Swedish

Detailed Translations for intelligens from Swedish to German

intelligens:

intelligens [-en] noun

 1. intelligens (föstånd; begrepp)
  der Verstand; Begriffsvermögen; die Klugheit; die Intelligenz; der Intellekt
 2. intelligens (förstånd; själ; tankesätt; sinnelag; hjärnan)
  die Einsicht; Bewußtsein; die Erkenntnis; der Verstand; Erkennen
 3. intelligens (mental kapacitet; mental förmåga; förstånd)
  der Geist; der Verstand; Gehirn; Denkvermögen; Vernunft; der Intellekt
 4. intelligens (skarpsinne; klokhet)
  die Scharfsichtigkeit; die Klugheit; der Scharfsinn; die Schlagfertigkeit; die Schlauheit; die Schlauigkeit

Translation Matrix for intelligens:

NounRelated TranslationsOther Translations
Begriffsvermögen begrepp; föstånd; intelligens begrepp; förmåga att förstå; idé
Bewußtsein förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; begrepp; förstånd; idé; medvetenhet
Denkvermögen förstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet intellekt
Einsicht förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; begrepp; erkännande; föreställning; förstånd; idé; insikt; intryck; medvetenhet; omdöme; syn; tanke; urskiljningsförmåga; visdom; åsikt
Erkennen förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; förstånd; gradbeteckning; idé; inblick; medvetenhet; tjänstetecken; vision
Erkenntnis förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; begrepp; erfarenhet; erkännande; förstånd; idé; inblick; insikt; kunskap; medvetenhet; omdöme; rön; tacksamhet; upplevelse; uppskattande; urskiljningsförmåga; vision
Gehirn förstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet
Geist förstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet figur; form; fyndighet; gestalt; skapnad; uppfinningsförmåga; uppfinningsrikedom
Intellekt begrepp; förstånd; föstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet begrepp; förmåga att förstå; förståndsgåvor; idé; intellekt; klokhet; skarpsinne; skarpsinnighet; slughet
Intelligenz begrepp; föstånd; intelligens bra utseende; förståndsgåvor; intellekt; skönhet; smarthet; vackerhet
Klugheit begrepp; föstånd; intelligens; klokhet; skarpsinne bra utseende; färmitet; handlingskraft; klok politik; klokhet; skarpsinne; skarpsinnighet; skärpa; skönhet; slagfärdighet; slagkraft; slughet; smarthet; taktik; vackerhet
Scharfsichtigkeit intelligens; klokhet; skarpsinne insikt; omdöme; skarpsynthet; skärpa; smarthet; urskiljningsförmåga
Scharfsinn intelligens; klokhet; skarpsinne begåvning; förståndsgåvor; intellekt; klokhet; skarpsinne; skarpsinnighet; skärpa; slughet; smarthet
Schlagfertigkeit intelligens; klokhet; skarpsinne färmitet; handlingskraft; klokhet; kvicktänkthet; passande; relevans; sannolikhet; skarphet; skarpsinne; skarpsinnighet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slughet; smarthet; snarfyndighet; spetsighet; träffande; vasshet
Schlauheit intelligens; klokhet; skarpsinne färmitet; handlingskraft; klipsk; klokhet; list; listig; listighet; skarpsinne; skarpsinnighet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slug; slughet; smarthet; trick
Schlauigkeit intelligens; klokhet; skarpsinne skärpa; smarthet
Vernunft förstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet begrepp; idé
Verstand begrepp; förstånd; föstånd; hjärnan; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet; sinnelag; själ; tankesätt aning; begrepp; förstånd; idé; intellekt; klokhet; medvetenhet; skarpsinne; skarpsinnighet; slughet

Synonyms for "intelligens":


Wiktionary Translations for intelligens:

intelligens
noun
 1. nur Singular: eine besondere geistige Fähigkeit; Klugheit

Cross Translation:
FromToVia
intelligens Intelligenz intelligence — capacity of mind
intelligens Intelligenz; Verstand intelligencefaculté de comprendre, de ne pas se méprendre sur le sens des mots, la nature des choses et la signification des faits.

Related Translations for intelligens