Dutch

Detailed Translations for vurigheid from Dutch to French

vurigheid:

vurigheid [de ~ (v)] noun

  1. de vurigheid (temperament)
    le tempérament; la fougue; la ferveur; l'ardeur
  2. de vurigheid (passie; hartstocht; overgave; )
    la passion; la fougue; la pulsion sexuelle; l'ardeur; le feu; la ferveur

Translation Matrix for vurigheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
ardeur gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; overgave; passie; temperament; vurigheid; vuur aandrang; aandrift; ambitie; animo; belangstelling; bevlogenheid; bezieling; daadkracht; devotie; doortastendheid; drang; drift; eerzucht; elan; energie; enthousiasme; esprit; fascinatie; felheid; fut; geboeidheid; gedrevenheid; geestdrift; genegenheid; genoegen; genot; gloed; hartstocht; heftigheid; hevigheid; hitte; ijver; ijverigheid; intensiteit; interesse; inzet; kracht; lust; momentum; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; onrustigheid; onstuimigheid; overgave; passie; pit; puf; toegewijdheid; toewijding; trouw; turbulentie; uitbundigheid; uitgelatenheid; vlam; vlijt; vlijtigheid; vuur; warmte; wellust; werklust; werkzaamheid; woeligheid; zin; zorgzaamheid
ferveur gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; overgave; passie; temperament; vurigheid; vuur animo; belangstelling; drift; elan; fascinatie; geboeidheid; gloed; hartstocht; ijver; ijverigheid; interesse; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; passie; pit; vlam; vlijt; vlijtigheid; vuur; werklust; werkzaamheid; zin
feu gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; overgave; passie; vurigheid; vuur bevlogenheid; bezieling; brand; enthousiasme; felheid; fik; geestdrift; gloed; haardvuur; heftigheid; hevigheid; hitte; intensiteit; kracht; schieten; stoplicht; verkeerslicht; vlammenzee; vuren; vuur; vuurtje; vuurzee; warmte
fougue gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; overgave; passie; temperament; vurigheid; vuur bezetenheid; devotie; drift; elan; felheid; genegenheid; gloed; hartstocht; heftigheid; hevigheid; hitte; ijver; intensiteit; inzet; kracht; obsessie; onbeheerstheid; onbesuisdheid; onstuimigheid; overgave; passie; pit; toegewijdheid; toewijding; trouw; turbulentie; vlam; vuur; warmte; woeligheid; zorgzaamheid
passion gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; overgave; passie; vurigheid; vuur animo; belangstelling; bevlogenheid; bezetenheid; bezieling; devotie; drift; enthousiasme; fascinatie; felheid; geboeidheid; gedrevenheid; geestdrift; genegenheid; genoegen; genot; gevoeligheid; hartelijkheid; hartstocht; heftigheid; hevigheid; ijver; innigheid; intensiteit; interesse; inzet; jool; kracht; leut; liefkozing; lust; obsessie; overgave; passie; plezier; pret; seksuele begeerte; tederheid; toegewijdheid; toewijding; trouw; verlangen; verliefdheid; vuur; wellust; wens; zachtheid; zin; zorgzaamheid
pulsion sexuelle gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; overgave; passie; vurigheid; vuur drift; genoegen; genot; jool; leut; lust; plezier; pret; seksuele begeerte; wellust
tempérament temperament; vurigheid aard; geaardheid; gemoed; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; gemoedstoestand; geneigdheid; gezindheid; hang; inborst; inclinatie; inslag; karakter; karaktereigenschap; karaktertrek; kenmerk; kittigheid; kwalititeit; mentaliteit; natuur; neiging; persoonlijkheid; stemming; temperament
ModifierRelated TranslationsOther Translations
feu zaliger

Related Words for "vurigheid":


Wiktionary Translations for vurigheid:


vurig:


Translation Matrix for vurig:

NounRelated TranslationsOther Translations
exalté fanaat; fanaticus; ijveraar; zeloot
fervent dweper; fanaat; ijveraar; maniak; scherpslijper; zeloot
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
brûlant heet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ardemment brandend; fel; fervent; fonkelend; gepassioneerd; gloeiend; hartstochtelijk; heetbloedig; hevig; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warm; warmbloedig
ardent brandend; fel; fervent; fonkelend; gepassioneerd; gloeiend; hartstochtelijk; heetbloedig; hevig; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warm; warmbloedig brandend; geil; heet; hitsig; opgewonden; seksueel opgewonden; vlammend
avec ferveur brandend; fel; fervent; fonkelend; gepassioneerd; gloeiend; hartstochtelijk; heetbloedig; hevig; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warm; warmbloedig
brûlant brandend; fel; fonkelend; gepassioneerd; gloeiend; hartstochtelijk; heetbloedig; hevig; stormachtig; temperamentvol; vurig; warm; warmbloedig adembenemend; benauwd; bloedheet; boeiend; brandend; branderig; broeierig; geil; heet; hitsig; meeslepend; opgewonden; opwindend; pakkend; seksueel opgewonden; sensationeel; smoorheet; spannend; vlammend; zinderend; zwoel
de feu brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm
enflammé brandend; fel; fonkelend; gepassioneerd; gloeiend; hartstochtelijk; heetbloedig; hevig; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warm; warmbloedig bevlogen; bezield; enthousiast; geestdriftig; gloedvol; ontvlamd
enthousiaste brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; verhit; vurig; warm bevlogen; bezield; enthousiast; geestdriftig; gloedvol; hooggestemd
exalté verhit; vurig dweepziek; dweperig; hooggestemd
excité gepassioneerd; hartstochtelijk; heftig; met hevige passie; verhit; vurig geagiteerd; geil; heet; hitsig; levendig; opgefokt; opgehitst; opgewonden; seksueel opgewonden; verhit
fervent brandend; fel; fervent; fonkelend; gloeiend; hevig; verhit; vurig; warm bezeten; bitter; bitter van smaak; dweepziek; dweperig; fanatiek; fel; hanig; heftig; onbeheerst; onstuimig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend
fougueusement gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; stormachtig; temperamentvol; vurig; warmbloedig heftig; onbeheerst; onstuimig
fougueux fervent; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; stormachtig; temperamentvol; vurig; warmbloedig heftig; onbeheerst; onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend; onstuimig
intense brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm angstvallig; erg; fel; hanig; heftig; hevig; intens; intensief; krachtig; nauwlettend; onbeheerst; onstuimig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; zorgvuldig
passionné brandend; fel; fervent; fonkelend; gepassioneerd; gloeiend; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; hevig; met hevige passie; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warm; warmbloedig bevlogen; bezetene; bezield; enthousiast; fanatieke; fel; geboeid; geestdriftig; gefascineerd; geil; geïntrigeerd; gloedvol; hanig; heet; heftig; hitsig; onbeheerst; onstuimig; opgewonden; pinnig; scherp; seksueel opgewonden; snibbig; vinnig; vlijmend
passionnément fervent; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; met hevige passie; stormachtig; temperamentvol; vurig; warmbloedig
échauffé verhit; vurig geagiteerd; geprikkeld; geërgerd; geïrriteerd; koorts hebbend; koortsachtig; koortsig; levendig; nerveus; onrustig; verhit

Related Words for "vurig":

  • vurigheid, vuriger, vurigere, vurigst, vurigste, vurige

Related Definitions for "vurig":

  1. heftig en hartstochtelijk1
    • ze hoopte vurig dat hij zou komen1

Wiktionary Translations for vurig:


Cross Translation:
FromToVia
vurig passionné; fervent; farouche; ardent ardent — full or ardour