Most Recent Dutch Words:

betekenis verzenden verzekeren verzekerd zien bezien oprapen behaviors of een eenheid gelijkvloers naast jaar weten wet beraden wie hieronder esthetisch neiging humeurig frame Wow! stern stof stoffen bangmaken tot rot rotten effect peuter peuteren onverschillig onverschilligheid bewijzen bewijs verzinnen verzonnen verwijderen Verwijderen verbazen hoeven polemiek gokken gok sjabloon verwikkelen raken remise vergeten puntsgewijs ruimen afspraak tap tappen versturen besturen gelijknamig drinken spiraal spiraaltje duidelijk beurt eenduidig seminar bodem lijden besparen onderaan afkomen verstandhouding rotzooi rotzooien Bhutan baby zin zinnen kleur kleuren verder zonnen zon zo'n aftreden geel gegevens gegeven levensduur verstandig plus plussen bedrijf bedrijven Bedrijf moeten verschillende handelscontract moeite mogen voornaam Voornaam gevolgen oefenen verenigen hinken getal felicitatie felicitaties breukgetal rommelmarkt klank vloeken vloek verontschuldigen haten haat onderbouwing provoceren slank vete mooi toondichter vasthouden couchette mensenkennis trouwen trouw gewin gewinnen winnen binnen pony afval afvallen perfect vervullen regelen geregeld gooien gooi moord moorden ondernemingsrecht uitzoeken feed kan kans walvis kant kanten grond gronden inventarisatie vroegontwikkeld hulp loodgieter versnellen schat schatten fazant heffen heft bevorderen herrie stappen stap zanger overkomen scharrel scharrelen muzikant stimuleren dooi tegenover steken stek bijdehand vaker clever overstaan vermoorden helpen help Help hen bewustzijn narcotiseur fiets fietsen opmerking uitdaging hierboven daarentegen proper onfatsoenlijk maar homoseksueel schort

Most Recent English Words:

accumulate remark abbreviation abbreviate disown Fleming English eat steak boundary motor quibble possess real interest interesting patisserie very squash puddles disperse lush bargain bleary-eyed cowboy must smudge gradual gradually deal product rest-room modulo freckles freckle cart salt comic comics sorry frame wow Wow! stern dumb-bell submit submitted tot cupboard cocktail finally final rot assess assessment backlog enquiry rifle effect effects pry priest rich richness stamina stamen entangle entangled towards prelude khaki primary postback expatiate aberration inexplicable eager apply application sole fun yesterday feint cocaine climb skew skewer assembly congregation cleaning-rag cool bumblebee track implement prohibition anneal bore boring tap socialism cellar seminar saucy ferrule good well better creek together spice suffer affectionate warm cosy sequestered cold Cold experience hi baby Newspaper box sodomy innovate innovative pray decimate quaver slacken slackened brainy unobstructed clear die reform screech screeching scarify slam genitalia hello modality municipality tendency tendencies skip interlock chick chicken pinpoint scroll elder couchette representative mutilate precaution formidable tone tones dough pioneer control controlled perfect mangle frequency ragdoll annul feed tinkle target vanity cheer cheering responsive pursue sink hail auto-correct AutoCorrect quotation quotations drawer drawers rip cabinet cabinets fling cook throb throbbing complicate count counting transcend bye mother flow fairytale clever