Summary


Dutch

Detailed Translations for alert from Dutch to Swedish

alert:


Translation Matrix for alert:

NounRelated TranslationsOther Translations
kvickt stroomversnelling
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
avisering alert; melding; waarschuwing melding; waarschuwing
ModifierRelated TranslationsOther Translations
försiktigt alert; hoede; paraat; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend bedachtzaam; behoedzaam; bezonnen; clement; goedhartig; mak; mild; omzichtig; voorzichtig; welwillend; zacht; zachtaardig; zorgvuldig
iaktagen alert; hoede; paraat; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend
kvickt alert; oplettend; uitgeslapen; wakker bedachtzaam; correct; doordacht; gevat; nadenkend; pienter; raadzaam; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
snabb alert; oplettend; uitgeslapen; wakker dra; eerstdaags; gauw; haastig; in alle haast; in allerijl; kortstondig; spoedig; terloops; vluchtig; weldra
snabbt alert; oplettend; uitgeslapen; wakker abrupt; bruusk; direct; dra; eensklaps; eerstdaags; gauw; gezwind; haastig; in alle haast; kortstondig; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk; spoedig; terloops; vluchtig; weldra
vaken alert; hoede; oplettend; paraat; uitgeslapen; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend; wakker ad rem; slagvaardig; wakker
vaket alert; hoede; oplettend; paraat; uitgeslapen; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend; wakker ad rem; slagvaardig; wakker

Related Words for "alert":

  • alertheid, alerte