Swedish

Detailed Translations for bevara from Swedish to German

bevara:

bevara verb (bevarar, bevarade, bevarat)

 1. bevara (skydda; vakta)
  schützen; erhalten; wahren; abschirmen; bewahren; hegen; Schutz bieten; hüten
  • schützen verb (schütze, schützt, schützte, schütztet, geschützt)
  • erhalten verb (erhalte, erhältst, erhält, erhielt, erhieltet, erhalten)
  • wahren verb (wahre, wahrst, wahrt, wahrte, wahrtet, gewahrt)
  • abschirmen verb (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • bewahren verb (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • hegen verb (hege, hegst, hegt, hegte, hegtet, gehegt)
  • hüten verb (hüte, hütest, hütet, hütete, hütetet, gehütet)
 2. bevara (förvara; inlägga)
  bewahren; konservieren; aufbewahren; aufheben; einmachen; einkochen; einbüchsen
  • bewahren verb (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • konservieren verb (konserviere, konservierst, konserviert, konservierte, konserviertet, konserviert)
  • aufbewahren verb (bewahre auf, bewahrst auf, bewahrt auf, bewahrte auf, bewahrtet auf, aufbewahrt)
  • aufheben verb (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • einmachen verb (mache ein, machst ein, macht ein, machte ein, machtet ein, eingemacht)
  • einkochen verb (koche ein, kochst ein, kocht ein, kochte ein, kochtet ein, eingekocht)
  • einbüchsen verb (büchse ein, büchst ein, büchste ein, büchstet ein, eingebüchst)
 3. bevara (lagra)
  speichern; bewahren; lagern; aufbewahren; deponieren; bergen
  • speichern verb (speichere, speicherst, speichert, speicherte, speichertet, gespeichert)
  • bewahren verb (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • lagern verb (lagere, lagerst, lagert, lagerte, lagertet, gelagert)
  • aufbewahren verb (bewahre auf, bewahrst auf, bewahrt auf, bewahrte auf, bewahrtet auf, aufbewahrt)
  • deponieren verb (deponiere, deponierst, deponiert, deponierte, deponiertet, deponiert)
  • bergen verb (berge, birgst, birgt, barg, bargt, geborgen)
 4. bevara (upprätthålla; underhålla)
  erhalten; instandhalten; wahren; bewahren
  • erhalten verb (erhalte, erhältst, erhält, erhielt, erhieltet, erhalten)
  • wahren verb (wahre, wahrst, wahrt, wahrte, wahrtet, gewahrt)
  • bewahren verb (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
 5. bevara (konservera)
  konservieren; haltbar machen

Conjugations for bevara:

presens
 1. bevarar
 2. bevarar
 3. bevarar
 4. bevarar
 5. bevarar
 6. bevarar
imperfekt
 1. bevarade
 2. bevarade
 3. bevarade
 4. bevarade
 5. bevarade
 6. bevarade
framtid 1
 1. kommer att bevara
 2. kommer att bevara
 3. kommer att bevara
 4. kommer att bevara
 5. kommer att bevara
 6. kommer att bevara
framtid 2
 1. skall bevara
 2. skall bevara
 3. skall bevara
 4. skall bevara
 5. skall bevara
 6. skall bevara
conditional
 1. skulle bevara
 2. skulle bevara
 3. skulle bevara
 4. skulle bevara
 5. skulle bevara
 6. skulle bevara
perfekt particip
 1. har bevarat
 2. har bevarat
 3. har bevarat
 4. har bevarat
 5. har bevarat
 6. har bevarat
imperfekt particip
 1. hade bevarat
 2. hade bevarat
 3. hade bevarat
 4. hade bevarat
 5. hade bevarat
 6. hade bevarat
blandad
 1. bevara!
 2. bevara!
 3. bevarad
 4. bevarande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for bevara:

