Most Recent Dutch Words:

eigentijds peulvrucht juffer benchmark karakter bemoeial dons vooral aansluiten beleving afronden oeuvre nodig fort deken dek temen hofschenker rommelmarkt opvragen navolger daarnaast erts lezing mooi beseffen besef ideaal funderen doei invallen inval openen open ingrijpen ingrijpend piemel door klaarzijn paap knikker knikkeren natuurlijk natuurlijk! ingetogen ingetogenheid link links medeleven vestigen keelpijn korting bedevaart stokvis uitdaging subaltern knuffelbeer tweederangs buitenlander buitenlanders verdraaien trustee leugenaar zaal reu reçu gebaar zichzelf afzender blaten gerecht winstgevend vurig marginaal inhouden beantwoorden omdat gewetensbezwaar gewetensbezwaarde kalkwater verlengen zullen uiteindelijk verdomme hij naast veel velen daarom druk drukken kopen koop teruggrijpen eventueel in invaren innen belangrijk bereid bereidheid alsnog activiteit bereiden onbereidwillig glijbaan mogelijk schimmel schimmelen zoeven weerstand kunnen klimmen klim misogynie behulpzaam recht ontdekken invloed ongeldig intussen hachee toelichten kaars berg bergen jungle Jungle waarnemen monument monumenten meelopen spontaniteit park komen komend onderhoud onderhouden eten pizza informatie omhulsel handvest liesbreuk schelen scheel geluid luiden voornaam Voornaam werkdruk regen rijgen zwak bus bussen middag schaar scharen Schaar schar variëren halveren laurier formule tenzij anderzijds concentreren worden lastig geven knikken knik deel deels tijd os ossen bestek schudden zodat waardoor laagdrempelig alert erfelijk erfelijkheid gehumeurd versturen zo zo! tot bout beugel verlaten versterken vasthouden verscheiden verscheidenheid lier zwijmelen

Most Recent Swedish Words: