Summary


Dutch

Detailed Translations for vakgroep from Dutch to French

vakgroep:

vakgroep [de ~] noun

  1. de vakgroep (sectie)
    la section; la branche; le rayon; la région; le département; la division; la province; la ramification

Translation Matrix for vakgroep:

NounRelated TranslationsOther Translations
branche sectie; vakgroep afdeling; basisbestanddeel; bedrijfstak; bestanddeel; boomtak; branche; component; deel; deelsoort; departement; detachement; economische sector; element; ent; fractie; ingrediënt; loot; onderdeel; rank; sectie; specialisatie; specialisme; stuk; tak; takje; twijg; uitloper; vakgebied; vertakking; zijtak
division sectie; vakgroep afdeling; bestuursregio; conflict; departement; detachement; disharmonie; divisie; gespletenheid; maken van onderscheid; onderscheiding; onenigheid; opdeling; scheuring; schisma; sectie; tak; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; verdeling; vete
département sectie; vakgroep afdeling; ambtsgebied; bestuursgebied; bestuursregio; departement; detachement; gebied; gewest; gouw; landstreek; oord; plaats; provincie; rayon; rechtsgebied; regio; ressort; rijksonderdeel; sectie; streek; tak
province sectie; vakgroep gebied; gewest; gordel; gouw; hoek; landstreek; oord; plaats; provincie; rayon; rechtsgebied; regio; ressort; rijksonderdeel; streek; terrein; territorium; zone
ramification sectie; vakgroep afdeling; aftakking; departement; detachement; driesprong; loot; sectie; splitsing; tak; takje; twijg; vertakking; wegsplitsing
rayon sectie; vakgroep afdeling; basisbestanddeel; baton; bestanddeel; bestuursregio; boekenplank; component; deel; departement; detachement; divisie; element; erf; fractie; grondgebied; ingrediënt; legbord; onderdeel; plank; radiatie; radius; rek; schap; sectie; spaak; spaak van een fietswiel; sprankeltje; staaf; staf; stang; stok; straal; straalbundel; stralenbundel; straling; stuk; tak; terrein; territorium; uitstraling; vonkje; wielspaak
région sectie; vakgroep cacheregio; district; erf; gebied; gebiedsdeel; gewest; gordel; gouw; grondgebied; hoek; landstreek; oord; plaats; provincie; rayon; rayon van een bedrijf; rechtsgebied; regio; ressort; rijksonderdeel; streek; terrein; territorium; zone
section sectie; vakgroep afdeling; alinea; basisbestanddeel; bestanddeel; bestuursregio; component; deel; departement; detachement; divisie; doorsnede; doorsnee; echelon; element; fractie; gebied; geleding; gordel; ingrediënt; laag; lid; onderdeel; paragraaf; presentatiesectie; regio; sectie; sectie-indeling; streek; stuk; tak; terrein; territorium; zone
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
branche branche; branche-element; vertakking; voorwaardelijke branche

Related Words for "vakgroep":

  • vakgroepen