Swedish

Detailed Translations for motsträvande from Swedish to German

motsträvande:


Translation Matrix for motsträvande:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
aufsässig motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt bångstyrig; bångstyrigt; egensinnig; egensinnigt; elakt; envis; envist; gensträvig; gensträvigt; halsstarrigt; halstarrig; halstarrigt; hårdnackad; hårdnackat; ihållande; ihållandet; illvillig; illvilligt; maliciöst; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; obstinat; rebellisk; rebelliskt; revolutionär; revolutionärt; skadeglad; skadeglatt; spefullt; spydig; spydigt; tjurig; tjurigt; uppstudsigt; vrång; vrångt
schwerhandhabbar motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt egensinnig; egensinnigt; envis; hårdnackad; hårdnackat; ihållande; ihållandet; motspänstigt; obstinat; okontrollerbar
starrsinnig motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt egensinnig; egensinnigt; envis; envist; förstockad; förstockat; gensträvig; gensträvigt; halsstarrigt; halstarrig; halstarrigt; hårdnackad; hårdnackat; ihållande; ihållandet; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; obstinat; ohanterligt; okontrollerbar; oregerlig; oregerligt; oresonligt; självsvåldig; självsvåldigt; styvsint; tjurig; tjurigt; tjurskalligt; trotsig; trotsigt; uppstudsig; uppstudsigt; vrång; vrångt
steuerlos motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt obehärskad; obehärskat; ohanterligt; okontrollerbar; oregerlig; oregerligt
störrisch motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt aggressiv; aggressivt; egensinnig; egensinnigt; envis; envist; halstarrig; halstarrigt; hårdnackad; hårdnackat; ihållande; ihållandet; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; obevekligt; obstinat; oböjlig; oböjligt; oförsonligt; ohanterligt; okontrollerbar; oregerlig; oregerligt; sträng; strängt; styvsint; tjurig; tjurigt; trotsig; trotsigt; uppstudsig; uppstudsigt; våldsamt
trotzig motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt egensinnig; egensinnigt; envis; envist; halstarrig; halstarrigt; hårdnackad; hårdnackat; högfärdigt; ihållande; ihållandet; motspänstigt; obevekligt; obstinat; oböjlig; oböjligt; oförsonligt; okontrollerbar; stolt; sträng; strängt; styvsint; tjurig; tjurigt; uppblåst
ungebärdig motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt egensinnig; egensinnigt; envis; envist; halstarrig; halstarrigt; hårdnackad; hårdnackat; ihållande; ihållandet; motspänstigt; obstinat; okontrollerbar; tjurig; tjurigt
unhandlich motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt envis; envist; halstarrig; halstarrigt; klumpigt; ogenomförbar; ogenomförbart; ogörlig; ogörligt; ohanterlig; ohanterligt; okontrollerbar; omöjligt; oregerlig; oregerligt; svårhanterlig; tjurig; tjurigt
unlenkbar motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt envis; envist; halstarrig; halstarrigt; ohanterligt; okontrollerad; okontrollerat; okontrollerbar; oregerlig; oregerligt; tjurig; tjurigt; tygellös; tygellöst
widerborstig motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt avog; avogt; egensinnig; egensinnigt; envis; envist; halstarrig; halstarrigt; hårdnackad; hårdnackat; ihållande; ihållandet; motspänstigt; obstinat; ohanterligt; okontrollerbar; oregerlig; oregerligt; styvsint; tjurig; tjurigt
widerspenstig motsträvande; motsträvandet; svårhanterligt egensinnig; egensinnigt; envis; envist; halstarrig; halstarrigt; hårdnackad; hårdnackat; ihållande; ihållandet; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; motvillig; obstinat; ogärna; ohanterligt; okontrollerbar; oregerlig; oregerligt; ovillig; styvsint; tjurig; tjurigt; trotsig; trotsigt; uppstudsig; uppstudsigt