Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. verstandelijk:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for verstandelijk from Dutch to French

verstandelijk:


Translation Matrix for verstandelijk:

NounRelated TranslationsOther Translations
intellectuel erudiet; intellectueel; studiehoofd
ModifierRelated TranslationsOther Translations
intellectuel intellectueel; verstandelijk intellectuele; verstandelijke
intellectuellement intellectueel; verstandelijk
raisonnable rationeel; redelijk; verstandelijk aannemelijk; bedachtzaam; behoorlijke; betaalbaar; billijk; correct; degelijk; diep; diepzinnig; doordacht; gefundeerd; gegrond; gewettigd; logisch; nadenkend; op goede gronden steunend; pienter; raadzaam; rechtmatig; rechtvaardig; redelijke; solide; steekhoudend; tamelijke; verstandig; weldenkend; wetmatig; wettig; wijs; wijselijk; zinnig
raisonnablement rationeel; redelijk; verstandelijk aannemelijk; bedachtzaam; billijk; correct; degelijk; diep; diepzinnig; doordacht; gefundeerd; gegrond; gewettigd; logisch; nadenkend; op goede gronden steunend; pienter; raadzaam; rechtmatig; rechtvaardig; solide; steekhoudend; verstandig; weldenkend; wetmatig; wettig; wijs; wijselijk; zinnig
rationnel rationeel; redelijk; verstandelijk beredeneerd; koel; koud; nuchter; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; zakelijk

Related Words for "verstandelijk":


Wiktionary Translations for verstandelijk:

verstandelijk
Cross Translation:
FromToVia
verstandelijk intellectuel; intellectuelle intellectual — belonging to, or performed by, the intellect; mental or cognitive
verstandelijk raisonnable rational — reasonable; not absurd

Related Translations for verstandelijk