Swedish

Detailed Translations for separera from Swedish to German

separera:

separera verb (separerar, separerade, separerat)

 1. separera (gå ifrån varandra; bryta upp; gå skilda vägar; skiljas)
  scheiden; auseinandergehen; trennen; auflösen; auseinanderstieben; auseinandertreiben
  • scheiden verb (scheide, scheidest, scheidet, schiedt, schiedet, geschieden)
  • auseinandergehen verb (gehe auseinander, gehst auseinander, geht auseinander, ging auseinander, ginget auseinander, auseinandergegangen)
  • trennen verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • auflösen verb (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • auseinanderstieben verb (stiebe auseinander, stiebst auseinander, stiebt auseinander, stiebte auseinander, stiebtet auseinander, auseinandergestiebt)
  • auseinandertreiben verb (treibe auseinander, treibst, treibt, trieb, triebt, auseinandergetrieben)
 2. separera (isolera; sära på)
  isolieren; absondern; separieren; abtrennen; trennen; aussondern
  • isolieren verb (isoliere, isolierst, isoliert, isolierte, isoliertet, isoliert)
  • absondern verb (absondere, absonderst, absondert, absonderte, absondertet, abgesondert)
  • separieren verb (separiere, separierst, separiert, separierte, separiertet, separiert)
  • abtrennen verb (trenne ab, trennst ab, trennt ab, trennte ab, trenntet ab, abgetrennt)
  • trennen verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • aussondern verb (sondere aus, sonderst aus, sondert aus, sonderte aus, sondertet aus, ausgesondert)
 3. separera (urskilja)
  scheiden; separieren; trennen; absondern; abspalten
  • scheiden verb (scheide, scheidest, scheidet, schiedt, schiedet, geschieden)
  • separieren verb (separiere, separierst, separiert, separierte, separiertet, separiert)
  • trennen verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • absondern verb (absondere, absonderst, absondert, absonderte, absondertet, abgesondert)
  • abspalten verb (spalte ab, spaltest ab, spaltet ab, spaltete ab, spaltetet ab, abgespaltet)
 4. separera (sära)
  scheiden; zerlegen; trennen; teilen; abreißen; zerreißen; entkoppeln; abkoppeln; losreißen; wegreißen; loskoppeln
  • scheiden verb (scheide, scheidest, scheidet, schiedt, schiedet, geschieden)
  • zerlegen verb (zerlege, zerlegst, zerlegt, zerlegte, zerlegtet, zerlegt)
  • trennen verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • teilen verb (teile, teilst, teilt, teilte, teiltet, geteilt)
  • abreißen verb (reiße ab, reißt ab, rißt ab, risset ab, abgerissen)
  • zerreißen verb (zerreiße, zerreißt, zerriß, zerrißt, zerrissen)
  • entkoppeln verb (entkoppele, entkoppelst, entkoppelt, entkoppelte, entkoppeltet, entkoppelt)
  • abkoppeln verb (koppele ab, koppelst ab, koppelt ab, koppelte ab, koppeltet ab, abgekoppelt)
  • losreißen verb (reiße los, reißt los, riß los, rißt los, losgerissen)
  • wegreißen verb
  • loskoppeln verb (koppele los, koppelst los, koppelt los, koppelte los, koppeltet los, losgekoppelt)

Conjugations for separera:

presens
 1. separerar
 2. separerar
 3. separerar
 4. separerar
 5. separerar
 6. separerar
imperfekt
 1. separerade
 2. separerade
 3. separerade
 4. separerade
 5. separerade
 6. separerade
framtid 1
 1. kommer att separera
 2. kommer att separera
 3. kommer att separera
 4. kommer att separera
 5. kommer att separera
 6. kommer att separera
framtid 2
 1. skall separera
 2. skall separera
 3. skall separera
 4. skall separera
 5. skall separera
 6. skall separera
conditional
 1. skulle separera
 2. skulle separera
 3. skulle separera
 4. skulle separera
 5. skulle separera
 6. skulle separera
perfekt particip
 1. har separerat
 2. har separerat
 3. har separerat
 4. har separerat
 5. har separerat
 6. har separerat
imperfekt particip
 1. hade separerat
 2. hade separerat
 3. hade separerat
 4. hade separerat
 5. hade separerat
 6. hade separerat
blandad
 1. separera!
 2. separera!
 3. separerad
 4. separerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for separera:

