Swedish

Detailed Translations for beröra from Swedish to German

beröra:

beröra verb (berör, berörde, berört)

 1. beröra (röra; vidröra)
  anrühren; berühren
  • anrühren verb (rühre an, rührst an, rührt an, rührte an, rührtet an, angerührt)
  • berühren verb (berühre, berührst, berührt, berührte, berührtet, berührt)
 2. beröra (röra)
  anrühren; berühren; streifen; tippen; tupfen; antupfen; leicht berühren
  • anrühren verb (rühre an, rührst an, rührt an, rührte an, rührtet an, angerührt)
  • berühren verb (berühre, berührst, berührt, berührte, berührtet, berührt)
  • streifen verb (streife, streifst, streift, streifte, streiftet, gestreift)
  • tippen verb (tippe, tippst, tippt, tippte, tipptet, getippt)
  • tupfen verb (tupfe, tupfst, tupft, tupfte, tupftet, getupft)
  • antupfen verb (tupfe an, tupfst an, tupft an, tupfte an, tupftet an, angetupft)
  • leicht berühren verb (berühre leicht, berührst leicht, berührt leicht, berührte leicht, berührtet leicht, leicht berührt)
 3. beröra (röra; vidröra; snudda vid; nå upp till; mäta sig med)
  touchieren
  • touchieren verb (touchiere, touchierst, touchiert, touchierte, touchiertet, touchiert)
 4. beröra (angå; röra; gälla)
  betreffen; treffen; berühren; rühren; bewegen; antun; erregen
  • betreffen verb (betreffe, betriffst, betrifft, betraf, betraft, betroffen)
  • treffen verb (treffe, triffst, trifft, traf, traft, getroffen)
  • berühren verb (berühre, berührst, berührt, berührte, berührtet, berührt)
  • rühren verb (rühre, rührst, rührt, rührte, rührtet, gerührt)
  • bewegen verb (bewege, bewegst, bewegt, bewegte, bewegtet, bewegt)
  • antun verb (tue an, tust an, tut an, tat an, tatet an, angetan)
  • erregen verb (errege, erregst, erregt, erregte, erregtet, erregt)
 5. beröra (angå; gälla; röra)
  angehen; betreffen; Belange haben
  • angehen verb (gehe an, gehst an, geht an, gang an, ganget an, angegangen)
  • betreffen verb (betreffe, betriffst, betrifft, betraf, betraft, betroffen)
 6. beröra (träffa; råka)
  treffen; berühren; schlagen; erregen; rühren; besiegen; betreffen; bewegen; antun
  • treffen verb (treffe, triffst, trifft, traf, traft, getroffen)
  • berühren verb (berühre, berührst, berührt, berührte, berührtet, berührt)
  • schlagen verb (schlage, schlägst, schlägt, schlug, schlugt, geschlagen)
  • erregen verb (errege, erregst, erregt, erregte, erregtet, erregt)
  • rühren verb (rühre, rührst, rührt, rührte, rührtet, gerührt)
  • besiegen verb (besiege, besiegst, besiegt, besiegte, besiegtet, besiegt)
  • betreffen verb (betreffe, betriffst, betrifft, betraf, betraft, betroffen)
  • bewegen verb (bewege, bewegst, bewegt, bewegte, bewegtet, bewegt)
  • antun verb (tue an, tust an, tut an, tat an, tatet an, angetan)

Conjugations for beröra:

presens
 1. berör
 2. berör
 3. berör
 4. berör
 5. berör
 6. berör
imperfekt
 1. berörde
 2. berörde
 3. berörde
 4. berörde
 5. berörde
 6. berörde
framtid 1
 1. kommer att beröra
 2. kommer att beröra
 3. kommer att beröra
 4. kommer att beröra
 5. kommer att beröra
 6. kommer att beröra
framtid 2
 1. skall beröra
 2. skall beröra
 3. skall beröra
 4. skall beröra
 5. skall beröra
 6. skall beröra
conditional
 1. skulle beröra
 2. skulle beröra
 3. skulle beröra
 4. skulle beröra
 5. skulle beröra
 6. skulle beröra
perfekt particip
 1. har berört
 2. har berört
 3. har berört
 4. har berört
 5. har berört
 6. har berört
imperfekt particip
 1. hade berört
 2. hade berört
 3. hade berört
 4. hade berört
 5. hade berört
 6. hade berört
blandad
 1. berör!
 2. berör!
 3. berörd
 4. berörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for beröra:

VerbRelated TranslationsOther Translations
Belange haben angå; beröra; gälla; röra
angehen angå; beröra; gälla; röra bekymra; dra ihop sig; kontrahera; röra; stiga upp
anrühren beröra; röra; vidröra blanda; influera; mixa; påverka; röra; röra ihop
antun angå; beröra; gälla; råka; röra; träffa anstifta; fela; förorsaka; göra illa; kränka; orsaka; utlösa; väcka anstöt
antupfen beröra; röra knäcka; ticka
berühren angå; beröra; gälla; råka; röra; träffa; vidröra knacka; knäcka; röra; ticka
besiegen beröra; råka; träffa besegra; vinna över
betreffen angå; beröra; gälla; råka; röra; träffa bekymra; röra
bewegen angå; beröra; gälla; råka; röra; träffa blanda; flytta; flytta en bildpunkt; kärna; manövrera; mixa; röra; röra om; skaka om; slå någon; sätta igång; tåga; uppröra
erregen angå; beröra; gälla; råka; röra; träffa egga; förarga; irritera; reta; skaka om; störa; uppröra; uppväcka; väcka till liv
leicht berühren beröra; röra knäcka; ticka
rühren angå; beröra; gälla; råka; röra; träffa agitera; blanda; influera; känna; lindra; mildra; mixa; mjuka upp; påverka; röra; slå någon; sätta igång
schlagen beröra; råka; träffa bekämpa; bestrida; bulta; dela; dunka; förtjäna; gruffas; gräla; hammra; hammra spikar; hamra; hjula; klyva; kämpa med; nagla; påla; slå; slå hårt; slåss; slåss mot; smälla; spela på stränger; vinna
streifen beröra; röra kolla runt; leta runt; linjera; nosa omkring; randa; röra lätt; skrapa mot; snoka omkring; snudda; snudda vid; stanna vaken; ströva; tuscha; vaka; vidröra
tippen beröra; röra knacka; maskinskriva; skriva på maskin
touchieren beröra; mäta sig med; nå upp till; röra; snudda vid; vidröra
treffen angå; beröra; gälla; råka; röra; träffa ha tur; influera; komma ihop; komma tillsammans; möta någon; påverka; röra; slå någon; springa på någon; vara lycklig
tupfen beröra; röra badda; fukta; knäcka; ticka

Synonyms for "beröra":


Wiktionary Translations for beröra:

beröra
verb
 1. -
 2. jemanden berühren: zur einem Gefühl anregen, zum Beispiel zu Trauer, Nachdenklichkeit oder Unmut
 3. etwas berühren: einen bestimmten Inhalt ansprechen, zum Beispiel ein Thema
 4. jemanden / etwas berühren: mit dem Äußeren seines Körpers mit einer Sache oder einer Person in Kontakt kommen
 1. jemanden bewegen: psychisch beeindrucken

Cross Translation:
FromToVia
beröra rühren; bewegen affect — to move to emotion
beröra berühren touch — make physical contact with
beröra berühren; anfassen aanraken — fysiek contact maken met iets
beröra berühren; anfassen; anrühren toucher — Mettre la main sur quelque chose