Dutch

Detailed Translations for wezenlijk from Dutch to French

wezenlijk:


Translation Matrix for wezenlijk:

NounRelated TranslationsOther Translations
critique aanmerking; beoordeling; bespreking; boekbespreking; commentaar; criticus; kritiek; opmerking; recensent; recensie
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- essentieel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
approfondi fundamenteel; wezenlijk accuraat; degelijk; diepgaand; diepgravend; doorgrond; doorzien; gedetailleerd; grondig; helemaal; in details; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; niet oppervlakkig; precies; secuur; totaal; uitgewerkt; volkomen; zorgvuldig
consciencieusement fundamenteel; wezenlijk accuraat; angstvallig; bindend; conscientieus; consciëntieus; dwingend; exact; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
consciencieux fundamenteel; wezenlijk accuraat; angstvallig; bindend; consciëntieus; dwingend; exact; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
critique essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk bedenkelijk; benard; benauwd; betwist; cruciaal; delicaat; dubieus; ernstig; hachelijk; kardinaal; kritiek; kritisch; kwestieus; lastig; moeilijk; netelig; niet makkelijk; omstreden; ongemakkelijk; onrustbarend; penibel; precair; problematisch; twijfelachtig; van levensbelang; verdacht; verontrustend; vitaal; voornaamst; zorgelijk; zorgwekkend; zwaar
crucial essentieel; fundamenteel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk cruciaal; elementair; essentieel; heel belangrijk; kardinaal; noodzakelijk; van levensbelang; vereist; vitaal; voornaamst
dans le détail fundamenteel; wezenlijk accuraat; gedetailleerd; grondig; in details; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; uitgewerkt; zorgvuldig
de base essentieel; fundamenteel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk basis; elementair; fundamenteel; grondig; principieel; tot grondslag dienend; zorgvuldig
de première nécessité essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk broodnodig; hard nodig
décisif essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk aanvoerend; afdoend; beslissend; cruciaal; definitieve; dominant; doorslaggevend; eerste; elementair; essentieel; gezaghebbend; kardinaal; leidend; maatgevend; meestens; noodzakelijk; overtuigend; overwegend; toonaangevend; van levensbelang; vereist; vitaal; vooraanstaande; voornaamst
en profondeur fundamenteel; wezenlijk degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen; zorgvuldig
essentiel essentieel; fundamenteel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk belangrijk; benodigd; cruciaal; door de behoefte vereist; elementair; essentieel; grondig; kardinaal; nodig; noodzakelijk; van belang; vereist; voornaamst; zorgvuldig
essentielle essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk
foncièrement essentieel; fundamenteel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk
fondamental essentieel; fundamenteel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk belangrijk; cruciaal; elementair; essentieel; fundamenteel; grondig; kardinaal; noodzakelijk; principieel; tot grondslag dienend; van belang; vereist; voornaamst; zorgvuldig
indispensable essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk benodigd; broodnodig; cruciaal; door de behoefte vereist; elementair; essentieel; hard nodig; hoognodig; nodig; noodzakelijk; vereist
intrinsèque essentieel; fundamenteel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk intrinsiek
inéluctable essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk
inévitable essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk; onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk
nécessairement essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk; onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk
vital essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk cruciaal; kardinaal; levenskrachtig; van levensbelang; vitaal; voornaamst
élémentaire essentieel; fundamenteel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk basis; eenvoudig; elementair; gemakkelijk; in een handomdraai; licht; makkelijk; moeiteloos; natuurlijk; niet donker; niet moeilijk; ongecompliceerd; ongekunsteld; simpel; vanzelf; zonder moeite

Related Words for "wezenlijk":


Synonyms for "wezenlijk":


Related Definitions for "wezenlijk":

  1. heel belangrijk, onmisbaar1
    • zij is een kind en jij bent volwassen, dat is een wezenlijk verschil1

Wiktionary Translations for wezenlijk:

wezenlijk
Cross Translation:
FromToVia
wezenlijk indispensable essential — of high importance
wezenlijk fondamental; essentiel essential — in basic form