NounRelated TranslationsOther Translations
aufheben rabalder; tumult; uppståndelse; väsen
VerbRelated TranslationsOther Translations
Schutz bieten bevara; skydda; vakta
abschirmen bevara; skydda; vakta alarmera; armera; avskärma; bepansra; beskydda; duka av; dölja; förse med alarmsystem; förtäcka; gömma; regla; skydda; spärra; spärra av; täcka; vakta
aufbewahren bevara; förvara; inlägga; lagra banka; bevaka från; göra en insättning; lägga ner; placera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; sätta in pengar på banken
aufheben bevara; förvara; inlägga annulera; annullera; arkivera; avbeställa; avbetala; avboka; avskaffa; betala av; bevaka från; förvara; hissa upp; höja; inrätta; inställa; lyfta upp; lägga ner; ordna; placera; plocka upp; rena; rengöra; rensa; rensa bort; samla ihop; samla in; sluta med; smälta; snappa upp; spara; starta; ställa in; upplösa; upprätta
bergen bevara; lagra bärga; lägga; lägga bort; lägga ner; placera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; rädda; sätta
bewahren bevara; förvara; inlägga; lagra; skydda; underhålla; upprätthålla; vakta beskydda; bevaka från; gälla; hålla stånd; hålla vid; lägga ner; placera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; skydda; stå fast; stå kvar; vakta
deponieren bevara; lagra deponera; efterskänka; förlägga; insätta; ligga bakom; lägga; lägga bort; lägga ner; nedlägga; placera; remittera; stationera; ställa; sätta; sätta ned; återvisa; översända
einbüchsen bevara; förvara; inlägga konservera; lägga på flaska
einkochen bevara; förvara; inlägga förtjocka; förvara i lag; koka in; koncentrera; konservera; lägga in; marinera; mätta; salta; sylta; tjockna; vara mycket överlägsen; överträffa helt och hålet
einmachen bevara; förvara; inlägga förvara i lag; inkoka; inlägga; konservera; lägga in; lägga på flaska; marinera; salta; sylta; vara mycket överlägsen; överträffa helt och hålet
erhalten bevara; skydda; underhålla; upprätthålla; vakta erhålla; förbli densamme; förtjäna; förvärva; gälla; hålla stånd; hålla vid; lyckats få; mottaga; nyskapa; stå fast; stå kvar; tjäna; uppbära; vara likadan; vinna
haltbar machen bevara; konservera
hegen bevara; skydda; vakta föda upp; odla
hüten bevara; skydda; vakta akta sig; akta sig för; behandla nedlåtande; beskydda; beskåda; passa på; se till; se upp; skydda; vakta; vakta över; vara försiktig; vara noga; vara vaksam; åse; övervaka
instandhalten bevara; underhålla; upprätthålla gälla; hålla stånd; hålla vid; stå fast; stå kvar
konservieren bevara; förvara; inlägga; konservera inkoka; inlägga; konservera; lägga på flaska; marinera; salta; sylta
lagern bevara; lagra campa; ligga i läger; lägga ner; placera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; tälta
schützen bevara; skydda; vakta alarmera; bevaka; förse med alarmsystem; skydda
speichern bevara; lagra rena; rengöra; rensa; rensa bort; spara
wahren bevara; skydda; underhålla; upprätthålla; vakta gälla; hålla stånd; hålla vid; stå fast; stå kvar

Synonyms for "bevara":


Wiktionary Translations for bevara:

bevara
verb
 1. eine Aufnahme auf einem Tonträger festhalten
 2. haltbar machen
 3. sich konservieren: seinen Körper durch Pflege erhalten
 4. Körpergewebe und Kleinstlebewesen in Nährböden am Leben erhalten
 5. totes Gewebe oder Organe in einer Flüssigkeit aufbewahren
 6. für sich behalten; nicht weitererzählen
 7. (transitiv), Schweiz: nicht antasten lassen, schützen, verteidigen
 8. (transitiv) etwas bewahren
 9. sich etwas bewahren: sich etwas erhalten
 10. etwas Positives auch in einer schwierigen Situation beibehalten
 11. etwas behalten bzw. nicht wegwerfen
 12. etwas an einem geeigneten Ort zur späteren Verwendung verwahren

Cross Translation:
FromToVia
bevara bewahren; erhalten keep — to maintain the condition of; to preserve
bevara erhalten; bewahren preserve — to protect
bevara behalten retain — to keep in possession or use
bevara bewahren; schützen préserver — préserver

Related Translations for bevara