Most Recent Dutch Words:

nevenwerking slachtoffer werken werk slaan wennen sla gewend wenden gewennen SLA uitbarsting Marche vanuit bijwerken bijwerk vermogensbelasting verbieden verboden gespecialiseerd specialiseren voorlopig lopen loop zaad uitzien branche vreten kunnen kan equivalent meestal volop voornamelijk vet stelling hoofdzakelijk vooral boren boor bekwaam bekwaamheid wiel wielen teut teuten aanbieding aandeel toepassen toegepast spuit spui spuitje daarnaast zomer effectiviteit schransen exclusief overkant amper ontdoen ontdaan bepaald noemen genoemd roekeloos maffen hoofdstad verwijzen benoemen uiteenlopend uiteenlopen wild janken jank aanvang aanvangen tafel tafelen miskraam beginnen begin ramp verlagen kwetsbaar tegenprestatie pudding dop eindexamen doppen gezamenlijk berging bespreken tegenstrijdig spa samenspel verlegen falen proberen zeldzaam discipline beschouwen pittig onheil lover oxideren lovertje lovertjes duits Duits meebrengen duizelig zoeken zoek auteursrecht moed hun Hun meenemen concurrentie maken grasveld daar weg wegen tenslotte dilemma hebben context gruwen ze tijdschrift ui bovendien sandaal samenstelling verzwakken kwaadspreken test testen varen voeren voer conform tester gewicht opwekken melasse kaasmakerij noodzakelijk vervellen doen daadwerkelijk beoordelen tak taken uitgieten recht rechts wolf rust rusten fricandeau voordat goed staaf staven robot scope juist juiste schilderij uitvoering oplossen raming voorafgaan reveil bakkerij aanvaarden weer weren roofdier video voor uitkijken voorspelling ontwerper bewijzen duidelijk verminderen verminderd onmisbaar west verwachten beëindigen finish finishen bowlingbaan vergoeding voorzien

Most Recent English Words:

SLA bonkers necessary equivalent feeble branch spring branches bounce oppose opposing gem violate preclude annihilation rather commence commencement begin weep pudding commune Communion chairperson jointly spa remuneration remunerate discipline priceless notion notions invaluable incomparable special bookcase incompatible spur value understand understanding apparel itinerary they context conform nonthermal loss take taken wolf standout justify default fricando scope permit gag cupboard betray reveal decline gain wealthy prophecy complete amount mix demand demanding finish challenge challenging forsaking within sip sipping remain remaining currant hi boast boasting cluster sense stucco apart cutlery prosper cupboards chuckle cross-docking jeer enchant enchanted learn discern discerning benchman re-examination factor confident agent Agent flay stream generous hardship medicine hummingbird frequent graft enforce enforced prune lathe dimension semblance co-op note cooperate cooperative trap mandatory idiom Monday sherbet ISV abide beggar beggarly yellowbelly pricy endeavor outspoken log logging oyster unsavoury cautious Sunday allocate orbit insomnia hub paralysis anticipate Saturday insanity amnesia discuss slick argue Friday analyse analysis analyses adjacent recruit recruitment Wednesday stand standing Thursday behaviour stammer prominent shell-hole jubilee account Account one-time onetime scientist heterogeneity bank dawn Tuesday simultaneity entice architectural signer flyer England purchase pollution pollute repository racket hullabaloo hubbub matter matters door thorough execute equanimous persecute persecution restful