Summary


Swedish

Detailed Translations for problem from Swedish to German

problem:

problem [-ett] noun

 1. problem
  Problem
 2. problem
  die Schwierigkeit; die Sorge; der Schlamassel; die Not; Elend
 3. problem
  die Schererei
 4. problem (uppgift)
  die Aufgabe
 5. problem (bekymmer)
  die Probleme; Problem; die Scherereien; die Schererei
 6. problem (bekymmer)
  die Berührung; der Aufruhr; die Empörumg
 7. problem (frågor)
  die Problematik; Problem
 8. problem (stridsfråga; rättsfråga)
  die Sache; die Angelegenheit

Translation Matrix for problem:

NounRelated TranslationsOther Translations
Angelegenheit problem; rättsfråga; stridsfråga affär; affärer; angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne
Aufgabe problem; uppgift Att göra-uppgift; att göra-poster; avlämnande; fritidssysselsättning; hobby; huvudtema; jobb; kapitulation; leverans; styrkearbete; styrkeprov; syssla; säga upp sig; tema; uppgift; uppgifter; utlämnande; ämne; överlämnande
Aufruhr bekymmer; problem maktövertagande; motståndsrörelse; oljud; oro; orolighet; oväsen; rabalder; resning; revolt; revolution; störning; tumult; uppror; upprör; upprörande; väsen
Berührung bekymmer; problem förbindelse; kontakt; kontakta; rörning
Elend problem behövande; djuriskhet; elakt; elände; fattigdom; kris; nödsituation; nödvändigt; olycka; olyckligt; skadlig; skadligt; svårighet
Empörumg bekymmer; problem
Not problem behövande; elakt; elände; fattigdom; kris; nödsituation; nödvändigt; olycka; skadlig; skadligt
Problem bekymmer; frågor; problem Problem; angelägenhet; fråga; hjärnretare; lösa korsord; resultat; sak; svårighet; tankeställare; utgang; ämne
Problematik frågor; problem
Probleme bekymmer; problem
Sache problem; rättsfråga; stridsfråga affär; affärer; angelägenhet; artikel; fråga; mening; punkt; resultat; sak; synpunkt; uppfattning; utgang; ämne; åsikt
Schererei bekymmer; problem besvärlighet; obehag; obekvämhet; orosmakeri; orosstiftning; otrevnad; retelse; röra; svårighet
Scherereien bekymmer; problem dun; fjun; ludd; orosmakeri; orosstiftning; problemfall; retelse; svårighet
Schlamassel problem djuriskhet; elände; orosmakeri; orosstiftning
Schwierigkeit problem en knivig fråga; komplikation; mödosamhet; olägenhet; orosmakeri; orosstiftning; rigiditet; stelhet; strävsamhet; styvhet; svårighet
Sorge problem bekymmer; de dagliga bekymren; försiktighetsåtgärd; omhändertagande; omsorg; omvårdnad; underhåll; vård

Synonyms for "problem":


Wiktionary Translations for problem:

problem
noun
 1. eine schwierige, noch ungelöste Aufgabe

Cross Translation:
FromToVia
problem Problem problem — difficulty
problem Problem problèmequestion scientifique à résoudre.

Related Translations for problem