Summary


Dutch

Detailed Translations for werkstuk from Dutch to French

werkstuk:

werkstuk [het ~] noun

  1. het werkstuk (verhandeling)
    l'essai; la dissertation; la composition; le travail; le mémoire; l'ouvrage; le devoir; la rédaction; l'exposé; la tâche; l'article; la besogne; l'épreuve; le problème; la question; la conférence

Translation Matrix for werkstuk:

NounRelated TranslationsOther Translations
article verhandeling; werkstuk artikel; bericht; brokje; ding; eindje; essay; fragmentje; goed; item; klein stukje; lidwoord; object; partje; publicatie; snippertje; stuk; stukje; verhandeling; voorwerp; zaak; zinsnede
besogne verhandeling; werkstuk arbeid; job; karwei
composition verhandeling; werkstuk assemblage; assembleren; bijeenlegging; bouw; brokje; compositie; constitutie; constructie; eindje; eindscriptie; essay; fragmentje; gestel; intonatie; klein stukje; modulatie; montage; opbouw; opbouwen; opstel; ordening; organisatie; partje; proefwerk; repetitie; samengesteld geheel; samenstelling; samenstelling taalkunde; samenvoeging; scriptie; snippertje; stembuiging; structuur; stukje; systeem; test; toets; toonval; toonzetting; verhandeling; verslag; zetsels; zetten; zetwerk
conférence verhandeling; werkstuk beraadslaging; bijeenkomst; conferentie; congres; declamatie; essay; geloofsleer; inleiding; introductie; leer; leerstelling; leerstuk; leesbeurt; lering; lezing; overleg; proloog; samenkomst; spreekbeurt; spreekbeurten; vergadering; verhandeling; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorlezing; voorwoord
devoir verhandeling; werkstuk ingewikkeldheid; moeilijkheid; moeten; plicht; probleem; schrijfwerk
dissertation verhandeling; werkstuk dissertatie; eindscriptie; opstel; proefschrift; scriptie; verslag
essai verhandeling; werkstuk aanslag; eindscriptie; essay; experiment; impact; inspanning; opstel; poging; probeersel; proberen; proef; proefdraaien; proefneming; proefrit; scriptie; trachten; verhandeling; verslag
exposé verhandeling; werkstuk bericht; betoog; declamatie; denkbeeld; essay; geloofsleer; geschiedenis; gezichtspunt; grondplan; idee; inleiding; interpretatie; introductie; inzicht; leer; leerstelling; leerstuk; leesbeurt; lering; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; plattegrond; proloog; referaat; relaas; situatieschets; situatietekening; stadskaart; standpunt; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; verhandeling; verslag; versvoordracht; vertelling; vertelsel; visie; voorbericht; voordracht; voorlezing; voorwoord; zienswijze
mémoire verhandeling; werkstuk aandenken; gedachtenis; geheugen; herinnering; herinneringsvermogen; heugenis; memorie; nagedachtenis; opstel; scriptie; souvenir; verslag
ouvrage verhandeling; werkstuk boekwerk; geschrevene; handwerk; kunstwerk; meesterwerk; oeuvre; pennenvrucht; schriftuur; tekst; verzamelde werken; werk
problème verhandeling; werkstuk aangelegenheid; affaire; complicatie; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; ingewikkeldheid; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; moeilijkheid; oogpunt; opgaaf; opgave; perspectief; probleem; probleemgeval; probleemstelling; punt; standpunt; stelling; vraag; vraagstelling; vraagstuk; zaak; zienswijs; zwaarte
question verhandeling; werkstuk aangelegenheid; affaire; casus; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; ingewikkeldheid; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; kwesties; moeilijkheid; oogpunt; opgaaf; opgave; perspectief; probleem; probleemstelling; problematiek; problemen; punt; standpunt; stelling; vraag; vraagstelling; vraagstuk; zaak; zienswijs; zwaarte
rédaction verhandeling; werkstuk formulering; opmaken; opstel; opstellen; redactie; redactiecommissie; redigeren; scriptie; verslag
travail verhandeling; werkstuk ambacht; arbeid; arbeidsplaats; baan; bezigheid; hoefstal; inspanning; job; karwei; kunstwerk; loonarbeid; loonwerk; meesterwerk; oeuvre; taak; vak; verzamelde werken; werk; werkkring; werkplek; werkzaamheid
tâche verhandeling; werkstuk aanvraag; arbeid; contract; ingewikkeldheid; job; karwei; karweitje; klusje; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; taak; vraagstuk; zwaarte
épreuve verhandeling; werkstuk beproeving; boetedoening; boetstraf; computertoets; drukproef; eindscriptie; ernstige toetsing; leeroefening; opgave; proefdruk; scriptie; toets
VerbRelated TranslationsOther Translations
devoir believen; dienen; moeten; schuldig zijn; verplicht zijn; willen
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
mémoire geheugen; tijdelijk geheugen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
exposé belicht; beschenen; bijgelicht; geopend; helder geworden; ontsloten; opengelegd; opgehelderd; opgetrokken; toegelicht; uitgelegd; verhelderd; verlicht

Related Words for "werkstuk":

  • werkstukken

Wiktionary Translations for werkstuk:

werkstuk
noun
  1. Objet créé par un être vivant

Cross Translation:
FromToVia
werkstuk travail; œuvre work — literary, artistic, or intellectual production