhankelijkheid; affectie; gehechtheid; hechting; vasthechting; verknochtheid
caractère passionné devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid
consécration devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid aanhankelijkheid; affectie; doel; doeleinde; gehechtheid; heiliging; inauguratie; inhuldiging; initiatie; inwijding; inwijdingsplechtigheid; inzegening; inzegeningsplechtigheid; inzet; streven; verknochtheid; wijding; wijdingsdienst; zegening
droiture getrouwheid; loyaliteit; trouw; trouwhartigheid braafheid; degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; eerbaarheid; eerlijkheid; oprechtheid; rechtschapenheid
dévouement devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid aanhankelijkheid; affectie; ambitie; doel; doeleinde; eerzucht; gehechtheid; inzet; streven; verknochtheid
fidélité getrouwheid; loyaliteit; trouw; trouwhartigheid beeldkwaliteit; gelovigheid; godsvrucht; godvrezendheid; godvruchtigheid; kerksgezindheid; kerksheid; vroomheid
fougue devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid bezetenheid; drift; elan; felheid; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; heftigheid; hevigheid; hitte; intensiteit; kracht; obsessie; onbeheerstheid; onbesuisdheid; onstuimigheid; overgave; passie; pit; temperament; turbulentie; vlam; vurigheid; vuur; warmte; woeligheid
franchise getrouwheid; loyaliteit; trouw; trouwhartigheid directheid; onbevangenheid; openhartigheid; openheid; oprechtheid; rondborstigheid; rondheid; vrijmoedigheid
honnêteté getrouwheid; loyaliteit; trouw; trouwhartigheid braafheid; degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; directheid; eerbaarheid; eerlijkheid; onkreukbaarheid; openhartigheid; openheid; oprechtheid; rechtschapenheid; rondborstigheid; rondheid
intégrité getrouwheid; loyaliteit; trouw; trouwhartigheid eerlijkheid; gaafheid; gegevensintegriteit; integriteit; onkreukbaarheid; oprechtheid; rechtschapenheid; status
loyauté getrouwheid; loyaliteit; trouw; trouwhartigheid directheid
passion devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid animo; belangstelling; bevlogenheid; bezetenheid; bezieling; drift; enthousiasme; fascinatie; felheid; geboeidheid; gedrevenheid; geestdrift; genoegen; genot; gevoeligheid; gloed; hartelijkheid; hartstocht; hartstochtelijkheid; heftigheid; hevigheid; innigheid; intensiteit; interesse; jool; kracht; leut; liefkozing; lust; obsessie; overgave; passie; plezier; pret; seksuele begeerte; tederheid; verlangen; verliefdheid; vurigheid; vuur; wellust; wens; zachtheid; zin
sollicitude devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid
ModifierRelated TranslationsOther Translations
assidu getrouw; loyaal; trouw bedreven; naarstig; noest; onvermoeibaar; verwoed
dévoué getrouw; loyaal; trouw aanhangend; aanhankelijk; eerlijk; fideel; gehecht; openhartig; oprecht; rondborstig; toegedaan; toegewijd; trouwhartig; verknocht
fidèle getrouw; loyaal; trouw eerlijk; fideel; geestelijk; gelovig; getrouwe; godsdienstig; godvruchtig; goedgelovig; kerkelijk; loyale; naïef; open; openhartig; oprecht; rechtschapen; religieus; rondborstig; trouwe; trouwhartig; vroom
fidèlement getrouw; loyaal; trouw eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig
loyal getrouw; loyaal; trouw eerlijk; fair; fideel; gezagsgetrouw; ongeveinsd; openhartig; oprecht; rechtdoorzee; rondborstig; trouwhartig

Related Words for "trouw":

 • trouwheid, trouwen, trouwer, trouwere, trouwst, trouwste, trouwe

Related Definitions for "trouw":

 1. wie zich houdt aan wat hij beloofd of afgesproken heeft1
  • haar trouwe vriend laat haar niet in de steek1

Wiktionary Translations for trouw:

trouw
noun
 1. het zich houden aan...
adjective
 1. op wie men steeds opnieuw een beroep kan doen
trouw
adjective
 1. Qui est du côté opposé à celui de son cœur (en supposant que son cœur est du même côté que pour la majorité des être humain), ou encore du côté de celui de la main qui sert à écrire chez la majorité (dans le cas où on parle de soi, car on utilise cet adjectif en adoptant le point de vue de la
 2. Qui garder sa foi, à l’égard d’une personne ou d’une idée, qui est constant dans les affections, qui remplir ses devoirs, ses engagements.
 3. Qui est conforme à la vertu, à la probité, à l’honneur.
noun
 1. attachement à ses devoirs, à ses affections, régularité à remplir ses engagements.

Cross Translation:
FromToVia
trouw loyauté; fidélité allegiance — loyalty to some cause, nation or ruler
trouw loyauté; fidélité fealty — fidelity to one's lord
trouw fervent staunch — loyal, trustworthy, reliable, outstanding

trouwen:

trouwen verb (trouw, trouwt, trouwde, trouwden, getrouwd)

 1. trouwen (in het huwelijk treden; zich in de echt verbinden; huwen)
  se marier; marier; épouser
  • se marier verb
  • marier verb (marie, maries, marions, mariez, )
  • épouser verb (épouse, épouses, épousons, épousez, )

Conjugations for trouwen:

o.t.t.
 1. trouw
 2. trouwt
 3. trouwt
 4. trouwen
 5. trouwen
 6. trouwen
o.v.t.
 1. trouwde
 2. trouwde
 3. trouwde
 4. trouwden
 5. trouwden
 6. trouwden
v.t.t.
 1. ben getrouwd
 2. bent getrouwd
 3. is getrouwd
 4. zijn getrouwd
 5. zijn getrouwd
 6. zijn getrouwd
v.v.t.
 1. was getrouwd
 2. was getrouwd
 3. was getrouwd
 4. waren getrouwd
 5. waren getrouwd
 6. waren getrouwd
o.t.t.t.
 1. zal trouwen
 2. zult trouwen
 3. zal trouwen
 4. zullen trouwen
 5. zullen trouwen
 6. zullen trouwen
o.v.t.t.
 1. zou trouwen
 2. zou trouwen
 3. zou trouwen
 4. zouden trouwen
 5. zouden trouwen
 6. zouden trouwen
diversen
 1. trouw!
 2. trouwt!
 3. getrouwd
 4. trouwend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for trouwen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
marier huwen; in het huwelijk treden; trouwen; zich in de echt verbinden ten huwelijk geven; uithuwelijken; uithuwen; wegschenken
se marier huwen; in het huwelijk treden; trouwen; zich in de echt verbinden
épouser huwen; in het huwelijk treden; trouwen; zich in de echt verbinden

Related Words for "trouwen":


Synonyms for "trouwen":


Antonyms for "trouwen":


Related Definitions for "trouwen":

 1. iemand tot je wettige echtgenoot nemen1
  • hij trouwde met haar in de kerk1

Wiktionary Translations for trouwen:

trouwen
verb
 1. het aangaan van een officiële verplichting tussen twee personen om voor elkaar te zorgen
trouwen
verb
 1. Unir un homme et une femme (sens général)
 2. prendre en mariage (1)

Cross Translation:
FromToVia
trouwen épouser espouse — become married to
trouwen se marier; marier marry — to take a husband or wife
trouwen se marier; épouser marry — to be joined in marriage
trouwen épouser; marier marry — to unite in wedlock

Related Translations for trouw