NounRelated TranslationsOther Translations
aussondern uteslutande
VerbRelated TranslationsOther Translations
abkoppeln separera; sära avkoppla; befria; dela; frisläppa; haka av; haka lös; klyfta; klyva; knäppa upp; koppla av; koppla från; koppla lös; koppla ur; lägga av; lösa; lösa upp; plocka av; skilja åt; sluta; släppa; släppa ut; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta loss; tampa ur
abreißen separera; sära avbryta; dra av; förstöra; klyva; riva; riva bort; riva lös; sava; skilja; slita; slita loss; splittra; sprätta; söndra; tappa sav ur
absondern isolera; separera; sära på; urskilja avsöndra
abspalten separera; urskilja avskilja; klyva
abtrennen isolera; separera; sära på avskilja; dra av; klyva; knäppa upp; lägga av; lösa upp; pressa någon på något; riva bort; sluta; sno upp; sprätta upp; spänna av
auflösen bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas avbetala; avbryta; avkoda; avskaffa; avslöja; befria; betala av; bryta ned; bryta upp; dechiffrera; desintegrera; frisläppa; klara upp; knäppa upp; kollapsa; lösa; lösa sig; lösa upp; omvandla; reda upp; reda ut; röja; skilja; sluta med; släppa; släppa ut; smulas sönder; smälta; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; uppenbara; upplösa; upplösas; yppa
auseinandergehen bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas hänga; skiljas; svikta; säga adjö; säga farväl
auseinanderstieben bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas kringsprida; skingra; splittra
auseinandertreiben bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas gå ifrån; kringsprida; skingra; splittra
aussondern isolera; separera; sära på reda upp; reda ut
entkoppeln separera; sära avbryta; avkoppla; befria; frisläppa; koppla ur; lägga av; lösa; skilja; sluta; släppa; släppa ut; splittra; söndra; ta bort länk; ta loss; tampa ur
isolieren isolera; separera; sära på becka; dikta; dra till; driva; fylla hål; försegla; göra köldmotståndlig; isolera; stänga; stänga till; täta; täta hål; värmeisolera
loskoppeln separera; sära avkoppla; dela; klyfta; klyva; knäppa upp; lägga av; lösa upp; skilja åt; sluta; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta loss
losreißen separera; sära riva lös; slita loss
scheiden bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas; sära; urskilja avbryta; dela; dela upp; klyfta; klyva; lösgöra; reda ut; skilja; skilja åt; skiljas; splittra; söndra
separieren isolera; separera; sära på; urskilja
teilen separera; sära dela; dela upp; dela ut; fördela; klara upp; lösa sig; lösa upp; lösgöra; reda ut; skicka runt; skiva; skiva upp; skära; skära igenom
trennen bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; isolera; separera; skiljas; sära; sära på; urskilja avbryta; befria; dela; dela upp; desintegrera; frisläppa; klyfta; klyva; kollapsa; koppla från; lösa; lösgöra; reda upp; reda ut; skilja; skilja åt; skiljas; släppa; släppa ut; smulas sönder; splittra; söndra; ta bort; ta bort koppling; ta bort/koppla från; ta ner; upplösas
wegreißen separera; sära förstöra; klyva; nappa till sig; riva; riva av; riva lös; riva sönder; rycka; rycka bort; sava; slita; slita av; slita isär; slita loss; slita sönder; splittra; sprätta; tappa sav ur
zerlegen separera; sära analysera; avbryta; desintegrera; dra ner; förstöra; klyva; kollapsa; riva; riva av; riva sönder; sava; skilja; skära i bitar; slita; slita av; slita isär; slita sönder; smulas sönder; splittra; sprätta; stycka; söndra; ta isär; tappa sav ur; upplösas
zerreißen separera; sära avbryta; braka; dra isär; dra sönder; ha sönder; klyva; knaka; knastra; riva; riva av; riva i bitar; riva i småbitar; riva sönder; skilja; slita; slita av; slita isär; slita sönder; splittra; spraka; sprätta; söndra

Synonyms for "separera":


Wiktionary Translations for separera:

separera
verb
 1. (intransitiv) (jemandem etwas ~): jemandem etwas darlegen, erklären

Cross Translation:
FromToVia
separera absondern; abteilen; abtrennen; scheiden; trennen; abscheiden; separieren; beiseite nehmen séparerdésunir des parties d’un même tout qui étaient joindre.