Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. vaststaande mening:


Dutch

Detailed Translations for vaststaande mening from Dutch to French

vaststaande mening:

vaststaande mening [znw.] noun

  1. vaststaande mening (overtuiging; gezindheid)
    la conviction; l'opinion; l'avis; la conception

Translation Matrix for vaststaande mening:

NounRelated TranslationsOther Translations
avis gezindheid; overtuiging; vaststaande mening aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gewag; gezichtspunt; herinnering; houding; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
conception gezindheid; overtuiging; vaststaande mening begrip; begripsvermogen; benul; bevattingsvermogen; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; hersens; idee; intelligentie; interpretatie; inzicht; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; verstand; visie; zienswijze
conviction gezindheid; overtuiging; vaststaande mening confidentie; denkbeeld; fiducie; geloof; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuigdheid; overtuiging; standpunt; vertrouwen; visie; zienswijze
opinion gezindheid; overtuiging; vaststaande mening begrip; bewering; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie; zienswijze

Related Translations for vaststaande mening