Swedish

Detailed Translations for övertygelse from Swedish to German

övertygelse:

övertygelse [-en] noun

  1. övertygelse (tro)
    der Glaube; die religiöse Überzeugung; die Glaubensüberzeugung; die Konfession; die Religiösität; Religionsbekenntnis; die Sinnesart; Bekenntnis
  2. övertygelse (åsikt; syn; ståndpunkt)
    die Überzeugung; die Auffassung; die Ansicht; die Gesinnung; der Standpunkt; die Anschauung; die Denkweise
  3. övertygelse (tro; förvissning)
    der Glaube; die Überzeugung

Translation Matrix for övertygelse:

NounRelated TranslationsOther Translations
Anschauung ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse föreställning; iakttagelse; intryck; mening; observation; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; upptäckning; åsikt
Ansicht ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse avbildande vykort; begrepp; elegans; framträdande; föreställning; iakttagelse; idé; inblick; insikt; intryck; klass; mening; observation; omdöme; panorama; stil; syn; synsätt; sätt att se; tanke; tankesätt; uppfattning; upptäckning; urskiljningsförmåga; utsikt; vision; vy; vykort; åsikt
Auffassung ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse begrepp; föreställning; idé; inblick; insikt; intryck; mening; omdöme; syn; tanke; uppfattning; urskiljningsförmåga; vision; åsikt
Bekenntnis tro; övertygelse bekännels; bekännelse; bikt; erkännande; trosbekännelse
Denkweise ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse begrepp; föreställning; idé; inblick; intryck; mening; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; vision; åsikt
Gesinnung ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse benägenhet; beskaffenhet; böjelse; håg; läggning; natur; sinnelag
Glaube förvissning; tro; övertygelse förmoda; mening; religion; uppfattning; åsikt
Glaubensüberzeugung tro; övertygelse
Konfession tro; övertygelse trosbekännelse
Religionsbekenntnis tro; övertygelse erkännande; erkänsla; tacksägelse
Religiösität tro; övertygelse
Sinnesart tro; övertygelse disposition; fallenhet; läggning
Standpunkt ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse föreställning; idé; inblick; intryck; mening; syn; tanke; uppfattning; vision; åsikt
religiöse Überzeugung tro; övertygelse
Überzeugung förvissning; ståndpunkt; syn; tro; åsikt; övertygelse mening; uppfattning; åsikt

Wiktionary Translations for övertygelse:

övertygelse
noun
  1. gefestigter Glaube, feste Gewissheit, dass etwas richtig ist

Cross Translation:
FromToVia
övertygelse Überzeugung conviction — firmly held belief
övertygelse Überzeugung overtuiging — een sterke mening of geloof