Summary


Dutch

Detailed Translations for verwittiging from Dutch to French

verwittiging:

verwittiging [de ~ (v)] noun

 1. de verwittiging (kennisgeving; mededeling; convocatie)
  la communication; l'avis
 2. de verwittiging (informatie; kennisgeving; convocatie; mededeling)
  l'avertissement; le renseignement; la communication; l'avis; l'appel; la mise au courant; le faire-part
 3. de verwittiging (mededeling; boodschap; bericht; )
  le message; la mention; l'annonce; la notice; la communication; l'avis; l'appel; l'envoi; le renvoi; l'information; la publication; la nouvelle

Translation Matrix for verwittiging:

NounRelated TranslationsOther Translations
annonce bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; advertentie; adverteren; afkondiging; annonce; annonceren; annoncering; bekendmaken; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; commercial; declaratie; informeren; journaal; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melden; melding; nieuws; openbaarmaking; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; reclame; reclameadvertentie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring; verkondiging
appel bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; gewag; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging appel; appèl; bellen; beroep juridisch; beroep doen op; convocatie; geroep; geschreeuw; inroeping; lokroep; loktoon; naamafroeping; opbellen; oproep; oproeping; roep; roepstem; wegroepen; wekroep
avertissement convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging aanmaning; aansporing tot plicht; gebaar; geste; herinnering; maning; sein; signaal; teken; vermaning; waarschuwing; wenk
avis bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; gewag; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bericht; bewering; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; vaststaande mening; visie; wenk; zienswijze
communication bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; gewag; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aansluiting; aanzeggen; bericht; bevestiging; bewering; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; informeren; inzage; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opheldering; oproeping; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verbinding; verklaring
envoi bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afgifte; aflevering; afzenden; bezorging; geleverde; inzending; leverantie; levering; posten; toezending; uitlevering; versturen; verzenden; verzending; wegsturen; zending
faire-part convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; melding; opheldering; oproeping; proclamatie; rouwkaart; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verkondiging
information bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging berichtgeving; gerechtelijk onderzoek; informatie; informeren; mededelingen; navraag; voorlichting
mention bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondigen; aankondiging; aantekening; bekendmaken; bericht; melden; melding; notitie
message bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; bericht; berichtitem; document; e-mailbericht; melding
mise au courant convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging
notice bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bijsluiter; gebruiksaanwijzing
nouvelle bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; bericht; journaal; mare; melding; nieuws; nieuwsbericht; novelle; officieus bericht; tijding
publication bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; afkondiging; artikel; bekendmaking; bericht; brokje; eindje; fragmentje; kennisgeving; klein stukje; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; partje; proclamatie; publicatie; publiceren; publikatie; snippertje; stuk; stukje; uitgave; uitgeven; uitgifte; uitlegging; uitspreiding; verbreiding; verkondiging
renseignement convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging informatie; inlichting
renvoi bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afdanken; afdanking; afschaffen; boer; boertje; burp; congé; ontslaan; oprisping; referentie; uit de dienst ontslaan; verwijzing
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
annonce aankondiging; advertentie
avertissement waarschuwing

Related Words for "verwittiging":

 • verwittigingen

Wiktionary Translations for verwittiging:

verwittiging
noun
 1. indice qui nous aider à connaître certaines choses ou qui nous éclairer sur une personne.

Cross Translation:
FromToVia
verwittiging avertir warning — instance of warning someone