Swedish

Detailed Translations for åsikt from Swedish to German

åsikt:

åsikt [-en] noun

 1. åsikt (idé; föreställning; mening)
  die Idee; Gedächtnis; der Gedanke; die Vorstellung; die Denkweise
 2. åsikt (tanke; idé)
  die Idee; der Gedanke; der Einfall; die Eingebung
 3. åsikt (mening; uppfattning)
  die Meinung; der Standpunkt; die Überzeugung; die Ansicht; der Glaube; die Entscheidung; Urteil; die Anschauungsweise; die Auffassung; die Absicht; die Vorstellung; die Anschauung; die Denkweise; der Eindruck; die Wertung
 4. åsikt (mening; syn)
  die Meinungsäußerung; die Meinung; die Ansicht
 5. åsikt (föreställning; tanke; syn; intryck)
  die Vorstellung; die Auffassung; die Idee; die Ansicht; der Standpunkt; die Denkweise; der Gedanke; die Einsicht; die Anschauungsweise; die Meinung; der Eindruck; die Anschauung; die Eindrücke
 6. åsikt (övertygelse; syn; ståndpunkt)
  die Überzeugung; die Auffassung; die Ansicht; die Gesinnung; der Standpunkt; die Anschauung; die Denkweise
 7. åsikt (synpunkt; uppfattning; mening)
  der Gesichtspunkt; der Blickpunkt; der Zeitpunkt; die Hinsicht; die Sache; der Fall; der Blickwinkel; der Betreff; die Warte; die Streitfrage; der Gesichtswinkel; der kleinePunkt

Translation Matrix for åsikt:

NounRelated TranslationsOther Translations
Absicht mening; uppfattning; åsikt anfallsmål; avsikt; mening; mål; mål stolpe; plan; syfte; vilja; ändamål
Anschauung föreställning; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse iakttagelse; observation; tankesätt; upptäckning
Anschauungsweise föreställning; intryck; mening; syn; tanke; uppfattning; åsikt idé; inblick; vision
Ansicht föreställning; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse avbildande vykort; begrepp; elegans; framträdande; iakttagelse; idé; inblick; insikt; klass; mening; observation; omdöme; panorama; stil; synsätt; sätt att se; tankesätt; upptäckning; urskiljningsförmåga; utsikt; vision; vy; vykort
Auffassung föreställning; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse begrepp; idé; inblick; insikt; omdöme; urskiljningsförmåga; vision
Betreff mening; synpunkt; uppfattning; åsikt ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; ämne
Blickpunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt idé; inblick; ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; vision
Blickwinkel mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
Denkweise föreställning; idé; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse begrepp; idé; inblick; tankesätt; vision
Eindruck föreställning; intryck; mening; syn; tanke; uppfattning; åsikt begrepp; buckla; bula; förnimmelse; generel intryck; idé; inblick; intryck; känsla; märke; varseblivning; vision
Eindrücke föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt begrepp; buckla; bula; idé; inblick; intryck; känsla; märke; vision
Einfall idé; tanke; åsikt idé; impuls; inblick; infall; intuition; intåg; invasion; nyck; polisinfall; räd; vision
Eingebung idé; tanke; åsikt antagande; begrepp; förmodan; idé; inblick; ingivelse; inspiration; intuition; vision
Einsicht föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt aning; begrepp; erkännande; förstånd; hjärnan; idé; insikt; intelligens; medvetenhet; omdöme; sinnelag; själ; tankesätt; urskiljningsförmåga; visdom
Entscheidung mening; uppfattning; åsikt beslut; citat; dom; utlåtande
Fall mening; synpunkt; uppfattning; åsikt angelägenhet; avbrott; fall; fråga; fördärv; förstörelse; kollaps; krocka; nedfall; olycka; problemfall; resultat; sak; sammanstöta; skyfall; tillintetgörelse; undergång; uppdrag; utgang; ämne
Gedanke föreställning; idé; intryck; mening; syn; tanke; åsikt begrepp; idé; inblick; insikt; vision
Gedächtnis föreställning; idé; mening; åsikt begrepp; eftertanke; hågkomst; idé; minne; åminnelse
Gesichtspunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt idé; inblick; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; utblick; utsiktspunkt; vision
Gesichtswinkel mening; synpunkt; uppfattning; åsikt ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; ögonvrå
Gesinnung ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse benägenhet; beskaffenhet; böjelse; håg; läggning; natur; sinnelag
Glaube mening; uppfattning; åsikt förmoda; förvissning; religion; tro; övertygelse
Hinsicht mening; synpunkt; uppfattning; åsikt ståndpunkt; synpunkt; synvinkel
Idee föreställning; idé; intryck; mening; syn; tanke; åsikt begrepp; idé; inblick; nivå; vision
Meinung föreställning; intryck; mening; syn; tanke; uppfattning; åsikt begrepp; idé; inblick; mening; vision
Meinungsäußerung mening; syn; åsikt kommentar; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
Sache mening; synpunkt; uppfattning; åsikt affär; affärer; angelägenhet; artikel; fråga; problem; punkt; resultat; rättsfråga; sak; stridsfråga; utgang; ämne
Standpunkt föreställning; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse idé; inblick; vision
Streitfrage mening; synpunkt; uppfattning; åsikt angelägenhet; fråga; kontroversiellt ämne; omtvistad fråga; resultat; sak; utgang; ämne
Urteil mening; uppfattning; åsikt citat; dom; omdöme; utlåtande; uttal
Vorstellung föreställning; idé; intryck; mening; syn; tanke; uppfattning; åsikt aning; begrepp; demonstration; fantasi; föreställning; förstånd; idé; illusion; inbillning; inblick; komedi; medvetenhet; show; spektakel; syn; synförmåga; uppvisning; vanföreställning; villfarelse; vision
Warte mening; synpunkt; uppfattning; åsikt obseratorium; observatorium; utsiktstorn; vakttorn
Wertung mening; uppfattning; åsikt beräkning; beskattning; klassificering; klassifikation; taxering; uppskattning; uträkning
Zeitpunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt tidpunkt
kleinePunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
Überzeugung mening; ståndpunkt; syn; uppfattning; åsikt; övertygelse förvissning; tro; övertygelse

Wiktionary Translations for åsikt:

åsikt
noun
 1. die persönliche Bewertung einer Sache oder Person, auch die Bewertung durch eine Gruppe
 2. der selbst gebildete Standpunkt eines Menschen
 3. Einstellung zu etwas
 4. Art und Weise, wie man etwas versteht
 5. die Art und Weise, wie man etwas betrachten oder interpretieren

Cross Translation:
FromToVia
åsikt Meinung; Ansicht mind — judgment, opinion, or view
åsikt Meinung; Ansicht; Anschauung opinion — thought a person has formed about a topic
åsikt Einstellung outlook — attitude, point of view
åsikt Anschauung; Meinung; Äußerung; Gesinnung; Gutdünken opinionavis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.

Related Translations for åsikt