Most Recent Dutch Words:

waarnemen uiteindelijk bijzonder homo determinatie invloed reliëf doen impact aanpassen nippen fair roem roemen onmisbaar bepalen vooraf verontrusten verontrustend pannenlap verwijderen Verwijderen aureool makelij doorsturen uitstekend uitsteken jammer jammeren chips chip huisstijl lukken chauffeur duister ongeluk inblazen onderdeel werkblad extra uitsluiten waardevol inhoudsopgave schoonmoeder actie Acties herkenbaar aftellen vasteland gelukkig bestellen bestel voorstellen voorstel bijkomend bijkomen wegvallen omschrijving accepteren hoes vervagen Vervagen verwateren indicatie vooruit terugbetalen wangedrag opzetten opzet verbieden voorbarig vermelden herleidbaar muts afrollen machinist klakken oplossing spijbelaar onder muis mui onderste conducteur organiseren onderbelicht stuk goed uitvloeisel proef proeven vergrijpen vergrijp eenduidig opdoen ereplaats liggen inconsequent volgeboekt begaan ontvangstruimte hoger opschroeven onderwerp onderwerpen intensief partij lopen loop zodat opmerking college terugverlangen behouden aanschouwelijk toelichting diarree bevatten vestiging rozenbottel geboorteland berechten handmatig druk drukken lastig geacht achten toetsenbord boedel drukte tentoonstelling pardon verdeelkast licht lichten bedienen expeditie brengen tussentijds tussentijd gebracht annuleren Annuleren verschillende loszitten ruimte opvolgen wazig rest resten pension stijging lastigvallen look ham automaat ladder ladderen beseffen besef ongemak opmerken ongemakken krijgen krijg verrotten gebruiken gebruikt printer steekpenning steekpenningen aangezien aanzien broodbeleg ontvangen eisen eis bespreken besproken vertrouwen ton zenden grond gronden plenair bedachtzaam optelsom analyseren bevallen bevelen verzekeren zaken zak kostuum afhaken omvang flikker flikkeren lager

Most Recent English Words:

design vendor committee nip merit merits free freely claim claiming particular afterwards vital dry chip chips coolie move shoot exclude campaign preclude sweep Sweep quill forward Forward swipe action monkey cease ceasing profit profitable harden hardened adulterate buy quills truant form inclination glove affect adopt adopted suspend seduce cost COST constitution connoisseur feature no snack funeral beneficiary confound college excite exciting attract attractive squeeze elaborate fond fondness refer bloodshed referee borough insight gore oblige obliged estimate look ham regurgigate ecstasy cooperate flair jam lager vowel vowels huge skydive saffron constrict deprive alloy repeat Repeat pester comfort comfortable fret complete curvature obstacle flutter write-off jammer determine correspond calm basin dependent extremity execute executive apply applying child-lover throw custom may May bearer sort comprehensive manufacture manufacturer cellulose notice label sure advertise advertising unrivalled drift dissolve agility fierce exploit coin coined mould control noble swan nun structure dedicate dedicated zoom zooming locomote challenge leave festivity gratification trim toll tolling hindrance so which annotate aesthetics supposed span possibly nuisance decline Decline norm base feeble referral few OECD hold Hold resemble pharmacy screw screwed hearse language hinder antonym roof roofing feast feasting humble squeezing distress token tear phase appendix demand demanding episode send select selected